joi, iunie 05, 2008

Insoţitorii minorilor, alţii decât părinţii, trebuie să deţină cazier judiciar pentru a li se permite ieşirea din România


Persoanele adulte - altele decât părinţii - care însoţesc cetăţeni români minori într-o călătorie în străinătate, trebuie să deţină, la ieşirea din România, pe lângă celelalte documente prevăzute de Legea nr. 248/2005, şi cazierul judiciar, informează un comunicat de presă al IGPR, remis AMOS News.
The image “https://www.upsideover.com/v/vspfiles/assets/images/hilldaddy_hand.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.

În condiţiile în care, se apropie vacanţa de vară a elevilor, mulţi dintre aceştia urmând să se deplaseze în diverse excursii în străinătate însoţiţi de profesori, antrenori etc., Poliţia de Frontieră Română recomandă persoanelor însoţitoare să se documenteze din timp cu privire la actele necesare pentru ieşirea din ţară împreună cu minorii.

Astfel, precizăm că poliţiştii de frontieră vor permite ieşirea din ţară a minorilor însoţiţi de o persoană fizică majoră (alta decât unul dintre părinţi), numai dacă însoţitorul prezintă :o declaraţie - a ambilor părinţi sau, după caz, a părintelui căruia minorul i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, a părintelui supravieţuitor ori a reprezentantului său legal – din care să rezulte acordul cu privire la efectuarea călătoriei în străinătate a minorului, statul/statele de destinaţie, perioada în care se efectuează călătoria şi datele de identitate ale însoţitorului;extrasul de cazier judiciar.
Prezentarea extrasului de cazier judiciar este necesară pentru a demonstra faptul că însoţitorul nu a săvârşit anterior una dintre infracţiunile : omor, omor calificat, omor deosebit de grav, infracţiuni privitoare la viaţa sexuală, cerşetorie, lipsire de libertate în mod ilegal, sclavie, prostituţie, proxenetism, infracţiuni privind traficul de droguri sau precursori, infracţiuni privind traficul de persoane şi infracţiuni în legătură cu traficul de persoane, trafic de migranţi, trafic de ţesuturi sau organe umane, infracţiuni de terorism (cu excepţia cazului în care a fost reabilitat pentru această infracţiune).

http://www.desertsaintsmagazine.com/wp-content/photos/Mom_Hugging_Girls_507.jpg

Obţinerea certificatului de cazier judiciar
Potrivit prevederilor art. 21 din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, persoanele fizice care au un interes legitim pot obţine propriul certificat de cazier judiciar, adresându-se fie personal, fie prin împuternicit, cu o cerere-tip, datele complete de stare civilă şi motivarea cererii, la unitatea de poliţie de la locul de naştere ori de domiciliu.
Certificatul de cazier judiciar se eliberează persoanelor fizice în cel mult 10 zile de la data solicitării, în cazul în care s-au adresat unităţii de poliţie de la locul de naştere ori de domiciliu sau în cel mult 30 de zile de la data solicitării, în cazul persoanelor domiciliate în străinătate şi care s-au adresat misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare ale României.
Certificatul de cazier judiciar este valabil 6 luni de la data eliberării şi numai în scopul pentru care a fost eliberat.

The image “http://farm3.static.flickr.com/2346/1551732643_1ab46607e4.jpg?v=0” cannot be displayed, because it contains errors.

La nivelul tuturor judeţelor ţării funcţionează aplicaţia de emitere „pe loc” a certificatelor de cazier judiciar şi este utilizată în vederea eliberării certificatelor de cazier judiciar numai pentru persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:
a) au cetăţenia română;b) depun cererea la unităţile de poliţie de la locul de naştere;
c) nu sunt înscrise în cazierul judiciar (nu sunt cunoscute cu antecedente penale).
Programul de eliberare „pe loc” a certificatului de cazier judiciar iniţiat de Inspectoratul General al Poliţiei Române şi susţinut financiar şi de consiliile judeţene a fost finalizat la nivelul inspectoratelor judeţene de poliţie şi asigură la cerere, eliberarea „pe loc” a certificatului de cazier judiciar pentru persoanele care îndeplinesc condiţiile mai sus precizate.

Prin acest sistem modern, menit să îmbunătăţească calitatea serviciilor destinate publicului, Inspectoratul General al Poliţiei Române şi unităţile teritoriale de poliţie vin în întâmpinarea persoanelor care solicită eliberarea certificatului de cazier judiciar prin reducerea deplasărilor la sediul Poliţiei, dar şi prin reducerea timpului de aşteptare.

The image “http://www.virtualarad.net/news/2000/in_gara_curtici_stau_blocate_zeci_de_vagoane_din_cauza_grevei.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.

În prezent, la nivelul municipiului Bucureşti şi al judeţului Ilfov, aplicaţia funcţionează la toate secţiile de poliţie şi la sediul I.P.J. Ilfov, unde sunt emise certificatele de cazier judiciar pentru persoanele născute în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov şi al căror nume are iniţiala cuprinsă în intervalul alfabetic A-O, nu au antecedente penale şi au achitat taxa de urgenţă. În plus, ca şi condiţie suplimentară pentru municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, solicitantul nu trebuie să fi avut un nume anterior, care să fie cuprins în intervalul alfabetic precizat.

Pentru persoanele născute în alte judeţe, decât cele în care domiciliază, şi pentru cele care au antecedente penale, certificatul de cazier judiciar va fi eliberat în regim normal sau în regim de urgenţă, în funcţie de dorinţa solicitantului.

De asemenea, la unităţile de poliţie se pot adresa cu cerere pentru obţinerea certificatului de cazier judiciar şi cetăţenii străini care au domiciliul/ reşedinţa pe teritoriul României, apatrizii cu domiciliul/reşedinţa pe teritoriul României, precum şi cetăţenii născuţi pe teritoriul României, dar cu domiciliul în străinătate, cu condiţia să prezinte un document de identitate valabil (permis de şedere în România, respectiv paşaport).

Programul de lucru cu publicul pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar este afişat la sediul sau postat pe site-urile unităţilor de poliţie.
Doi minori, intorsi de la frontiera pentru ca insotitorul nu avea cazier judiciar
Politistii de frontiera din cadrul PTF Aeroport Henri Coanda nu au permis iesirea din tara a doi minori, ca urmare a faptului ca insotitorul acestora (altul decat vreunul din parinti) nu detinea cazier judiciar, conform reglementarilor legale.

Astazi dimineata, la PTF Aeroport Henri Coanda, s-a prezentat pentru a iesi din tara, in directia Londra, cetateanul roman Costel T., in varsta de 25 ani, insotit de doi minori, ambii de 17 ani.

Cu ocazia verificarii documentelor de calatorie, politistii de frontiera au constatat ca insotitorul minorilor (care nu era unul din parintii acestora), desi detinea declaratiile parintilor din care rezulta ca acestia sunt de acord cu efectuarea calatoriei in strainatate de catre copiii lor, nu avea asupra sa si cazierul judiciar, asa cum prevede Legea nr. 248/2005.
Drept urmare, s-a luat masura intreruperii calatoriei celor in cauza, in vederea reglementarii situatiei.

Mentionam ca, de la inceputul acestui an, Politia de Frontiera Romana nu a permis iesirea din tara unui numar de peste 2500 cetăţeni români minori, ca urmare a faptului ca nu erau îndeplinite condiţiile legale pentru a călători în străinătate. Dintre acestia, 499 de insotitori ai minorilor, altii decat parintii, nu posedau certificat de cazier judiciar, fapt pentru care s-a procedat la intreruperea calatoriei.

The image “http://www.virtualarad.net/news/2001/la_vama_turnu_un_italian_a_fost_prins_cu_hasis.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.

I. Condiţiile privind călătoria cetăţenilor români minori în străinătate sunt stabilite de Legea 248/2005, care prevede faptul ca aceştia pot ieşi din ţară în aceleaşi condiţii ca şi persoanele adulte, în baza unui document de călătorie valabil – paşaport sau carte de identitate (minorii peste 14 ani) - numai dacă sunt însoţiţi de o persoană fizică majoră şi cu acordul părinţilor.
Poliţiştii de frontieră vor permite ieşirea din ţară a cetăţenilor români minori numai dacă sunt însoţiţi de o persoană fizică majoră, în următoarele cazuri: în situaţia în care călătoreşte în străinătate însoţit de ambii părinţi; în situaţia în care călătoreşte împreună cu unul dintre părinţi, numai dacă părintele însoţitor prezintă o declaraţie a celuilalt părinte sau, după caz, face dovada decesului celuilalt părinte.
Declaraţia trebuie să cuprindă şi următoarele menţiuni: scopul deplasării;ruta urmată până în statul de destinaţie;indicarea faptului că dacă minorul urmează să ramână în statul de destinaţie, caz în care trebuie menţionată persoana căreia urmează a-i fi încredinţat minorul, sau dacă urmează să se întoarcă cu un însoţitor.
Nu mai este necesară declaraţia celuilalt părinte, dacă părintele însoţitor face dovada faptului că minorul i-a fost încredintat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă. Dacă este însoţit de o altă persoană fizică majoră i se permite ieşirea în aceleaşi condiţii şi împreună cu aceasta numai dacă persoana însoţitoare prezintă o declaraţie:a ambilor părinţi,a părintelui căruia minorul i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă,a părintelui supravieţuitor ori a reprezentantului său legal.

The image “http://www.online.ro/timpolis/1022/vama.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.

Prin reprezentant legal se înţelege persoana desemnată, potrivit legii, să exercite drepturile şi să îndeplinească obligaţiile părinteşti faţă de minor.
Poate avea calitatea de însoţitor şi o persoană anume desemnată din cadrul unei societăţi comerciale autorizate, în condiţiile legii, să desfăşoare activităţi de transport internaţional de persoane.
Insoţitorii minorilor, alţii decât părinţii, vor trebui să prezinte la ieşirea din ţară şi cazierul judiciar.

II. Certificatul de cazier judiciar pentru persoane fizice se poate solicita şi prin împuterniciţii acestora, conform procedurilor legale în vigoare, după cum urmează:
a) în România, numai pe baza unei procuri autentificate de către un notar public;
b) în străinatate, pe baza unei procuri autentificate prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori de către un notar, cu respectarea cerinţelor legalizării actelor oficiale străine. Pentru statele care au aderat la Convenţia de la Haga din 5 noiembrie 1961 este suficient să fie aplicată apostila;
Conţinutul procurii trebuie formulat în termeni clari, din care să rezulte persoana care a fost mandatată, scopul şi durata mandatului.
Pentru a obţine certificatul de cazier judiciar sunt necesare următoarele acte: actul de identitate valabil (buletin de identitate/carte de identitate ori carte de identitate provizorie); timbrul fiscal, în valoare de 10.000 lei (1 RON); dovada achtării taxei de urgenţă în valoare de 50.000 lei (5 RON), în cazul în care se doreşte eliberarea documentului în regim de urgenţă (3 zile).

http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/1/186/3893/896658/1/vama-rompres-01.jpg

În conformitate cu prevederile O.G. 128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice şi juridice de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, taxa ce trebuie achitată în vederea obţinerii certificatului de cazier judiciar în regim de urgenţă (3 zile) se achită numai la unităţile Trezoreriei Statului de pe raza de domiciliu al solicitantului.

http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/1/186/3927/2529431/1/vama-control-pasapoarte-rom.jpg

Niciun comentariu: