luni, septembrie 22, 2008

Campania de informare PD-L


Am aşteptat campania de informare asupra votului uninominal iniţiată de PD-L pentru a reuşi, în sfârşit, să pricep exact cum se redistribuie voturile pentru locurile care nu se ocupă uninominal.
Am primit la cutia de scrisori următorul fluturaş...Capitolul XI - Constatarea rezultatelor alegerilor

Rămâne să înţeleg ceva din Legea votului uninominal, adică Legea pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, legea nr. 35/2008


Art. 47
(1) Dupa primirea dosarelor prevazute la art. 45, respectiv a proceselor-verbale si dosarelor prevazute la art. 46, biroul electoral de circumscriptie incheie, separat pentru Camera Deputatilor si pentru Senat, cate un proces-verbal cuprinzand totalizarea voturilor valabil exprimate pentru candidatii fiecarui partid politic, alianta politica, alianta electorala, organizatie a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale si pentru fiecare candidat independent, in toate colegiile uninominale de pe raza teritoriala a circumscriptiei electorale, pe care il inainteaza in termen de 24 de ore la Biroul Electoral Central.
(2) Dupa primirea proceselor-verbale incheiate de catre birourile electorale ale circumscriptiilor electorale, potrivit alin. (1), Biroul Electoral Central stabileste partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care indeplinesc pragul electoral, separat pentru Camera Deputatilor si pentru Senat. Pragul electoral reprezinta numarul minim necesar de voturi valabil exprimate pentru reprezentarea parlamentara sau de colegii uninominale in care candidatii partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale sau ai organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale au obtinut majoritatea voturilor valabil exprimate, calculat dupa cum urmeaza:
a) pentru Camera Deputatilor, 5% din voturile valabil exprimate pe intreaga tara, pentru toate partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale;
b) pentru Senat, 5% din voturile valabil exprimate pe intreaga tara, pentru toate partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale;
c) pentru Camera Deputatilor si Senat, prin indeplinirea cumulativa a conditiei obtinerii a 6 colegii uninominale pentru Camera Deputatilor si a 3 colegii uninominale pentru Senat, in care candidatii partidelor politice, aliantelor politice sau electorale si organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale se situeaza pe primul loc, in ordinea numarului de voturi valabil exprimate, chiar daca acestea nu au indeplinit conditiile prevazute la lit. a) sau b);
d) in cazul aliantelor politice si aliantelor electorale, la pragul de 5% prevazut la lit. a) si b) se adauga, pentru al doilea membru al aliantei, 3% din voturile valabil exprimate pe intreaga tara si, pentru fiecare membru al aliantei, incepand cu al treilea, cate un procent din voturile valabil exprimate pe intreaga tara, fara a se putea depasi 10% din aceste voturi.
(3) Pentru organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care nu au indeplinit conditiile prevazute la alin. (2) si care au dreptul conform legii la reprezentare in Camera Deputatilor se stabileste un coeficient electoral la nivel national reprezentand numarul mediu de voturi valabil exprimate necesare pentru alegerea unui deputat, pentru a determina acele organizatii ale cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care pot avea reprezentanti in Camera Deputatilor.
(4) Coeficientul electoral la nivel national se stabileste prin impartirea numarului total de voturi valabil exprimate la nivel national pentru alegerea Camerei Deputatilor la numarul de colegii uninominale constituite la nivel national pentru alegerea Camerei Deputatilor. Are dreptul la reprezentare organizatia cetatenilor apartinand minoritatii nationale care a obtinut cel putin 10% din coeficientul electoral. Se declara ales acel reprezentant al organizatiei cetatenilor apartinand minoritatii nationale care a obtinut cel mai mare numar de voturi.
(5) Rezultatul operatiunilor prevazute la alin. (2)-(4) se transmite de catre Biroul Electoral Central, pe baza de proces-verbal, fiecaruia dintre birourile electorale de circumscriptie.

Art. 48
(1) Dupa primirea de la Biroul Electoral Central a constatarii cu privire la partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care intrunesc si care nu intrunesc pragul electoral potrivit art. 47 alin. (2), birourile electorale de circumscriptie procedeaza la prima etapa de repartizare pe competitor electoral a mandatelor de deputat, respectiv de senator, la nivel de circumscriptie electorala.
(2) La lucrarile efectuate de biroul electoral de circumscriptie au dreptul sa asiste candidatii si persoanele acreditate.
(3) Biroul electoral de circumscriptie stabileste, separat pentru Camera Deputatilor si pentru Senat, coeficientul electoral al circumscriptiei electorale, prin impartirea numarului total de voturi valabil exprimate pentru toti competitorii electorali care intrunesc conditia prevazuta la art. 47 alin. (2) si pentru candidatii independenti care au obtinut majoritatea voturilor valabil exprimate in colegiul uninominal in care au candidat la numarul de deputati, respectiv de senatori, ce urmeaza sa fie alesi in acea circumscriptie electorala.
(4) Pentru fiecare competitor electoral se imparte numarul total de voturi valabil exprimate obtinut prin insumarea voturilor valabil exprimate in favoarea tuturor candidatilor sai din colegiile uninominale de pe raza circumscriptiei electorale la coeficientul electoral, retinandu-se partea intreaga, nerotunjita, a catului. Rezultatul obtinut reprezinta numarul de mandate repartizate de biroul electoral de circumscriptie competitorului electoral la nivelul circumscriptiei electorale in prima etapa de repartizare a mandatelor. Candidatilor independenti li se atribuie cate un mandat de catre biroul electoral de circumscriptie daca au obtinut majoritatea voturilor valabil exprimate in colegiul uninominal in care au candidat.
(5) Voturile ramase, adica cele neutilizate sau inferioare coeficientului electoral, obtinute de competitorii electorali ce intrunesc conditia prevazuta la art. 47 alin. (2), precum si mandatele ce nu au putut fi repartizate de biroul electoral de circumscriptie se comunica de acesta Biroului Electoral Central, pentru a fi repartizate centralizat in a doua etapa, la nivel national.
(6) Biroul Electoral Central insumeaza, pe intreaga tara, separat pentru Camera Deputatilor si pentru Senat, voturile neutilizate si pe cele inferioare coeficientului electoral al circumscriptiei electorale din toate circumscriptiile electorale, pentru fiecare partid politic, alianta politica sau alianta electorala care intruneste conditia prevazuta la art. 47 alin. (2); numarul voturilor astfel obtinute de fiecare partid politic, alianta politica si alianta electorala se imparte la 1, 2, 3, 4 etc., facandu-se atatea operatii de impartire cate mandate nu au putut fi repartizate la nivelul circumscriptiilor electorale; caturile rezultate din impartire, indiferent de competitorul electoral de la care provin, se clasifica in ordine descrescatoare, pana la concurenta numarului de mandate nerepartizate; cel mai mic dintre aceste caturi constituie coeficientul electoral pe tara, pentru deputati si, separat, pentru senatori; fiecarui competitor electoral care a intrunit conditia prevazuta la art. 47 alin. (2) i se repartizeaza atatea mandate de deputati sau, dupa caz, de senatori, de cate ori coeficientul electoral pe tara se cuprinde in numarul total al voturilor valabil exprimate pentru partidul politic, alianta politica sau alianta electorala respectiva, rezultat din insumarea pe tara a voturilor neutilizate si a celor inferioare coeficientului electoral al circumscriptiei electorale.
(7) Desfasurarea mandatelor repartizate pe circumscriptii electorale se face de Biroul Electoral Central, dupa cum urmeaza:
a) pentru fiecare partid politic, alianta politica sau alianta electorala care intruneste conditia prevazuta la art. 47 alin. (2), se imparte numarul voturilor neutilizate si al celor inferioare coeficientului electoral al circumscriptiei electorale, din fiecare circumscriptie electorala, la numarul total al voturilor valabil exprimate pentru acel partid politic, alianta politica sau alianta electorala avut in vedere la repartizarea mandatelor pe tara. Rezultatul astfel obtinut pentru fiecare circumscriptie electorala se inmulteste cu numarul de mandate cuvenite partidului politic, aliantei politice sau aliantei electorale. Datele obtinute se ordoneaza descrescator la nivelul tarii si separat descrescator in cadrul fiecarei circumscriptii electorale. Pentru fiecare circumscriptie electorala se iau in calcul primele partide politice, aliante politice sau aliante electorale, in limita mandatelor ce au ramas de repartizat in circumscriptia electorala respectiva. Ultimul numar din aceasta operatiune reprezinta repartitorul acelei circumscriptii electorale. In continuare, se procedeaza la repartizarea mandatelor pe circumscriptii electorale in ordinea partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, precum si a circumscriptiilor electorale din lista ordonata pe tara, astfel: primul numar din lista ordonata pe tara se imparte la repartitorul circumscriptiei electorale de la care provine, rezultand numarul de mandate ce ii revin in circumscriptia electorala respectiva. In continuare, se procedeaza identic cu numerele urmatoare din lista ordonata pe tara. In situatia in care s-a epuizat numarul de mandate cuvenite unui partid politic, unei aliante politice sau unei aliante electorale ori dintr-o circumscriptie electorala, operatiunea se continua fara acestea. Daca numarul din lista ordonata pe tara este mai mic decat repartitorul de circumscriptie electorala, se acorda un mandat;
b) in cazul in care nu este posibila acordarea mandatelor in ordinea ce rezulta din aplicarea prevederilor lit. a), Biroul Electoral Central are in vedere circumscriptia electorala in care partidul politic, alianta politica sau alianta electorala are cel mai mare numar de candidati, iar daca si astfel au ramas mandate nerepartizate pe circumscriptii electorale, circumscriptia electorala in care partidul politic, alianta politica sau alianta electorala respectiva are cele mai multe voturi neutilizate ori cele mai multe voturi inferioare coeficientului electoral de circumscriptie;
c) daca dupa aplicarea prevederilor lit. a) si b) au mai ramas mandate nedesfasurate pe circumscriptii electorale, Biroul Electoral Central le stabileste pe baza acordului partidelor politice, aliantelor politice sau aliantelor electorale carora li se cuvin aceste mandate, potrivit alin. (4), iar in lipsa unui acord, prin tragere la sorti, in termen de 24 de ore de la incheierea operatiunilor anterioare.
(8) Alocarea pe colegii uninominale si atribuirea de mandate candidatilor se fac de catre biroul electoral de circumscriptie, avandu-se in vedere numai competitorii electorali care au intrunit pragul electoral prevazut la art. 47 alin. (2), in mod distinct pentru Camera Deputatilor si pentru Senat.
(9) In fiecare colegiu uninominal pentru Camera Deputatilor, respectiv Senat, se atribuie un singur mandat de deputat, respectiv de senator.
(10) Atribuirea mandatelor de deputat si de senator se face in doua etape, la nivelul colegiilor uninominale si la nivelul fiecarei circumscriptii electorale.
(11) In prima etapa, la nivelul colegiilor uninominale, se atribuie un mandat candidatilor care apartin unui competitor electoral ce a intrunit pragul electoral potrivit art. 47 alin. (2) si care au obtinut majoritatea voturilor valabil exprimate in colegiul uninominal in care au candidat.
(12) In cea de a doua etapa, de alocare pe colegii si atribuire de mandate competitorilor electorali care au intrunit pragul electoral, biroul electoral de circumscriptie va intocmi, separat pentru Camera Deputatilor si Senat, o lista ordonata cu toti candidatii carora nu li s-au atribuit mandate in prima etapa, dispusi in ordinea descrescatoare a raporturilor dintre voturile valabil exprimate obtinute in colegiile uninominale in care au candidat si coeficientul electoral al circumscriptiei electorale respective, calculate pana la a opta zecimala inclusiv.
(13) Daca pentru un competitor electoral numarul de mandate atribuite potrivit prevederilor alin. (11) este mai mare sau egal cu numarul de mandate repartizate competitorului electoral respectiv in acea circumscriptie electorala, calculat potrivit prevederilor alin. (3)-(7), acestuia nu i se va mai aloca niciun mandat in etapa a doua prevazuta la alin. (12), acesta retinand mandatele atribuite potrivit prevederilor alin. (11).
(14) Pentru fiecare competitor electoral care a intrunit pragul electoral potrivit prevederilor art. 47 alin. (2), din numarul de mandate repartizat in acea circumscriptie electorala, calculat potrivit prevederilor alin. (3)-(7), se scade numarul de mandate atribuite la nivelul colegiilor uninominale potrivit alin. (11), rezultatul reprezentand numarul de mandate de atribuit fiecarui competitor electoral la nivelul circumscriptiei electorale in cea de a doua etapa de atribuire si alocare de mandate. Numarul de mandate rezultat pentru fiecare competitor electoral se aloca pentru candidatii acestora in ordine descrescatoare in functie de clasarea in lista prevazuta la alin. (12). In cazul in care urmatorul candidat caruia urmeaza sa i se atribuie mandat din lista ordonata prevazuta la alin. (12) apartine unui competitor electoral care a epuizat numarul de mandate la care are dreptul in acea circumscriptie electorala sau daca in colegiul uninominal in care acesta a candidat deja s-a atribuit un mandat, se va proceda la trecerea la urmatorul candidat din lista ordonata, pana la atribuirea tuturor mandatelor.
(15) In cazul in care, in urma atribuirii de mandate in cele doua etape potrivit prevederilor alin. (11)-(14), unuia sau mai multor competitori electorali care au intrunit pragul electoral potrivit prevederilor art. 47 alin. (2) nu li s-a atribuit numarul de mandate la care au dreptul in acea circumscriptie electorala, calculat potrivit prevederilor alin. (3)-(7), acestora li se vor atribui atatea mandate pana la concurenta cu acest numar. Mandatele se aloca suplimentar candidatilor competitorilor electorali respectivi cei mai bine plasati in lista ordonata prevazuta la alin. (12) carora nu li s-a alocat mandat, in colegiul uninominal in care au candidat, prin cresterea corespunzatoare a numarului de mandate din circumscriptia electorala respectiva si prin exceptie de la prevederile alin. (9).
(16) In caz de deces sau demisie a unui senator sau deputat, pentru ocuparea mandatului vacantat se organizeaza alegeri partiale la nivelul colegiului uninominal in care a fost ales respectivul deputat sau senator, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor prezentului titlu. Alegerile se organizeaza doar daca nu ar urma sa aiba loc cu mai putin de 6 luni inainte de termenul stabilit pentru alegerile parlamentare.
(17) Alegerile partiale se desfasoara intr-un singur tur, cel mai bine clasat candidat urmand a fi declarat castigator.

Niciun comentariu: