joi, ianuarie 31, 2008

C.C.R.

Curtea Constituţională a României a emis în această săptămână două comunicate importante.
30 ianuarie 2008
COMUNICAT DE PRESĂ
În cadrul şedinţei din data de 30 ianuarie 2008, Curtea Constituţională a luat în dezbatere sesizarea de neconstituţionalitate a art.I pct.6 din Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2007 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului şi pentru vânzarea unor imobile proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", sesizare formulată de un număr de 70 de deputaţi, în temeiul art.146 lit.a) din Constituţie.
Obiecţia de neconstituţionalitate a vizat doar prevederile art.181, introduse prin legea de aprobare contestată, potrivit cărora:
"Art.181 - (1) Imobilele pot fi înscrise pe lista prevăzută la art.15 alin.(2) din iniţiativa R.A.-A.P.P.S.
(2) În urma înscrierii pe listă de către R.A.-A.P.P.S. a imobilului aflat în folosinţă cu temei legal a persoanelor fizice sau juridice de drept privat care folosesc imobilele prevăzute la art.11 şi aveau la data de 30 septembrie 2007 toate taxele aferente folosirii imobilului plătite integral, R.A.-A.P.P.S. va solicita, în termen de 15 zile, persoanei fizice sau juridice respective prezentarea unui punct de vedere scris cu privire la cumpărarea imobilului prin negociere directă, pornind de la preţul stabilit la art.14.
(3) Prin temei legal se înţelege folosinţa imobilelor în cauză, în baza unui contract de închiriere, convenţie de cazare sau alt act încheiat de persoane fizice sau juridice de drept privat cu R.A.-A.P.P.S..
(4) Persoana fizică sau juridică de drept privat care foloseşte unul din imobilele prevăzute la art.11 va răspunde, în termen de 15 zile de la primirea solicitării R.A.-A.P.P.S., precizându-şi opţiunea.
(5) Dacă persoana prevăzută la alin.(4) optează pentru cumpărarea prin negociere directă, procedura va fi finalizată în termen de 10 zile de la data depunerii opţiunii.
(6) Dacă persoana prevăzută la alin.(4) nu răspunde în termenul prevăzut sau nu optează pentru cumpărarea prin negociere directă, R.A.-A.P.P.S. va proceda la vânzarea imobilului prin licitaţie deschisă, în condiţiile legislaţiei în vigoare."
În urma deliberării, Curtea Constituţională a constatat că prevederile art.181 - cuprinse la art.I pct.6 din legea criticată, precum şi cele din art.13 referitoare la "vânzarea prin negociere directă" - cuprinse la art.I pct.3 din lege (care nu pot fi disociate de prevederile menţionate în sesizare) - sunt contrare dispoziţiilor art.16 alin.(1) din Constituţie, întrucât instituie un regim privilegiat, nejustificat obiectiv şi rezonabil, pentru cumpărarea locuinţelor din fondul de protocol de către deţinătorii acestora.
De asemenea, această soluţie legislativă contravine, sub aspectul formării şi încasării unui preţ pentru imobilele vândute, şi dispoziţiilor art.135 alin.(2) din Legea fundamentală, referitoare la obligaţia statului de a asigura protecţia concurenţei loiale, de valorificare a tuturor factorilor de producţie şi de protejare a intereselor naţionale în activitatea economică şi financiară.

Întreaga argumentaţie reţinută în motivarea soluţiei pronunţate de Curtea Constituţională va fi prezentată în cuprinsul deciziei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Decizia este definitivă şi general obligatorie.
Drept urmare, Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2007 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului şi pentru vânzarea unor imobile proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" nu poate fi promulgată de Preşedintele României, urmând să fie trimisă Parlamentului spre reexaminare.
Potrivit art.147 alin.(2) din Constituţie, în cazurile de neconstituţionalitate care privesc legile, înainte de promulgarea acestora, Parlamentul este obligat să reexamineze dispoziţiile respective pentru punerea lor de acord cu decizia Curţii Constituţionale.
* * *
În cadrul aceleiaşi şedinţe, Curtea Constituţională s-a pronunţat şi asupra sesizărilor formulate de Preşedintele României, în temeiul art.146 lit.a) din Constituţie, cu privire la neconstituţionalitatea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi a Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.164/2001 privind pensiile militare de stat, precum şi pentru modificarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare.
În urma deliberării, Curtea Constituţională, cu majoritate de voturi, a decis că ambele legi sunt constituţionale.
BIROUL DE PRESĂ AL CURŢII CONSTITUŢIONALE

31 ianuarie 2008
COMUNICAT DE PRESĂ
În şedinţa din data de 31 ianuarie 2008, Curtea Constituţională a examinat excepţia de neconstituţionalitate a Legii nr.187/1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea poliţiei politice comuniste şi a constatat, cu unanimitate de voturi, că dispoziţiile legii, precum şi cele ale art.II şi art.V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.16/2006 sunt neconstituţionale.
Decizia este definitivă şi general obligatorie, se comunică preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernului şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
În cursul zilei de 1 februarie 2008, o dată cu transmiterea spre publicare a Deciziei nr. 51 din 31 ianuarie 2008, textul său integral, cuprinzând motivarea acesteia, urmează a fi afişat pe site-ul Curţii Constituţionale, la rubrica "Activitate jurisdicţională - Controlul de constituţionalitate. Decizii de admitere. 2008".
BIROUL DE PRESĂ AL CURŢII CONSTITUŢIONALE


Decizia de ieri lasă un pic de ambiguitate care mai prelungeşte perioada în care cei care au prins un loc în casele R.A.-A.P.P.S. se mai pot bucura de acele imobile la o chirie modică. Deşi aici este vorba de foarte mulţi bani în subsidiar, mai interesant, din punct de vedere politic, este cel de al doilea comunicat.
Spuneam acum ceva timp despre ce s-ar fi întâmplat dacă alegerile ar fi avut loc pe legea guvernului şi Traian Băsescu nu ar fi “descoperit” acele prevederi neconstituţionale. Mai spuneam că legile în România nu se fac pentru 100 de ani ci ca simplu “petec de moment” pentru “situaţia de moment”. Iată acum prima lege importantă declarată neconstituţională care provoacă nişte efecte în urmă greu de bănuit. A fost nevoie de un interes al unui om cu bani pentru a se ajunge aici.
"Ar fi o greşeală să se considere că deciziile sunt doar pentru viitor, deoarece în urma unei astfel de hotărâri este ca şi cum acel text nu ar fi existat." "Personal nu sunt mirată de decizia Curţii Contituţionale. În sfârşit, s-a constatat că o asemenea instituţie nu apare în ordinea constituţională a ţării. În opinia mea, mai sunt şi alte astfel de instituţii cărora le va veni şi lor vremea, dar nu vreau să mă pronunţ întrucât nu sunt judecător constituţional şi nu sunt investită cu o astfel de cauză" "Nu se poate vorbi de neretroactivitate în acest caz cu atât mai mult cu cât în cazul de faţă se spune că această instituţie a funcţionat în afara legii fundamentale.", a declarat preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), doamna Lidia Bărbulescu.
a mai precizat preşedintele CSM.
Curtea Constituţională a României a declarat neconstituţională Legea nr.187/1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea “poliţiei politice” comuniste după ce a fost sesizată cu această excepţie în cazul fostului lider PC, Dan Voiculescu. CCR a declarat neconstituţionale şi articolele II şi V din ordonanţa de urgenţă a Guvernului, ale căror prevederi se referă la reglementarea funcţionării CNSAS.
Avocatul lui Dan Voiculescu, senatorul PC Sergiu Andon, afirma că, în cadrul şedinţei de judecată, reprezentantul Ministerului Public a fost de acord "în parte" cu neconstituţionalităţile legislative invocate în acest proces privind contestarea de către liderul conservator a unei decizii CNSAS, potrivit căreia Voiculescu a făcut poliţie politică. Avocatul Sergiu Andon a susţinut că însăşi legea CNSAS lezează drepturi constituţionale, întrucât ar trebui să fie doar o autoritate administrativă autonomă, însă este un organism care îşi depăşeşte atribuţiile. Sergiu Andon preciza că Parlamentul nu avea dreptul să constituie un organism suprastatal, respectiv CNSAS, care nu se încadrează în separarea puterilor statului şi care depăşeşte cu mult în atribuţii prevederile Legii privind Arhivele Securităţii. "Legal această instituţie ar fi trebuit să asigure liberul acces al populaţiei la dosarele Securităţii, nu să facă judecăţi după norme proprii cu mecanisme abuzive, practici abuzive şi rezultate abuzive", susţinea domnul Andon.
Cert este că CNSAS îşi suspendă activitate exact în momentul în care partidele îşi numesc candidaţii pentru alegerile locale, adică o perioadă plină pentru instituţia suspendată. Exită un termen de 45 de zile în care Parlamentul, respectiv Guvernul, trebuie să pună de acord legea cu prevederile declarate neconstituţionale. În toată această durată, instituţia CNSAS este suspendată şi, probabil că şi Departamentul de Investigaţii nu-şi va putea continua activitatea.
Până acum se detaşează două soluţii. Prima soluţie este ca Guvernul României să emită o ordonanţă de funcţionare sub noile auspicii. Cea de a doua soluţie este mai puţin rapidă şi presupune emiterea unei noi legi trecută prin Parlamentul României.
Nu mai produce nici o mirare faptul că normele constituţionale nu spun exact ce trebuie făcut mai departe. Părerile sunt deci împărţite, Astfel, unii din politicieni tind să spună că Guvernul trebuie să intervină, în timp ce experţii independenţi tind să acorde acest rol Parlamentului.

UPDATE:
Se pare că, pur întâmplător, Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii urma să studieze nişte dosare de magistraţi. Se pare că, iar pur întâmplător, comunicatul precizează că «dispoziţiile legii, precum şi cele ale art. II şi art. V din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 16/2006 sunt neconstituţionale». În schimb, Încheierea de Şedinţă de la 19.06.2007 a Curţii de Apel Bucureşti a dispus exclusiv sesizarea Curţii Constituţionale în legătură cu art. 7 alin. 2, art. 8, art. 9 alin. 1, art. 11, art. 14 alin. 1 şi 2, art. 15 alin. 5 şi art. 16 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 187/1999". Cu alte cuvinte CCR s-a exprimat la ce nu a fost întrebată. În sfârşit, se pare că mai multe articole din Legea nr. 187/1999 au mai fost atacate în faţa Curţii Constituţionale de încă şapte ori, dar de fiecare dată excepţiile fiind respinse.
Aceste întâmplări îmi construiesc, cărămidă cu cărămidă, un mare semn de întrebare.

Ion Iliescu NEWZ


Ion Iliescu a participat, în direct, la News FM, în emisiunea "Live! cu Anca Florea", cu două declaraţii. Fostul preşedinte se pare că a început să recunoască o normalitate a partidelor politice, în acest caz, o normalitate a PSD. Despărţindu-se de răspunsul pompieristic combinat cu spunerea de lemn care nu spune nimic concret, domnul Ion Iliescu dovedeşte resurse politice cu totul noi.
Preşedintele onorific al PSD nu este mulţumit de evoluţia din ultimii ani a Partidului Social Democrat. Fostul lider al formaţiunii m-a surprins atunci când a comentat nefavorabil faptul că, deşi în 2004 PSD a câştigat alegerile parlamentare, cu un scor mai bun decât cel al întregii Alianţe PNL - PD, în ultimii 3 ani partidul a scăzut drastic în sondaje. Este practic recunoaşterea unui prost management al capitalului politic, o cădere pe care nu este asumată astăzi de nici un membru al Partidului Social Democraţilor.

Ion Iliescu a surprins şi prin recunoaşterea deciziilor politice cu efect negativ luate de PSD în anul trecut. Domnia sa a enumerat introducerea unei moţiuni de cenzură împotriva Guvernului Tăriceanu şi susţinerea referendumului de suspendare din funcţie a preşedintelui Traian Băsescu.

Poate că astfel de momente de linişte a spiritului şi lipsă de încrâncenare politică ar trebui să fie mai dese. Poate că politicienii ar trebui să pomenească mai des despre greşeli alături de împlinirile perioadei în care au guvernat destinele ţării.
Domnule Iliescu, sunteţi pe un drum al omului politic modern şi acest lucru este, probabil, un model pentru colegii domniei voastre de partid. Tot înainte!

Guvernul o hotărâre hotărăşte, cine o foloseşte?

Guvernul a luat ieri nişte hotărâri. Le-am selectat pe cele mai interesante:
- HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Apărării
- HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative în domeniul public al municipiului Oradea şi în administrarea Consiliului local al municipiului Oradea, judeţul Bihor
- HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.970/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bihor, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bihor
- HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău
- HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.966/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Sălaj, precum şi al municipiului Zălău, oraşelor şi comunelor din judeţul Sălaj

Poate că nu este nimic suspect, dar devin atent când bunurile îşi schimbă proprietarul prin Hotărâre de Guvern.

Mania epistolară loveşte din nou


De data aceasta mania epistolară nu mai este preşedinte - liberali, vorbim de o implicare directă a opoziţiei prin scrisorile deschise între Traian Băsescu şi Mircea Geoană. Sincer, credeam că refuzul lui Mircea Geoană de a mai susţine proiectul PSD al uninominalului va opri scrisorerele din faşă. Ei bine... nu.
Preşedintele României, Traian Băsescu, a trimis astăzi, 30 ianuarie a.c., o scrisoare preşedintelui Partidului Social Democrat, Mircea Geoană. Iată textul integral al scrisorii:
„Stimate Domnule Preşedinte,
Am solicitat liderilor partidelor parlamentare să respecte voinţa electoratului şi să sprijine proiectul de lege al votului uninominal majoritar în două tururi. Cetăţenii activi, care au sprijinit în proporţie de 81,36% această propunere la referendumul din 25 noiembrie 2007, aşteaptă acţiuni concrete. Dumneavoastră aţi răspuns cu o scrisoare.
Partidul pe care îl conduceţi a declarat că susţine acest sistem de vot. Dumneavoastră acum susţineţi altceva: un proiect de sistem de vot proporţional, care a fost declarat neconstituţional, în trei dintre prevederile sale centrale.
Susţinătorii partidului dumneavoastră au votat, aşa cum arată sondajele de la ieşirea de la urne, în proporţie de 81,9% în favoarea sistemului de vot uninominal majoritar în două tururi. Este un sistem simplu, unde reprezentanţii în Parlament sunt aleşi, separat, în circumscripţii mici. Dumneavoastră susţineţi acum altceva: un sistem complicat, în care circumscripţiile sunt de două ori mai mari, şi unde jumătate dintre cei aleşi sunt perdanţi redistribuiţi conform unor artificii aritmetice.
Sistemul proporţional, oricât de „mixt” ar fi acesta, îi privează pe români de un drept elementar: acela de a decide dacă acordă încrederea fiecărui candidat, în parte. Acest sistem este exploatat de politicieni care se ascund unul în spatele celuilalt şi toţi în spatele siglei de partid.
Sistemul uninominal majoritar permite alegătorilor să ştie exact pentru cine votează. Să ştie, spre exemplu, că un lider de partid locuieşte într-o vilă de la Regia Protocolului de Stat pentru care plăteşte o chirie simbolică, sperând să o cumpere prin negociere directă, pe baza unei legi adoptată de Guvern şi deja declarată neconstituţională. Este un sistem care permite alegătorilor să sancţioneze acei lideri care susţin dimineaţa, prin voturile lor, un guvern minoritar, pentru ca seara, la televizor, să pretindă că sunt în Opoziţie.
Conform Constituţiei, prin referendum poporul român îşi exprimă „voinţa”. Nu opinia sau părerea. La un act al voinţei suverane se răspunde cu fapte, nu cu vorbe.
Vă îndemn, din nou, să sprijiniţi legea votului uninominal majoritar în două tururi, conform proiectului de lege deja depus la Parlament de către partidul pe care îl conduceţi. Am convingerea că un lider politic de talia dumneavoastră nu se va răzgândi şi, în acelaşi timp, sunt convins că aveţi respect pentru electorat.
Traian Băsescu, Preşedintele României.”

Este important să ştii de la începutul filmului că Titanicul se va scufunda. Vei privi tragedia cu mai multă detaşare.

Cât de mare este o avere mică


Elena Udrea (elena.udrea@sector1.pd.ro)
Educatie
- 1988 - 1992 Liceul teoretic „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, Buzau
- 1992 - 1996 Facultatea de Stiinte juridice si administrative din cadrul Universitatii Crestine ,,Dimitre Cantemir” - Bucuresti
- ian - iun 2005 Colegiul National de Aparare “Carol I”, Universitatea Nationala de Aparare “Carol I”
- oct 2005 - prezent Masterat in Securitate si Aparare Nationala, Universitatea Nationala de Aparare “Carol I”
- oct 2005 - Doctorand in Stiinte Militare, Universitatea Nationala de Aparare “Carol I”
- 2006 - Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor, Universitatea Nationala de Aparare “Carol I” - Universitatea Bucuresti
Limbi straine: franceza, engleza, italiana
Experienta profesionala:
- 1997 - 1999 - Avocat stagiar Baroul Bucuresti
- 1999 - feb 2005; dec 2005 - prezent - Avocat titular al Cabinetului Individual de Avocatura ,,Udrea Elena Gabriela”
- Iunie 2004 - feb 2005 - consilier in cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti, presedinte al Comisiei juridice si de disciplina
- feb 2005 - oct 2005 - Consilier de Stat in Administratia Prezidentiala, Sef al Cancelariei Presedintelui Romaniei
- dec 2003 - prezent - membru fondator al Fundatiei ,,PROEUROPA”- fundatie de integrare europeana
Profesie: Jurist
Loc de munca: Cabinet Individual de Avocatura ,,Udrea Elena Gabriela”
Membru in Biroul Permanent National


O astfel de carieră vă poate aduce, probabil, şi dumneavoastră un milion de euro pe an. Dovada am găsit-o pe MEDIAFAX:
Elena Udrea îşi declară averea pe blog: Patru terenuri, o casă şi un apartament
Secretarul executiv al PDL Elena Udrea şi-a declarat averea pe blogul său, ea având un apartament în centrul Capitalei, o casă în Pipera, un teren în Străuleşti, altul pe malul lacului cu acelaşi nume şi alte două terenuri unde va construi, situate pe malul lacului Griviţa şi pe strada Chopin.

Am alergat pe blogul Elenei Udrea şi am găsit…
Pentru ca multe din atacurile impotriva mea s-au intemeiat cu rea credinta pe speculatiile privind averea familiei mele, am decis sa public bunurile pe care le detin desi, neavand nicio functie publica, nu am obligatia sa o fac. Sper sa fiu un model pentru toti ceilalti politicieni, pe care ii astept in semn de deschidere fata de cetateni, sa faca acelasi lucru. Din motive lesne de inteles, la acest moment nu voi face publice adresele exacte ale imobilelor.
- un apartament in B-dul Unirii, aproximativ 80 mp
- o casa in cartierul Pipera, aproximativ 200 mp
- un teren pe lacul Straulesti, 5000 mp
- un teren in cartierul Straulesti, 5000 mp
- un teren pe lacul Grivita, 6000 mp (urmeaza sa construiesc in scopul vanzarii 4 imobile si propria mea locuinta)
- un teren pe str. Chopin, 608 mp (fiind zona de blocuri, urmeaza sa construiesc un imobil de locuinte)
Sotul meu detine parti sociale la societati care au in proprietate 2 hoteluri, un al treilea in constructie, 14 spatii comerciale in Bucuresti, terenuri, imobile cu destinatia de locuinta, autoturisme. Acestea nu sunt bunuri comune.
Referitor la lucrurile care au aparut in media, de-a lungul timpului: nu am avut niciodata si nu am, eu sau familia mea vreo legatura cu societatea Euroconstruct, Golden Blitz, Parcul Bordei, Satul Francez, nu am teren in Snagov, nu am cumparat niciun ziar, nu dezvolt afaceri imobiliare in zona Herastrau, nu pun borduri, nu fac asfaltari, nu am firma de taximetre si, in general nu fac zecile de afaceri despre care aud zilnic ca mi-ar apartine. Sunt probabil multe alte aspecte pe care ar trebui sa le explic, facand parte din categoria intoxicarilor prin media, dar o voi face pe masura ce veti fi interesati.

Căutând amănunte pe net, am dat de un articol ceva mai vechi de pe site-ul AMOS News. Articole este scris de Ioana LAZĂR pe data de 17 Ianuarie 2006. Iată informaţia:
Fosta consilieră de la Cotroceni s-a îmbogăţit cu un milion de euro Fostul consilier prezidenţial Elena Udrea şi-a crescut averea cu 33 de miliarde de lei într-un singur an. Conform ultimei declaraţii de avere, Udrea si-a rotunjit veniturile din dividende şi asistenţă juridică.
Ea a declarat că câştigat 30 miliarde lei din dividende şi 2,6 miliarde lei din asistenţă juridică. În aceeaşi declaraţie de avere, Elena Udrea scrie că a mai obţinut 50.000 de euro din vânzarea unei case, dar nu a câştigat nimic lucrând la Cotroceni.
Fostul consilier prezidenţial declară că deţine trei terenuri intravilane, două apartamente şi două vile, două autoturisme Mercedes, un Porsche din 2004 şi un Audi din 2001. Udrea este proprietarul a două hoteluri şi 15 spaţii comerciale.

Sunt aproape convins că miliardele sunt în lei vechi şi nu în lei noi, adică 32 miliarde de lei vechi ar putea fi 1 milion de dolari noi nouţi, bani câştigaţi în decurs de un an de zile fără a vinde nimic. Nu pot decât să aplaud atunci. Doamnă Udrea, nu vreţi să fiţi premierul României şi să ne învăţaţi să scoatem şi noi, în fiecare an, câteva sute de miliarde de euro dividende din ţara asta? Doamnelor, domnişoarelor şi domnilor… strigaţi vă rog în cor: Elena Udrea, premier pentru popor!

Şi am fost informaţi că nici nu se mai fură


Nu este decât un simplu banc, dar ar putea fi şi adevărat:
Uniunea Europeană lansează un studiu asupra corupţiei în statele europene.
Câţiva funcţionari sunt întrebaţi:
- Cât timp trebuie să lucraţi, ca să vă cumpăraţi BMW?
Italianul: 5-6 luni...
Maghiarul: 2-3 luni...
Românul: Un an jumătate.
Atunci când operatorul care strângea datele şi-a exprimat uimirea, românul a completat:
- BMW e totuşi o companie foarte mare...

miercuri, ianuarie 30, 2008

S-a stins din viaţă scriitorul Vintilă Corbul


Uniunii Scriitorilor din România anunţă dispariţia, după o viaţă împlinită, a scriitorului Vintilă Corbul. Romancierul a decedat la locuinţa sa de lângă Versailles, la vârsta de 91 de ani. Grav bolnav, Vintilă Corbul a fost internat, timp de câteva luni, la o clinică din oraşul francez Rocquencourt (în Yvelines, în apropiere de Versailles).

Vintilă Corbul, (n. 26 mai 1916 - d. 30 ianuarie 2008), numele complet Vintilă Dumitru Corbul Economu Popescu, a fost un scriitor român contemporan şi autor de scenarii de film, care s-a stabilit în Franţa în 1979, unde a publicat romanele sale pline de succes.

Vintilă Corbul s-a nascut la 26 mai 1916 si provine dintr-o familie foarte bogată. Sofia, mama acestuia deţinea acţiuni la diverse bănci şi studiouri de film americane, motiv pentru care vizitele în America erau experienţe curente. Constantin Popescu Corbul, tatal adoptiv al autorului, provine dintr-o familie de nobili; detinea multe proprietăţi în Bucureşti şi în ţară, podgorie la Drăgăşani şi chiar un grajd cu cai de curse. Lui Vintilă Corbul i s-a sugerat de către părinţi că tatăl său vitreg este de fapt tatăl natural. C.P. Corbul s-a căsătorit cu Sofia, mama lui Vintilă, după divorţul acesteia de Mihail Economu, şi i-a adoptat imediat copilul. Astfel se explică numele complet al autorului: Vintilă Dumitru Economu Popescu Corbul.

Deşi visa să devină ambasador, la îndemnul părinţilor, Vintilă Corbul urmează cursurile Facultăţii de Drept şi devine magistrat. În paralel, pentru a-şi alimenta propria pasiune, urmează Facultatea de Litere şi Filozofie - secţia Istorie. La doar 23 de ani, imediat după absolvirea facultăţii, Vintilă Corbul se angajează judecător.

Fiind un "răzvratit" se căsătoreşte cu Ana Stoenescu, fata unui simplu muncitor.

Vintilă Corbul a fost, în al 2-lea Război Mondial, locotenent de artilerie antiaeriană şi, ulterior, pilotul comandantului forţelor aeriene române.

După război, toate proprietăţile familiei sunt confiscate. Vintilă Corbul şi familia sa sunt evacuaţi şi forţaţi să locuiască în bucătăria unui imobil şubrezit, într-una din cele patru camere locuite de patru familii. Diplomele sale nu mai sunt „valabile“. este exclus din magistratură din cauza din cauza originii sale burgheze si a arestării tatălui său de către comunişti. Ocupă un post de bibliotecar, la o bibliotecă de cartier, dar este dat afară din aceleaşi motive, după numai 6 luni. Vintilă Corbul, licenţiat în istorie şi magistrat, ajunge muncitor necalificat şi, ulterior, inginer la ICAB (Întreprinderea Canal şi Apă Bucureşti), unde lucrează aproape 15 ani. La scurt timp Ana Stoenescu divorţează şi fuge cu un evreu bogat, în Los Angeles.

Câţiva ani mai târziu se căsătoreşte cu Ioana Sân-Giorgiu., fiica renumitului scriitor Ion Sân-Giorgiu, ce fusese judecat şi condamnat la moarte de regimul comunist. Ioana Sân-Giorgiu a fost dată afară de la Conservatorul de Arte Dramatice şi se vede obligată să se angajeze muncitoare necalificată într-o fabrică de cuţite. Pentru a-şi completa modestul venit, tanara familie începe să traducă opere literare din limbile franceză şi engleză.

Din cauza condiţiilor grele de muncă, Vintila Corbul se îmbolnăveşte de tuberculoză oculară, intră în concediu medical şi rămâne acasă. În perioada de aproape 2 ani în care îşi tratează boala, începe din nou să scrie la aproape 30 de ani de la apariţia ultimului său roman. Romanele sale au mare succes de librărie. Idolii de aur - Dinastia Sunderland-Beauclair (3 volume) dă startul succeselor, cartea fiind editată mai târziu în franceză şi poloneză. Din acel moment nu a mai fost nevoit să se angajeze.

În timp ce scria Căderea Constantinopolelui, cartea ce îl va lansa definitiv, Vintilă Corbul primeşte o lovitură foarte puternică. Ioana moare răpusă de cancer la numai 35 de ani, iar autorul este marcat definitiv şi nu se mai căsătoreşte niciodată.

Romanele lui Vintilă Corbul erau cele mai vândute cărţi ale timpurilor comuniste, iar încasările uriaşe de pe urma acestora susţineau opere falimentare ale altor autori. Încasările din comercializarea titlurilor erau atât de mari încât, dacă ar fi primit orice procent decent din vânzări, aşa cum se practică astăzi, Vintilă Corbul ar fi fost unul dintre puţinii milionari ai anilor ‘60-‘70 şi, oricum, singurul dintre scriitori. Era totuşi plătit cu sume uriaşe pentru acea perioadă, încasând între 100.000 şi 300.000 de lei pe titlu, în condiţiile în care un salariu de director ajungea la doar 4.000-5.000 de lei pe lună.

Vintilă Corbul a părăsit ilegal România în 1979, în plină glorie, împreună cu Eugen Burada, ajutaţi de fostul ministru de externe Ştefan Andrei şi de soţia acestuia, cunoscuta actriţă Violeta Andrei.

S-au mutat într-un mic orăşel cochet, lângă Paris iar Vintilă Corbul a locuit până la moarte în acelaşi loc în care s-a stabilit. Multe dintre titlurile sale au fost editate in franceza, poloneza, rusa, araba.

Deşi locuia în Franţa de aproape 30 de ani, nu şi-a pierdut deloc accentul şi vorbea româneşte cu mare uşurinţă.

A inceput sa scrie inca din adolescenta Babel Palace scris la 16 ani si Sclavii pământului este al doilea roman scris de Vintilă Corbul, la numai 18 ani, şi ultima carte publicată înainte de a fi trecut de către comunişti pe lista scriitorilor interzişi.

Căderea Constantinopolelui este creaţia cu cel mai mare succes al lui Vintilă Corbul şi, totodată, cea mai vândută carte din beletristica românească, numai la primul tiraj având vânzări de 192.000 de exemplare. A fost editată în franceză, greacă, arabă, iar în Franţa a fost difuzată şi sub formă de teatru radiofonic.

Cenuşă şi orhidee la New York este prima carte apărută cu semnăturile Vintilă Corbul şi Eugen Burada şi pune bazele unei colaborări de aproape 29 de ani. Este unul dintre romanele care i-au supărat pe comunişti din cauza descrierii atrăgătoare a lumii capitaliste, fiind trecut pe lista neagră de regimul Ceauşescu. Primul tiraj de 160.000 de exemplare fiind epuizat într-o singură săptămână. A scris scenariile filmelor Nea Mărin Miliardar, Revansa, Un comisar scuza, Duelul - filme regizate de Sergiu Nicolaescu. Un clasament realizat de Uniunea Autorilor şi Realizatorilor de Film din România arată că „Nea Mărin Miliardar” este cel mai vizionat film românesc din toate timpurile. Pelicula a fost vizionată de nu mai puţin de 14,6 milioane de români şi are, de departe, cea mai mare cotă de popularitate în rândul telespectatorilor ultimelor două generaţii

Bibliografie

* Cenuşă şi orhidee la New York, cu Eugen Burada
* Cavalcadă în iad, - 2 volume, închinate tatălui autorului, Generalul Constantin P. Corbul şi participării României la cel de-al Doilea Război Mondial
* Căderea Contantinopolelui - 2 volume
* Dinastia Sunderland - Beauclair - Idolii de aur - 3 volume
* Asediul Romei 1527 - 2 volume
* Dinastia Sunderland - Beauclair 2 - Păsări de Pradă - 3 volume
* Uragan asupra Europei, cu Eugen Burada
* Salvaţi-mă! Sunt miliardar
* Sclavii pământului
* Babel Palace
* Roxelana şi Soliman, cu Eugen Burada
* Oameni în Rolls-Royce, cu Eugen Burada
* Iubirile imposibile ale lui Petronius
* Casa din Cherry Street
* Hollywood - infernul viselor
* Groaza vine de pretutindeni, cu Eugen Burada
* Sunt regele Franţei! Regele Soare!
* Împărateasa fără coroană
* Calea ducesei, cu Eugen Burada
* Plângi, plângi, balalaikă, cu Eugen Burada
* Atenţie! Los Angeles va sării în aer
* Mafia şi miliardarii
* Extaz, moarte şi rock'n roll
* Miliarde şi picioare lungi

Sursa: Prefata la Opere Complete, Colectia Adevarul, Bucuresti, 2007 (wikipedia)

Cum poţi lovi un potenţat unde-l doare


Contribuind la legile pe care parlamentarii şi le dau numai pentru ei. Iată un caz. Am cules această informaţie de pe site-ul Guvernului României. Din experienţa mea cetăţenească de până acum, această lege de transmitere de imobile aduce cu sine nişte interese majore. Aveţi adresă de email, aveţi un termen limită... spuneţi-vă opinia.

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative este profund interesat în participarea activă a cetăţenilor la luarea deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative

Astfel, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative supune dezbaterii publice, proiectul legii privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Cislău şi în administrarea Consiliului Local al comunei Cislău, judeţul Buzău.
Textul actului normativ amintit este afişat şi poate fi consultat pe pagina de Internet a instituţiei noastre: www.mira.gov.ro, precum şi la Centrul de Relaţii cu publicul al M.I.R.A., din Piata Revoluţiei nr. 1 A, sector 1, Bucuresti.
Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail: legislatie@mira.gov.ro, până la data de 08.02.2008.

Dă doamne să nu fie proşti


Realitatea TV militează pentru strângerea a 100.000 de semnături pentru a face o petiţie împotriva legii taxei de primă înmatriculare.
Pentru cei care sunt entuziaşti relativ la desfiinţarea auto le spun o veste proastă. O astfel de petiţie nu se poate constitui în iniţiativă populară legislativă. De ce? Dacă domnii de la Realitatea TV ar fi citit un pic Constituţia, ar fi văzut, cu surprindere că:
Iniţiativa legislativă ARTICOLUL 74
(1) Iniţiativa legislativă aparţine, după caz, Guvernului, deputaţilor, senatorilor sau unui număr de cel puţin 100.000 de cetăţeni cu drept de vot. Cetăţenii care îşi manifestă dreptul la iniţiativă legislativă trebuie să provină din cel puţin un sfert din judeţele ţării, iar în fiecare din aceste judeţe, respectiv în municipiul Bucureşti, trebuie să fie înregistrate cel puţin 5.000 de semnături în sprijinul acestei iniţiative.
(2) Nu pot face obiectul iniţiativei legislative a cetăţenilor problemele fiscale, cele cu caracter internaţional, amnistia şi graţierea.

Recomand un document interesant care reglementează înmatricularea autovehiculelor între statele membre ale uniunii europene. AICI

Un vot pierdut în fâssssss


Uninominalul a intrat în linie dreaptă, “S-a rezolvat, nu se poate.” În goana de a rezolva problema uninominalului, Comisiile juridice ale Parlamentului s-au gândit să înceapă cu o pauză. Se tot aude că, de la început săptămânii, prioritatea numărul unu este legea votului uninominal. Astăzi şedinţa Comisiilor juridice ale Parlamentului dedicată dezbaterii Legii votului uninominal şi-ar fi dorit rezolvarea celor trei articole declarate neconstituţionale de Curtea Constituţională. Din păcate şedinţa a fost suspendată din lipsă de cvorum. Termenul limită dat de Birourile Permanente ale celor două Camere pentru întocmirea raportului final nu poate fi astfel respectat.
Este necesar un nou termen. Potrivit vicepreşedintelui Comisiei juridice a Camerei Deputaţilor, Florin Iordache (PSD), spune că noul termen va trebui să fie stabilit de Birourile permanente ţinând seama că următoarea şedinţă a senatorilor şi deputaţilor jurişti pe tema votului uninominal a fost programată pentru săptămâna viitoare. Comisiile juridice s-au limitat să discute chestiuni generale într-o totală disensiune.
De la UDMR, domnul Marton Arpad a propus acordul dintre lege şi observaţiile Curţii Constituţionale. Soluţia, patru buletine de vot, pentru colegii uninominale la Senat, pentru colegii uninominale la Camera Deputaţilor, listă naţională pentru Senat şi listă naţională pentru Camera Deputaţilor.
De la social-democraţi, prin Eugen Nicolicea, Doru Ioan Tărăcilă şi Anghel Stanciu, au două principii, ori formula cu un candidat, un colegiu şi dublarea numărului de colegii la nivel naţional, fie introducerea listei la nivel judeţean care să fie votată, principiu de vor din Germania.
De la liberali, Bogdan Olteanu a susţinut renunţarea la orice fel de listă şi parcurgerea exclusivă la vot a celor trei articole declarate neconstituţionale, soluţie care nu ar impune modificări suplimentare ale actului normativ.
De la democraţi Daniel Buda a insistat pentru trecerea la vot uninominal în două tururi de scrutin, similar celui pentru alegerea primarului
PRM a rămas pe ideea că nu doreşte în nici un fel vot uninominal.
În aceste condiţii consensul nu este posibil.

Preşedintele României, Traian Băsescu, a trimis astăzi, 30 ianuarie a.c., o scrisoare preşedintelui Partidului Social Democrat, Mircea Geoană
„Stimate Domnule Preşedinte,
Am solicitat liderilor partidelor parlamentare să respecte voinţa electoratului şi să sprijine proiectul de lege al votului uninominal majoritar în două tururi. Cetăţenii activi, care au sprijinit în proporţie de 81,36% această propunere la referendumul din 25 noiembrie 2007, aşteaptă acţiuni concrete. Dumneavoastră aţi răspuns cu o scrisoare.
Partidul pe care îl conduceţi a declarat că susţine acest sistem de vot. Dumneavoastră acum susţineţi altceva: un proiect de sistem de vot proporţional, care a fost declarat neconstituţional, în trei dintre prevederile sale centrale.
Susţinătorii partidului dumneavoastră au votat, aşa cum arată sondajele de la ieşirea de la urne, în proporţie de 81,9% în favoarea sistemului de vot uninominal majoritar în două tururi. Este un sistem simplu, unde reprezentanţii în Parlament sunt aleşi, separat, în circumscripţii mici. Dumneavoastră susţineţi acum altceva: un sistem complicat, în care circumscripţiile sunt de două ori mai mari, şi unde jumătate dintre cei aleşi sunt perdanţi redistribuiţi conform unor artificii aritmetice.
Sistemul proporţional, oricât de „mixt” ar fi acesta, îi privează pe români de un drept elementar: acela de a decide dacă acordă încrederea fiecărui candidat, în parte. Acest sistem este exploatat de politicieni care se ascund unul în spatele celuilalt şi toţi în spatele siglei de partid.
Sistemul uninominal majoritar permite alegătorilor să ştie exact pentru cine votează. Să ştie, spre exemplu, că un lider de partid locuieşte într-o vilă de la Regia Protocolului de Stat pentru care plăteşte o chirie simbolică, sperând să o cumpere prin negociere directă, pe baza unei legi adoptată de Guvern şi deja declarată neconstituţională. Este un sistem care permite alegătorilor să sancţioneze acei lideri care susţin dimineaţa, prin voturile lor, un guvern minoritar, pentru ca seara, la televizor, să pretindă că sunt în Opoziţie.
Conform Constituţiei, prin referendum poporul român îşi exprimă „voinţa”. Nu opinia sau părerea. La un act al voinţei suverane se răspunde cu fapte, nu cu vorbe.
Vă îndemn, din nou, să sprijiniţi legea votului uninominal majoritar în două tururi, conform proiectului de lege deja depus la Parlament de către partidul pe care îl conduceţi. Am convingerea că un lider politic de talia dumneavoastră nu se va răzgândi şi, în acelaşi timp, sunt convins că aveţi respect pentru electorat.
Traian Băsescu, Preşedintele României.”

Mircea Geoană a răspuns cererii preşedintelui. Din nou, “S-a rezolvat, nu se poate.”
Liderul PSD a transmis miercuri şefului statului o scrisoare de răspuns pe tema uninominalului în care îşi reiterează sprijinul pentru proiectul Guvernului, în ciuda faptului că spune că este primul lider politic care a susţinut varianta majoritară în două tururi. Nu ştiu dacă Băsescu se aştepta la un răspuns, dar domnul Geoană l-a dat. Deşi PSD a lansat varianta prezidenţială de vot uninominal, iată că acum că soluţiile ideale par mai atractive la adversari. Mai mult, dl. Geoană trage cumva de urechi pe preşedinte pentru că susţine soluţia PSD şi nu pe cea a liberalilor.
Privind prin prisma alegerilor viitoare, domnul Geoană are dreptate atunci când spune că alegerile viitoare ar avea soluţia unui vot uninominal în variantă liberală sau a unui vot pe liste, ca şi acum. Problema este că legile ar trebui făcute pentru 100 de ani, pentru 1000 de ani şi nu pentru un moment de unicitate. Dacă domniile lor gândesc de tipul “hai sa facem legi să trecem hopul şi pe urmă mai vedem”, nu este de mirare că este aşa o harababură în sistem.
"După cum ştiţi foarte bine, singura soluţie pentru a avea vot uninominal în 2008 este rezolvarea rapidă a obiecţiilor de neconstituţionalitate ridicate de către Curtea Constituţională ca urmare a solicitării dumneavoastră. În acest sens, parlamentarii PSD vor acţiona încă din aceste zile pentru găsirea unei soluţii constituţionale, prin care toţi membrii celor două Camere ale Parlamentului să fie aleşi prin vot uninominal. Sunt convins că această soluţie corespunde exigenţelor pe care cetăţenii României le-au exprimat în repetate rânduri. Şi, prin urmare, în primele săptămâni de activitate ale Parlamentului, sunt convins că această soluţie va fi adoptată de către cele două Camere", susţine domnul preşedinte Mircea Geoană.
"Trebuie să constat că în scrisoarea dumneavoastră continuaţi să împărţiţi cetăţenii ţării în două categorii, în funcţie de interesul politic de moment. Acest tip de discriminare, care privilegiază patru milioane de români care au decis să participe la referendum, pe care dumneavoastră îi consideraţi “activi politic”, în detrimentul celorlalţi 16 milioane pe care alegeţi să îi ignoraţi, reprezintă o atitudine nepotrivită pentru Preşedintele României" mai spune preşedintele PSD.
În mâinile lor stă viitorul acestei ţări:Politici româneşti


Să presupunem că o hărtie trebuie să ajungă din punctul A în punctul B. Cine ar putea spune că drumul cel mai scurt este o linie dreaptă. Dacă faci hârtia ghemotoc, iată drumul imaginat de politica românească pentru corespondenţa hârtiilor idntre biroul A şi biroul B:

(daţi clic pe ea pentru a vedea şi dinamica drumului parcurs de hârtie)

"Piele şi cer" de Dimitré Dinev

Spectacolul teatral "Piele şi cer" de Dimitré Dinev, în regia lui Dan Stoica, cu Cristi Iacob, Tania Popa şi Viorel Cojanu, va avea premiera pe 2 februarie, la Teatrul Mic.

Durata spectacolului: 1h 10min (fără pauză)
Două fiinţe care se hrănesc cu moarte: un mercenar, o hoaţă de leşuri.
Noapte. Război.
Unul din războaiele în care viaţa unui om costă ceva mai mult decât o pâine, dar sigur e mai ieftină decât o sticlă de băutură.
O întâlnire în pădurea devenită câmp de luptă. Iată elementele din care dramaturgul Dimitré Dinev desenează două destine.
O poveste despre sufletul omenesc, în locul din care sufletul părea alungat: de violenţă, frică, lăcomie, mizerie, foame...
O oră devenită răscrucea vieţii.
Două personaje rupte din visele urâte ale realităţii din imediata noastră apropiere. Una din cele mai emoţionante poveşti pe care le-am citit vreodată...

Foto: Alois Chiriţă

Slideshow image
Slideshow image
Slideshow imageSlideshow image
Slideshow image
Slideshow image
Slideshow image
Slideshow imageSlideshow image

marți, ianuarie 29, 2008

Declaraţie de presă


Declaraţie comună de presă a preşedintelui României, Traian Băsescu, şi a preşedintelui Republicii Serbia, Boris Tadić

Preşedintele României, Traian Băsescu, s-a întâlnit astăzi, 29 ianuarie a.c., la Belgrad, cu preşedintele Republicii Serbia, Boris Tadić. La finalul întrevederii, cei doi şefi de stat au susţinut o declaraţie comună de presă.

Boris Tadić:
„Dragi prieteni,
Bine aţi venit! Mulţumesc domnului preşedinte al României, Traian Băsescu, pentru vizita în Serbia, în numele unei ţări prietene şi al unui popor prieten care întotdeauna a colaborat cu poporul sârb.
România este un membru foarte important în Uniunea Europeană şi, cu această ocazie, urez bun-venit în Serbia Uniunii Europene! România a avut numeroase succese în ultimul timp, mai ales de când a devenit membru al Uniunii, iar o contribuţie importantă, când e vorba de acest succes, aparţine preşedintelui Traian Băsescu.
Ceea ce doresc să subliniez este atitudinea României faţă de statutul provinciei Kosovo – domnul Traian Băsescu a fost întotdeauna un prieten care înţelege dorinţa Serbiei de a apăra interesele ei legitime şi integritatea ţării. Încă o dată, vreau să reiterez faptul că Serbia nu va părăsi niciodată interesul ei legitim când este vorba de dorinţa ca provincia Kosovo să rămână în teritoriul Serbiei, apărând, în felul acesta, pe toţi cetăţenii – sârbi, albanezi – care se află momentan în Kosovo.
De asemenea, Serbia nu va renunţa niciodată atunci când este vorba de viitorul european, acest viitor fiind calea cea mai bună pentru fiecare cetăţean al Serbiei, indiferent de etnie. În plus, vom face tot posibilul pentru a apăra interesele etniei române din Serbia şi ale etniei sârbe din România. Am stabilit că interesul nostru comun, în acest sens, este ca toţi să trăim sub acelaşi acoperiş european.
Între România şi Serbia există relaţii foarte bune şi sunt foarte fericit că aceste relaţii persistă în perioada în care domnul Traian Băsescu este preşedintele României, iar eu, al Serbiei. Anul trecut am organizat o aplicaţie militară pe Dunăre prin care am dovedit că, împreună, putem să ne apărăm interesele. Astăzi am discutat despre perspectiva extinderii colaborării economice şi în sens european.
Dunărea este un fluviu care ne leagă şi o cale de transport foarte importantă către Europa şi, în sensul acesta, am subliniat importanţa Portului Constanţa ca punct fluvial. De asemenea, pentru a lărgi colaborarea noastră economică, am reiterat intenţia noastră de a contribui la dezvoltarea acestui port şi a creşte investiţiile noastre. Încă o dată, am accentuat importanţa oleoductului Constanţa-Trieste şi vom continua colaborarea pentru acest proiect de însemnătate pentru ambele ţări.
Încă o dată, mulţumesc domnului preşedinte Traian Băsescu pentru vizita efectuată în Republica Serbia, îi mulţumesc pentru prietenia arătată de domnia sa şi de poporul român poporului sârb. De asemenea, mulţumesc preşedintelui Traian Băsescu pentru atitudinea sa în ceea ce priveşte provincia Kosovo, care trebuie să rămână în cadrul Serbiei, cât şi pentru perspectivele îmbucurătoare pe plan economic din relaţiile celor două ţări.
Domnule preşedinte Traian Băsescu, vă rog.

Traian Băsescu:
Bună ziua,
Vă mulţumesc, domnule preşedinte Tadić, vă mulţumesc pentru invitaţia pe care mi-aţi făcut-o de a vizita Belgradul astăzi şi vă asigur că am venit cu multă plăcere, ca expresie a prieteniei pe care doresc să o arăt eu şi poporul român poporului sârb şi dumneavoastră. Vreau să ştiţi că nu este o formulă de complezenţă, românii au mult respect pentru sârbi, iar eu, ca reprezentant al românilor, cu atât mai mult.
Aş vrea să spun câteva gânduri înainte de o dată extrem de importantă, data de 3 februarie. Părerea mea, ca şi părerea celei mai mari părţi a sârbilor şi a politicienilor sârbi, e că locul Serbiei este în Uniunea Europeană. Pe data de 3 februarie, sârbii vor decide drumul lor către Uniunea Europeană sau vor opta pentru alte soluţii.
Aş vrea să vă spun că, pentru România, cea mai mare realizare de la al Doilea Război Mondial încoace a fost intrarea în Uniunea Europeană. Acest eveniment care s-a petrecut la 1 ianuarie 2007 a dat românilor posibilitatea să circule liber în interiorul Uniunii Europene, a dat tinerilor români posibilitatea să înveţe la universităţi din Uniune la preţuri foarte scăzute. Intrarea în Uniunea Europeană a dat şansa ca 3 milioane de români să lucreze cu salarii foarte bune în statele Uniunii, un număr deosebit în Italia, Spania, Germania, Franţa, Marea Britanie.
Tot acest eveniment este acela care a făcut ca asistenţa nerambursabilă pentru România în următorii 6 ani să fie de 32 de miliarde de Euro, bani care sunt destinaţi construcţiei de autostrăzi, modernizării sistemului de educaţie, pregătirea profesională a oamenilor care lucrează în România, bani destinaţi îmbunătăţirii mediului, destinaţi dezvoltării României – în ansamblul ei.
Intrarea în Uniunea Europeană a făcut ca investiţiile străine să fie o realitate a dezvoltării economiei româneşti. Dar, dincolo de toate aceste avantaje, faptul că România cu cele 22 de milioane de cetăţeni este membră UE a făcut ca românii să se simta în Europa la ei acasă.
Aceste lucruri sunt în faţa sârbilor pe data de 3 februarie: optează să fie parte a marii familii europene sau pot opta pentru o amânare. Vreau să ştiţi că nu vă vorbesc ca un şef de stat care a venit să facă o campanie, nu este treaba mea acest lucru. Am venit ca un om care participă la deciziile Uniunii Europene în calitate de şef de stat şi care ştie perfect ce vă spune astăzi. Am venit în calitate de vecin şi prieten al dumneavostră să vă spun aceste lucruri. Dacă nu aş fi făcut-o, aş fi avut conştiinţa încărcată.
Aş vrea să mai spun un lucru despre Uniunea Europeană: nimeni nu-şi poate apăra interesele europene din afară. În interiorul Uniunii au voce egală Malta, ca şi Germania; în Consiliul European, structura cea mai importantă pentru decizia politică a Uniunii, acolo unde se întâlnesc şefii de stat şi de guvern ai celor 27 de state membre, deciziile se iau în consens, iar, când vreun stat are o problemă, celelalte 26 trebuie să ţină cont de problema statului respectiv.
În structura de decizie politică a Uniunii Europene, fiecare stat îşi poate rezolva problemele naţionale, de aceea, să ştiţi că drumul Serbiei către o rezolvare a problemelor naţionale este către Uniunea Europeană, către interiorul Uniunii şi nu în afara ei.
Statele din Balcanii de Vest se apropie toate cu viteză tot mai mare de soluţii europene. Croaţia va deveni foarte curând membru al Uniunii Europene, Macedonia, alte state din jurul frontierelor dumneavoastră sunt într-un stadiu avansat al parteneriatului lor cu Uniunea. Acest parteneriat este necesar şi poporului sârb: într-o Europă care se confruntă cu realităţile globalizării, izolarea este lucrul cel mai rău care se poate întâmpla unei naţiuni.
Aş vrea să vă mai spun un lucru şi să-l luaţi în considerare cu cea mai mare seriozitate. Ieri, la Bruxelles, la nivelul miniştrilor de Externe, s-a discutat Acordul de asociere pentru Serbia. Din păcate, nu s-a luat o decizie. Vă asigur că România a susţinut fără rezerve, alături de alte state, luarea unei decizii la întâlnirea de ieri. Am certitudinea că decizia se va lua, probabil, pe data de 7, la noua întâlnire a miniştrilor de Externe, după ce se va constata direcţia pe care poporul sârb doreşte să meargă.
Din acest punct de vedere, din tot sufletul, le doresc sârbilor mult succes pe 3 februarie, pentru că aceasta dată nu va fi un succes al unui politician sau al altuia, pe data de 3 se va decide succesul sârbilor. Le doresc, din tot sufletul, succes!
În ceea ce priveşte relaţia bilaterală, am discutat cu domnul preşedinte multitudinea obiectivelor comune pe care le avem şi care v-au fost deja prezentate, fie că vorbim de proiectele comune pentru Portul Constanţa, pentru Dunăre, oleoductul Constanţa-Pancevo-Trieste sau alte proiecte. Sunt convins că parteneriatul nostru nu numai politic, dar şi economic se poate dezvolta foarte bine în perioada următoare.
Ca să nu rămână nici un dubiu pentru nici un ziarist sârb sau român, pentru nici un cetăţean sârb sau român, aş vrea să ştiţi că, pentru poziţia noastră legată de Kosovo, pentru sprijinul pe care-l acordăm Serbiei în orice împrejurare, România nu cere nimic. Este doar dorinţa şi interesul nostru ca un popor care ne este vecin şi prieten şi pe care îl respectăm să-şi ia drumul definitiv către Europa din care face parte şi nimeni nu poate pune sub semnul întrebării dreptul sârbilor de a fi parte a Europei unite. Mai spun încă o dată, pentru poziţia noastră similară cu cea a Guvernului de la Belgrad legată de Kosovo, pentru sprijinul politic pe care îl acordăm Serbiei, noi nu cerem nimic.
Vă mulţumesc!”

Conferinţa de prezentare


Ministrul Educatiei, Cercetarii si Tineretului a dat următorul Comunicat:

Conferinţa de prezentare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică (miercuri 30 ianuarie, ora 11.00)
În cadrul ciclului „Cercetarea - performanţe în contextul integrării UE”, Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică vă invită să participaţi miercuri 30 ianuarie, ora 11.00, la conferinţa de prezentare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică, organizată la sediul său din str. Atomiştilor nr. 1, comuna Măgurele, jud.Ilfov.
Alcătuit din Divizia de Optoelectronică din Măgurele, Institutul de Instrumentaţie Analitică din Cluj-Napoca şi Institutul de Hidraulică şi Pneumatică din Bucureşti, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică (INOE) dezvoltă colaborări cu universităţile din întreaga ţară, institutele Academiei Române, agenţii economici şi organizaţiile non-profit. Institutul coordonează 37 proiecte naţionale, 7 proiecte cu finanţare externă şi 9 acorduri bilaterale. Dintr-un total de 209 angajaţi, 101 sunt cercetători din care 34 au titlul de doctor în ştiinţe si 33 sunt doctoranzi. Media de vârstă este 39 de ani.
INOE a dezvoltat centre de excelenţă cu performanţe atestate prin evaluări anuale şi prin rezultatele obţinute ca răspuns la rigorile impuse de utilizatorii finali (spitale, întreprinderi, muzee, reţele europene de cercetare, etc.). Astfel, institutul este recunoscut ca principal punct de cercetare în regiunea Europei de Est şi Sud Est pentru domenii specifice cum ar fi: monitorizarea poluării mediului, investigarea şi diagnosticarea patrimoniului artistic şi istoric, restaurarea (în special curăţarea cu laser), reconstrucţia de mare precizie a artefactelor, dezvoltarea tehnologiilor de obţinere a combustibililor regenerabili.
Optoelectronica - domeniu interdisciplinar - studiază tehnologii de realizare a dispozitivelor care emit, modulează, transmit şi recepţionează radiaţia optică. Domeniul are multiple aplicaţii în medicină, biofizică, biochimie, metrologie, optică integrată, spintronică, comunicaţii prin fibra optică, monitorizarea şi diagnosticarea calităţii mediului, restaurarea-conservarea patrimoniului etc. Totodată, institutul a dezvoltat tehnici de analitică şi instrumentaţie pentru aplicaţii de mediu şi obţinerea energiei din surse regenerabile, precum şi echipamente bazate pe studiul fizicii presiunilor înalte. Ziariştii care doresc sa participe la conferinţă sunt rugaţi să confirme la numărul de telefon 318.30.52 în vederea asigurării transportului.

In memoriam Kovács Ildikó

Pe site-ul Ministerul Culturii şi Cultelor am citit următorul mesaj:

Profund îndureraţi, ne luăm pentru ultima dată rămas bun de la marea artistă a teatrului de păpuşi din România, regizoarea şi autoarea de teatru Kovács Ildikó. A ieşit din marea scenă mică a păpuşarilor miercuri, 23 ianuarie 2008, la Cluj.

S-a născut la Sf. Gheorghe la 5 decembrie 1927. Şi-a început activitatea de păpuşar la Cluj, unde a devenit repede personalitatea care a dat substanţă şi contur teatrului de care nu s-a despărţit până la sfârşitul vieţii. Afirmându-se în arta păpuşarilor ca unul din regizorii de primă mână, a fost un artist exigent şi binecuvântat, fiind invitată de multe teatre din ţară şi din Ungaria. A condus ani de zile cursuri de perfecţionare prin ţară, printre altele la Timişoara, afirmându-se şi în adaptarea unor texte clasice pentru scena de păpuşari. Multe din spectacolele ei, ca de exemplu Ubu, regele vor dăinui în amintirea noastră şi în paginile luminoase ale teatrului de păpuşi.

A considerat arta pe care şi-a ales-o şi pe care a practicat-o cu neasemuită măiestrie ca cel mai bun mijloc de educaţie pentru copii, despre care obişnuia să spună că sunt „fantastic de sensibili la dreptate şi nedreptate”. Pe lângă cultivarea frumosului, marea doamnă a teatrului de păpuşi a cultivat şi acest sentiment.

A fost decorată în România cu Meritul Cultural în grad de cavaler, la 5 decembrie 2007, la împlinirea vârstei 80 de ani.

Ne luăm rămas bun de la ea cu promisiunea de a nu uita nici luminoasa figură care a dat strălucire teatrului de păpuşi, nici publicul ei drag, faţă de care — în spiritul domniei sale — ne asumăm responsabilitatea ce ni se cuvine.

Dumnezeu s-o odihnească !

„Patrimoniu în pericol” - 2008


Ministerul Culturii şi Cultelor dă startul pe finanţările programului naţional de restaurare „Patrimoniu în pericol”, anul 2008. Programul „Patrimoniu în pericol” are ca obiectiv restaurarea monumentelor de arhitectură populară precum şi a patrimoniului mobil din muzeele din aer liber. Acest program permite realizarea unor proiecte întocmite de către specialiştii din muzee. Decontul lucrărilor executate se va finaliza la date de 30 septembrie 2008.

După cum ştiţi, birocraţia în România implică o cursă contra cronometru cu hârtiile la semnat. Nu staţi prea mult pe gânduri pentru că banii se epuizează rapid. Muzeele interesate trebuie să-şi depună documentaţia necesară finanţării (adresă de susţinere, deviz al lucrărilor), la sediul Ministerului Culturii şi Cultelor, Şos. Kiseleff, nr. 30, sector 1, Bucureşti, pentru Direcţia Muzee, Colecţii, Garanţii Guvernamentale, din cadrul Direcţiei Generale Patrimoniu Cultural Naţional.

Autoritatea Nationala pentru Tineret


Autoritatea Naţională pentru Tineret este invitată la Bruxelles pentru a participa la cea de-a treia Reuniune a Grupului de lucru “Tineret”. Reuniunea Grupului de lucru "Tineret" pe tema participării în viaţa publică a tinerilor defavorizaţi va avea loc astăzi. Cea de a treia întâlnire este organizată de către Comisia Europeana, având scopul de a finaliza un document referitor la cele mai bune practici pe tema participării tinerilor excluşi din punct de vedere social. Dezbaterea va avea loc în prezenţa domnişoarei Loredana Cojocaru, consilier în cadrul Direcţiei Relaţii Internaţionale şi a domnului Robert Santa, reprezentant al ANOSR Timişoara.
Kovács Péter, preşedintele ANT, a declarat:
"Importanţa acestei ultimei Reuniuni constă în finalizarea documentului care va deveni ulterior baza dezbaterii din cadrul conferinţei pe tema participării tinerilor dezavantajaţi în societate, întâlnire organizată de către Comisia Europeană în perioada 3-4 martie 2008".

Hai să te fac un vot


Institutul pentru Politici Publice a încercat să cuantifice interesul politicienilor pentru ceea ce se întâmplă în parlament. Astfel, domniile lor au făcut un studi privind Activitatea parlamentarilor în sesiunea septembrie - decembrie 2007.

Mi-au atras atenţia nişte nume care au avut foarte puţin timp să voteze, dar altfel au destul timp pentru apariţiile la TV. Eu ştiu că parlamentarii au şi alte treburi în afara şedinţelor de cameră sau de plen, partea vizibilă a activităţii parlamentarilor, dar totuşi se observă că în cazul unor parlamentari absenţele devin o practică obişnuită.
Studiul dă drept exemplu nişte nume:
Prezenţă scăzută: Crin Antonescu (PNL), Viorel Hrebenciuc (PSD), Octav Cozmâncă (PSD), Miron Mitrea (PSD), Dan Ioan Popescu (PC), Gheorghe Copos (PC), Cristian Boureanu (PD-L), Corneliu Vadim Tudor (PRM), Cozmin Guşă (Independent).

Domnul Crin Antonescu, practic mai activ pe la televiziuni decât primul-ministru, este consemnat cu 0% vot în perioada cercetată. Mi-am spus că este o întâmplare, că poate sfârşitul de an a fost o activitate mai intensă a PNL. Am mers deci pe site-ul Camerei Deputaţilor pentru a vedea adevărul. Am acceptat pagina care prezintă votul electronic (mai este şi alt tip de vot, neînregistrat). Nu ştiu exact ce perioadă este înregistrată, se pare că de prin februarie 2006 până în prezent… ideea este că domnul Antonescu George Crin Laurenţiu a votat din 2899 voturi posibile numai 348, adică 12%.
Domnul Viorel Hrebenciuc, înregistrat de IPP cu 9,98. În site-ul deputaţilor, din aceleaşi 2899, a votat de 408 ori, adică 14,07%
Cel mai interesant este de privit prezenţa la vot pe partide:
PNL 65,72%
UDMR 64,23%
PD 61,29%
PSD 56,02%
Minoritaţi 55,28%
PRM 55,04%
Independenţi 49,78%
PC 49,05%
Se observă că situaţia este pe partide sensibil egală, variază foarte puţin în jurul a 55%. La vârf, cum este şi firesc, coaliţia guvernamentală.
Iată o mare surpriză, în timp ce la senat, preşedintele Senatului, domnul Nicolae Văcăroiu are o singură absenţă la 19 şedinţe, la deputaţi domnul Bogdan Olteanu are 4 absenţe la 24 de şedinţe.

Mă aşteptam ca în Topul deputaţilor cu cele mai puţine proiecte de legi semnate (în întregul mandat) să nu regăsesc nici un nume cunoscut:
Stanescu Alexandru-Octavi, Arges, PSD, 0
Constantinescu Viorel, Buzau, PSD, 1
Fotopolos Sotiris, Bucuresti, Minoritaţi, 1
Kelemen Hunor, Harghita, UDMR, 1
Musetescu Tiberiu-Ovidiu, Teleorman, PSD, 1
Sireţeanu Mihail, Prahova, PSD, 1
Cutean Vasile Emilian, Alba, PSD, 2
Iustian Mircea Teodor, Constanţa, Independent, 2
Marin Constantin, Prahova, PSD, 2
Niculescu-Duvaz Bogdan Nicolae, Tulcea, PSD, 2
Stanescu Mircea, Tulcea, PSD, 2
Voicu Catalin, Bacau, PSD, 2
Stireanu Octavian, Buzau, PSD, 3
Tarniceru Petru, Suceava, PSD, 3
Varga Attila, Satu-Mare, UDMR, 3

La senatori plouă cu nume cunoscute:
Cozmâncã Octav Suceava PSD 1
Markó Béla Mures UDMR 1
Szabó Ilona Covasna UDMR 1
Ion Vasile Buzãu PSD 2
Roibu Aristide Vaslui PSD 3
Copos Gheorghe Arges PC 4
Filipescu Teodor Ilfov PSD 4
Novolan Traian DâmboviNa PSD 4
Oprescu Sorin Mircea Bucuresti PSD 4
Verestóy Attila Harghita UDMR 4
Berceanu Radu Mircea Dolj PD 5
Blaga Vasile Bucuresti PD 5

Cu cele mai multe proiecte semnate, asta pentru comparaţie, sunt Funar Gheorghe, Cluj, PRM, 253 şi Giurgiu Mircia, Cluj, independent, 143

Ce pot să spun mai mult? Citiţi şi domniile voastre documentele:
Activitatea parlamentarilor în sesiunea septembrie - decembrie 2007
Anexa 1 - Situatie circumscriptii
Anexa 2 - Analiza pe partide
Activitatea parlamentarilor in cifre (septembrie - decembrie 2007)
Prezenta deputatilor la sedintele comisiilor parlamentare (septembrie - decembrie 2007)

Când mergeţi la vot, aveţi grijă să nu care cumva să votaţi pe cei care stau deoparte. Gândiţi-vă că le plătiţi acestor oameni salarii, pensii, cazare, maşini de lux, deplasări… asta în timp ce domniile voastre vă gândiţi că vine factura la întreţinere şi nu aveţi cu ce o plăti. L-am auzit, doar un exemplu, pe Cosmin Guşă la televizor spunând că nu face nimic în parlament pentru că nu-l ia nimeni în seamă în cele 20 de secunde la care are dreptul să ia cuvântul… Mă gândesc că atunci poate ar fi cazul să stea acasă, la ce să ne mai ia banii?

Moţiune simplă

PD-L plănuieşte depunerea unei moţiuni simple. Pretextul acestei moţiuni este taxei de prima înmatriculare. Iată conferinţa de presă susţinută de domnul preşedinte Emil Boc.

Emil Boc: Buna ziua si va multumim pentru ca ati raspuns invitatiei noastre. PD-L va initia o motiune simpla, la Camera Deputatilor, pe tema taxei de prima înmatriculare. Vom cere anularea taxei si restituirea taxei pentru cei care au achitat-o, fara procese si fara apelarea în instanta. Prin acesta motiune simpla vom solicita guvernului doua lucruri: 1.anularea taxei de prima inmatriculare si 2. restituirea taxei pentru cei care au achitat-o, fara procese si actiune in instatanta. In acest sens, noi avem depus in Parlament un proiect de lege prin care solicitam, pe de o parte, anularea, iar pe de alta parte restituirea acestei taxe pentru toti romanii care au achitat-o, pentru urmatoarele considerente: primul considerent este acela ca aceasta taxa este ilegala si in al doilea rand imorala. Este ilegala intrucat este in contradictie cu directivele europene si in mod foarte clar, prin hotararea pronuntata de Curtea Europeana de Justitie in afacerea San Giorgio din 1982, statele membre sunt obligate sa restituie taxele percepute cu incalcarea dreptului comunitar.
In consecinta, exista temei juridic pentru ca aceasta taxa se fie returnata pentru acest motiv de ilegalitate, fara ca cetateanul roman sa fie obligat sa actioneze in instanta statul pentru a-si putea obtine contravaloarea prestatiei achitate.
Pe de alta parte, acesta taxa este ilegala in conditiile in care ea nu este compatibila si nu realizeaza un echilibru intre nivelul de trai din Romania si cuantumul taxei pe care guvernantii au propus-o. In timp ce unele state europene nu au aceasta taxa si sunt suficiente cateva exemple de tari care nu au taxe sau taxe zero, cum sunt Germania si Franta, alte state au taxa cu un cuantum foarte redus, cum sunt Marea Britanie sau Italia, unde taxa este de maximum 200 de euro. Ungaria, recent intrata in Uniunea Europeana, ca si noi, nu are aceasta taxa de prima inmatriculare, iar ceea ce guvernantii nostri au pus ca bir pe umerii romanilor este din acest punct de vedere imoral. In consecinta, PD-L solicita, fara echivoc, anularea acestei taxe si returnarea ei in favoarea acelor romani are au platit-o. Solicitam aceste lucruri, intrucat dezbaterile din ultima vreme au demonstrat duplicitatea guvernului care ba face aceasta taxa ca fiind una de mediu, ba renunta si este taxa fiscala, ba spune ca nu o returneaza, ba spune ca o returneaza dar doar in proportiile rezulate din noua taxa care va fi aplicata, ceea ce demonstreaza ca este o balba a Guvernului si nu se urmareste altceva decat incasarea de bani la Guvern, pe care domnul Tariceanu sa-i administreze dupa propriul lui interes electoral. Nu se respecta nici pricipiul "poluatorul plateste", care ar fi fost o alta dimensiune daca aceasta taxa s-ar fi justificat. Practic nu are niciun fel de coerenta, niciun fel de logica, iar daca ne gandim, inca o data, la nivelul de trai al romanilor, la faptul ca in urma integrarii in Uniunea Europeana, romanii asteapta sa aiba si unele beneficii in urma acestei integrari cu siguranta aceasta taxa trebuie eliminata si anulata asa cum am precizat. Vreau sa fiu foarte clar: nu facem acest demers doar in termeni populisti, ca aceasta tema este la ordinea zilei si ca este un subiect interesant pentru cetatean.
Va amintesc faptul ca inca din ianuarie 2007, cand eram la guvernare, dupa sedinta Biroului Permanent am solicitat expres suspendarea acestei taxe. De asemenea, Sulfina Barbu, Sebastian Bodu, care si-a pierdut si postul in guvern in urma atitudinii pe care a avut-o cu privire la taxa de prima inmatriculare, pozitia inca din aprilie 2007 a europarlamentarului roman Iacob Monica Ridzi care a declansat actiunea de contestare in plenul Parlamentului European, pozitia Gratielei Iordache la fundamentarea bugetului din 28 noiembrie cand a spus foarte clar ca guvernul urmeaza sa-si fundamenteze bugetul pe 2008 pe o taxa ce urmeaza a fi modificata, taxa de prima inmatriculare. In luna decembrie, din nou am solicitat anularea taxei, prin multiple voci ale PD-L, consideram ca avem si temeiul politic si temeiul moral sa mergem mai departe cu aces demers si sa solicitam Guvernului anularea taxei si restituirea banilor in favoarea cetatenilor care au platit in mod ilegal, pentru ca ea nu are niciun fel de fundament european sau national.
In al doilea rand, astazi am decis sa solicitam Parlamentului adoptarea in procedura de urgenta a proiectului de lege cu privire la votul uninominal in doua tururi de scrutin, adica alegerea parlamentarilor la fel ca a primarilor, pe baza proiectului depus de catre PD-L si de catre PSD; din combinarea celor doua proiecte poate rezulta cea mai buna varianata de vot uninominal, validate, de altfel, si de romanii care s-au prezentat la referendumul pentru votul uninominal de la sfarsitul anului trecut. Urmeaza ca parlamentarii nostri sa intreprinda aceste demersuri in sedintele birourilor Camerelor unde suntem reprezentati. Va multumesc. Daca sunt intrebari.

Aveti rezultatele sondajului pe care l-ati comandat?
Nu, el este in desfasurare si spre sfarsitul lunii februarie asteptam rezultatele.

Cand veti depune motiunea?
In urmatoarea sesiune care incepe lunea viitoare, la Camera Deputatilor, va purta semnatura a 50 de deputati ai PD-L. Speram sa gaseasca sustinere si la alte formatiuni politice pentru ca guvernul, dupa aceea sa poata fi obligat, in temeiul motiunii sa renunte la taxa si sa restituie banii voluntar, fara sa mai fie nevoie de procese in instanta.

Domnule presedinte, veti candida la un nou mandat de primar?
Este posibil sa candidez la un nou mandat.

Deci numele dumneavoastra figureaza in acest sondaj?
Sigur!

Si alte variante de candidati prezenti pe lista in acest sondaj?
Fiecare organizatie a inaintat o lista de propuneri care sa fie testate si din perspectiva unui eventual vot direct la presedintia Consiliului Judetean. Se face o evelaure globala a mai multor candidaturi. Astazai, Daca ma intrebati care este optiunea mea, va raspund: Primaria Clujului. Va multumesc!

luni, ianuarie 28, 2008

Legea arhivelor în dezbatere publică


Legea arhivelor în dezbatere publică


Arhivele Naţionale ale României (ANR) supun dezbaterii publice proiectul Legii arhivelor.
Având în vedere principiul transparenţei decizionale, precum şi interesul ANR pentru participarea activă a cetăţenilor în elaborarea actului normativ, Arhivele Naţionale ale României supun dezbaterii publice proiectul Legii arhivelor.
Textul legii poate fi consultat pe pagina de internet a ANR, www.arhivelenationale.ro, precum şi la sediul instituţiei, Bvd. Regina Elisabeta nr. 49. Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de email: secretariat.an@mira.gov.ro
Directorul General al ANR, Dorin Dobrincu: „Proiectul Legii arhivelor este unul modern şi în conformitate cu standardele europene.
Viitoarea lege pune accentul pe trei noţiuni fundamentale: acces liber la documente, transparenţă şi profesionalism. Importanţa acestei legi este vitală pentru reformarea instituţiei şi chiar pentru societatea românească în ansamblul ei.”

Directorul General al Arhivelor Naţionale, Dorin Dobrincu, va vorbi miercuri, la Braşov, despre accesul la dosare şi reforma sistemului arhivistic


Miercuri, 30 ianuarie 2008, orele 12.00, în mansarda „Casei Baiulescu” a Bibliotecii Judeţene „George Bariţiu” Braşov (Bd. Eroilor, nr. 33-35), va avea loc dezbaterea cu titlul „Rolul şi locul arhivelor în societatea românească”, în prezenţa directorului general al Arhivelor Naţionale ale României (ANR), dl. Dorin Dobrincu.
Dezbaterea, organizată de Arhivele Naţionale în colaborare cu Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu” şi Facultatea de Litere a Universităţii „Transilvania”, îşi propune să abordeze teme precum accesul la dosare, rolul instituţiei arhivelor, reformarea ANR, elaborarea noii legi a arhivelor, prelucrarea arhivistică a documentelor istorice româneşti, măsurile pentru modernizarea arhivelor din România, informatizarea şi digitalizarea fondurilor de arhivă, prezenţa Arhivelor Naţionale în spaţiul public.
Directorul General al ANR, Dorin Dobrincu: „După Iaşi şi Cluj, ne-am oprit la Braşov pentru că am toată convingerea că acest centru trebuie să devină unul important inclusiv din punct de vedere arhvistic.
Arhivele Naţionale se află în plin proces de reformă instituţională. Transparenţa şi profesionalismul trebuie să fie literă de lege în această instituţie. Altfel, am acţiona ca în trecut, fără viziune, fără interes şi mai ales fără deschidere.”
Dezbaterea de la Braşov este a treia acţiune de acest fel dintr-o serie organizată de Arhivele Naţionale, care îşi propune să aducă în atenţa opiniei publice din România problemele cu care se confruntă ANR şi dificultăţile întâmpinate în modernizarea instituţiei. Prima dezbatere a avut loc în luna noiembrie 2007, la Iaşi, iar a doua, în decembrie, la Cluj-Napoca.

Probabil că acest proiect va provoca o dezbatere interesantă în parlament. Proiectul de lege poate fi descărcat aici: Proiectul Legii Arhivelor
Iată câteva repere din legea arhivelor. Noua lege permite accesul liber la zona documentelor oficiale ale Partidului Comunist Român, încă de la înfiinţarea sa. Versiunea actuală a legii nu permite la acest tip de documente decât după 30 de ani.
Pentru cei care studiază comunismul este destul de important accesul liber la arhiva PCR pe perioada cuprinsă între 1921 şi 1989 precum şi al arhiva statului comunist dintre 1945 şi 1989. Celelalte documente cuprinse în arhivele publice au un termen de graţie de 25 de ani de la realizarea lor, desigur, dacă "proprietarul acestora sau, după caz, legea nu stabileşte altfel".
Documentele care vizează viaţa privată va avea o viaţă ascunsă de 75 de ani, "dacă "proprietarul acestora sau, după caz, legea nu stabileşte altfel".
Marea hibă găsită actualului proiect de lege este că nu garantează proprietatea privată asupra arhivelor, dar şi pentru că nu asigură accesul liber la documente şi nici protecţia informaţiilor clasificate.
Noua lege propune un CNA (neinsiprat ales, spun eu), adică un Consiliului Naţional al Arhivelor. Scopul acestuia ar fi evitarea unui monopol instituţional şi elaborarea unui model coerent pe plan naţional.

Transparenţa decizională în administraţia publică


Agenţia pentru Strategii Guvernamentale a realizat în perioada noiembrie - decembrie 2007 o cercetare sociologică reprezentativă la nivel naţional pentru populaţia adultă a României, privind percepţia şi evaluarea calităţii serviciilor publice din România, analiza gradului de transparenţă a administraţiei publice, precum şi măsura în care sunt cunoscute oportunităţile oferite cetăţenilor şi societăţii civile de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi de Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică din România


Eroarea maximă tolerată este de ± 2,82 % la un nivel de încredere de 95%, iar volumul total al eşantionului a fost de 1208 persoane. Institutul de sondare a opiniei publice care a gestionat culegerea datelor în teren a fost compania Totem Communication.
Din principalele date rezultă că serviciul public accesat cel mai recent de către respondenţi în cursul anului 2007 aparţine în proporţie de 65,9% categoriei “taxe şi impozite”. Aproximativ o treime din cetăţeni îl accesează de cel puţin câteva ori pe parcursul anului.
Din cercetare mai reiese faptul că majoritatea respondenţilor au apreciat că funcţionarul public cu care au interacţionat la cea mai recentă accesare a unui serviciu public a fost “amabil” (59,1%), iar 15,3% l-au consideat “atent”. 11,1% dintre respondenţi au apreciat în mod negativ atitudinea funcţionarului, 6,7% apreciind că acesta a fost “nepoliticos”, iar 4,6% că acesta a fost “ironic”.
64,8% dintre respondenţi au considerat că funcţionarul public cu care au interacţionat la cea mai recentă accesare a serviciilor publice a fost interesat de rezolvarea cererii pe care i-au adresat-o, în timp ce numai 10,5% consideră că acesta nu a fost interesat de acest lucru.
În ceea ce priveşte programul de lucru cu publicul al instituţiei publice accesate cel mai recent de către respondenţi, în anul 2007, acesta a fost considerat mai degrabă accesibil de către 70,7% dintre respondenţi. Pentru o cincime din populaţie însă (19,4%), programul a fost mai degrabă incomod.
Studiul evidenţiază şi faptul că 54,9% dintre respondenţi consideră că spaţiul de primire de la ghişeu / birou a fost mai degrabă confortabil, în timp ce aproximativ o treime dintre respondenţii care au accesat servicii publice în 2007 (32,7%) estimează că acesta a fost mai degrabă inconfortabil.
Fiind chestionaţi cu privire la faptul dacă s-au solicitat bani cetăţenilor de către funcţionarii publici, în afara taxelor oficiale, pentru rezolvarea unor solicitări sau pentru a grabi rezolvarea acestora, marea majoritate a respondenţilor (66,2%) afirmă că nu le-au fost solicitaţi bani, în afara taxelor oficiale. Numai 2,5% dintre respondenţi declară că le-au fost solicitate astfel de sume de bani. Diferenţa până la 100% reprezintă non-răspunsuri.
Se observă că majoritatea persoanelor care au formulat o opinie cu privire la modul în care a evoluat funcţionarea serviciilor publice în 2007 comparativ cu anii precedenţi, apreciază că serviciile furnizate populaţiei de către instituţiile publice au rămas la fel (33,2%) ori s-au îmbunătăţit 20,7%. Doar 4,7% dintre persoanele cuprinse în eşantion au declarat că serviciile publice au funcţionat mai rău decât în anii trecuţi.
Studiul privind „Barometrul Serviciilor Publice” poate fi descărcat de pe site-ul Agenţiei pentru Strategii Guvernamentale (www.publicinfo.ro), secţiunea „studii şi cercetări”.
(citez Guvernul României)

Puteţi descărca studiul în format PDF: Barometrul serviciilor publice
Vă sugerez să descărcaţi acest studiu şi să-l urmăriţi pentru că se poate desprinde o concluzie importantă, respondenţii sunt puternic polarizaţi, în sensul că între răspunsul cu ponderea cea mai mare şi următorul ca pondere, este de regulă o distanţă mare. Acest lucru denotă că nu vorbim de neplăceri întâmplătoare sau percepţii greşite ci de o percepere reală a situaţiei actuale.

RMDSZ (UDMR) aeriseşte partidul


Surse din Uniunea Democrată Maghiară Din România (Romániai Magyar Demokrata Szövetség) spun că Maghiarii români sunt în momentul în care trebuie să se pregătească pentru alegerile locale în hainele valorilor europene, cu inima deschisă şi dialogul la îndemână. Afirmaţiile au fost făcute în cadrul şedinţei CRU (Consiliului Reprezentanţilor Unionali) de la Târgu-Mureş.
Dialogul cu toate segmentele importante ale societăţii maghiare din Transilvania, cu membrii marcanţi ai societăţii civile, cu exponenţii intelectualităţii şi ai bisericii, cu membrii corpului didactic, este imperativ pentru UDMR, este părerea preşedintelui partidului, dl. Béla Markó. Domnia sa a mai arătat că aceste lucruri sunt o condiţie pentru păstrarea rezultatelor alegerilor trecute şi, de ce nu, îmbunătăţirea rezultatelor obţinute cu acea ocazie. Câştigarea localelor este un obiectiv cu atât mai important pentru maghiarii din România cu cât condiţiile europene oferă posibilitatea unor avantaje şi oportunităţi mult mai mari decât în trecut şi, în consecinţă, cu atât mai mare este nevoie de aleşi cu o bună pregătire. În cazul UDMR, pregătirea candidaţilor trebuie să se instituie în condiţia alegerii lor de către partid.
Consiliului Reprezentanţilor Unionali a pus în discuţie criteriile şi metoda de desemnare a candidaţilor pentru locale şi a stabilit termenul acţiunii de alegere a candidaţilor pentru luna mai. Consiliul a mai stabilit drept directive generale întinerirea candidaţilor, aportul feminin în structurile alese în administraţia locală, pe de o parte, dar şi că este la libertatea organizaţiilor teritoriale să stabilească dacă alegerile preliminare vor fi cu urne fixe, mobile sau cu electori. Conducerea UDMR este destul de tânără, nu cred că se pune prea pregnant problema întineririi. Una din problemele prezente ale UDMR-ului este că nu prea are reprezentanţi femei. Iată de ce accesul femeilor în zona decizională este deosebit de important.
Problema scorului UDMR este principala prioritate a anului 2008. Pentru aceasta, candidaţii trebuie să fie sub semnul dorinţei unanime a maghiarilor din teritoriu. UDMR a intrat într-o nouă perioadă democratică. Miza nu este cine anume este candidatul UDMR, ci că acel candidat desemnat să câştige alegerile, a atenţionat preşedintele Uniunii. În acest scop trebuie să purtăm dialog cu toate segmentele importante ale societăţii maghiare, cu societatea civilă, cu intelectualitatea, cu bisericile, cu pedagogii. Va continua dialogul şi cu grupările politice din afara UDMR, dar pentru asta trebuie să ştim cu cine se poate, cu cine trebuie să purtăm acest dialog, a menţionat Béla Markó, adăugând că până când organizaţiile în cauză nu caută decât confruntarea, Uniunii îi este foarte greu să poarte un dialog real.
Făcând referire în acest fel la stările tragicomice ale politicii interne din România, Béla Markó a spus: “Caragiale trăieşte!”. Dincolo de observaţia devenită platitudine în România, domnul Béla observă corect faptul că, evident, clasa politică din România suferă astăzi de miopie şi duce o luptă oarbă pentru atribuţii care asigură puterea, fiind astfel incapabilă să se concentreze pe problemele reale ale ţării, problema minorităţilor, problemele sănătăţii, învăţământului, descentralizării, să acorde atenţie problemei Kosovo, sau problemelor atât de importante din punctul de vedere al economiei ca cele energetice. În această zarvă continuă UDMR nu trebuie să greşească direcţia, să piardă din vedere ţelul, priorităţile reale: demnitarii maghiari lucrează stăruitor în guvern şi de-acum şi în Parlamentul European – a arătat preşedintele UDMR, în opinia căruia nu este întâmplător că politologi de elită au plasat în revista „22” pe toţi trei miniştrii UDMR în fruntea miniştrilor din Guvernul Tăriceanu. Béla Markó a atras atenţia şi asupra faptului că în timp ce europarlamentarul independent, László Tőkés, luptă încă doar pentru soluţionarea propriei situaţii în Parlamentul European, cei doi parlamentari ai UDMR, Csaba Sógor şi Gyula Winkler, au dobândit locuri şi roluri importante în grupul europarlamentar al României şi în comisiile de specialitate ale PE, reuşind deja să formuleze obiective importante în domeniul drepturilor minorităţilor, dezvoltării regionale, al comerţului exterior. În context, Béla Markó a menţionat că Gyula Winkler a ridicat deja, nu fără ecou, problema actualelor regiuni de dezvoltare, informând că UDMR urmăreşte reorganizarea acestora. În vreme ce UDMR lucrează şi slujeşte obiectivele şi cauza comunităţii, László Tőkés luptă încă pentru soluţionarea situaţiei sale şi are nevoie de ajutor. Este plin de învăţăminte că László Tőkés continuă să solicite sprijin şi susţinere preşedintelui Traian Băsescu şi Partidului Democrat-Liberal. Sper că iluzia că Traian Băsescu şi PD-L lucrează pentru noi, se va risipi cât de curând – a spus preşedintele UDMR. CRU a retras, cu largă majoritate de voturi, 6 voturi împotrivă şi 12 abţineri, sprijinul politic deputatului Tibor T. Toró, pentru faptul că în campania pentru alegerile europarlamentare din 25 noiembrie a dus o campanie în favoarea candidatului independent şi împotriva propriei sale organizaţii, UDMR. În dezbaterea acestei chestiuni marea majoritate a celor care au luat cuvântul a optat pentru retragerea imediată a sprijinului politic, iar unii s-au pronunţat pentru amânarea deciziei. În cuvântul său, preşedintele UDMR, Béla Markó, a arătat: „Pentru mine este o chestiune de etică faptul că în discuţiile pe care le-am avut cu domnia sa, Tibor T. Toró a spus altceva, şi nu adevărul, în legătură cu felul în care s-au desfăşurat negocierile cu László Tőkés, dar asta este problema mea.” Béla Markó a arătat că după ce a fost discutată în cadrul grupului parlamentar al UDMR, chestiunea a fost ridicată şi în şedinţa precedentă a CRU. „Atunci s-a cerut amânarea deciziei. Dar chestiunea trebuie tranşată. Aici este vorba de faptul că din punct de vedere politic cineva nu a luat poziţie alături de UDMR, ci împotriva ei, şi în pofida acestei opţiuni ar dori să se bucure, în continuare, de încrederea noastră.” Béla Markó a recunoscut că uneori e bine ca lucrurile neplăcute să fie amânate, în UDMR nici nu era un obicei să i-se retragă încrederea cuiva, dar se ştia de luni de zile că există o problemă gravă în ce priveşte un coleg de-al nostru. „Am discutat de mai multe ori cu colegul Tibor T. Toró după campania pentru europarlamentare, cunoscând deja rezultatele alegerilor pentru Parlamentul European. Au fost discuţii în grupul parlamentar, şi aici, în precedenta şedinţă a CRU. Eu zic că UDMR a fost întotdeauna o organizaţie elastică, deschisă. Deci, dacă cineva a greşit, a văzut unele lucruri în mod eronat, avea ocazia să-şi corijeze poziţia. Dar Tibor T. Toró continuă să susţină cu încăpăţânare că poziţia sa corectă este aceea de a duce campanie împotriva UDMR, şi de fapt el nu sprijină UDMR-ul, ci grupările opuse Uniunii. Din acest moment avem de-a face cu o chestiune politică, dar şi morală. Căci cum am putea cere cuiva să lucreze pentru această organizaţie, pentru comunitate, dacă investim încredere şi în cei care nu numai că nu lucrează pentru Uniune, ci acţionează împotriva ei. De aceea cred că aceasta este o decizie politică. Nu putem avea încredere în cineva care de fapt nu sprijină Uniunea” – a subliniat preşedintele UDMR, Markó Béla. În cadrul şedinţei au fost aleşi membrii Biroului Permanent al CRU, ai Comisiei de Supraveghere a Statutului Uniunii şi au fost adoptate regulamentele de funcţionare ale Consiliului Aleşilor Locali şi Prezidiului Executiv. Înaintea şedinţei CRU, în cadrul unei festivităţi au fost decernate – pentru a şasea oară – premiile „Bradul de Argint” unui număr de 25 de persoane. (aceste informaţii se regăsesc pe site-ul UDMR)
Ziarele din Ardeal şi nu numai, văd în UDMR un curent al schimbării, al înnoirii. Înnoirea visează, în principal, depăşirea stadiului de “platformă geografică” concomitent cu reorganizarea Consiliului Reprezentantilor Unionali (CRU) al UDMR, "miniparlamentul maghiarilor" cum i se mai spune. Senatorul UDMR Peter Ekstein-Kovacs visează la un UDMR care nu este împărţit pe criterii geografice ci pe criterii ideologice: social-democraţi, conservatori şi liberali. Domnul senator consideră că trebuie trecut de la simplele interese regionale la interese politice, astfel încât să existe o discuţie reală în cadrul partidului şi nu una antagonică. În cazul unui “for politic de dezbatere care se organizează pe regiuni, din Secuime sau din Oradea, etc. cum să faci o discuţie politică între cei din Oradea şi Târgu Mureş? Este haios", spune senatorul.
Părerea domnului Gyorgy Frunda este destul sensibil asemănătoare. Domnia sa consideră că "la nivelul CRU, fracţiunile nu ar trebui să fie teritoriale, ci ar trebui să fie ideologice. Cred că trebuie să aibă loc o mutare, nu e normal ca să se lupte Partiumul, deci vestul ţării, cu Secuimea. Cred ca în acest sens într-adevăr trebuie să aibă loc o schimbare".
Preşedintele executiv al Uniunii, domnul Kelemen Hunor spune însă un “nem” răspicat. Domnia sa susţine că "organizaţiile teritoriale nu vor dispărea", iar "cine se gândeşte la o astfel de soluţie, înseamnă că nu cunoaşte UDMR sau îl cunoaşte foarte superficial". Atacul este vizibil către ceilalţi doi oficiali ai partidului.
Din ce constat eu, poate mă înşel, UDMR are în interiorul lui două curente principale, plus altele mai mici extremiste. Primul curent susţin modalitatea picăturii chinezeşti pentru a obţine drepturi suplimentare pentru populaţia maghiară din România. Persuasiunea moderată este un mijloc benefic al acţiunii unei minorităţi, în primul rând pentru că nu alertează partea extremistă a majorităţii. Cel de al doilea curent este reprezentat de cei care doresc o explozie a naţionalismului maghiar şi este reprezentat de latura extremistă a UDMR. Până acum dreptatea a fost de partea moderaţilor. Iată însă că alegerea pastorului Tokes a dat din nou frâu liber părţii extremiste convinsa “că se poate”. Probabil că rezultatul alegerilor interne din partid, desemnarea candidaţilor, va stabili care dintre cele două forţe va fi mai puternică.
Pentru că domnul Kelemen Hunor pare a fi din ce în ce mai important în structura UDMR, iată câteva date despre domnia sa:

Nume/Prenume: KELEMEN Hunor

Adresă: Com. Cârţa, jud. Harghita
Data naşterii: 18.10.1967

Experienţă profesională:
Deputat, membru al Comisiei pentru cultură, arte şi mijloace de informare în masă, chestor (din februarie 2005)
Secretar de stat la Ministreul Culturii şi Cultelor
Redactor Revista Korunk, Cluj Napoca, str. General Eremia Grigorescu nr.52
Redactor şi moderator radio la Studioul teritorial Cluj, Str. Donath nr. 160

Licenţiat în filosofie, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj Napoca, Facultatea de Istorie-Filosofie
Licenţiat în medicină veterinară, Universitatea de Ştiinţe Agricole, Cluj Napoca, Facultatea de Medicină Veterinară