miercuri, ianuarie 16, 2008

Mobilitatea bunurilor imobile

Vechile experienţe ale mişcărilor imobiliare cu terenuri mă face atent la orice mişcare de "mutare" birocratică a terenurilor într-o parte în alta.

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative adoptate în Şedinţa Guvernului României din 16 ianuarie 2008


HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Argeş, în administrarea Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, Sucursala Teritorială Argeş - Buzău, Unitatea de Administrare Argeş
2. HOTĂRÂRE privind transmiterea unor părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Economiei şi Finanţelor în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru unele unităţi din subordine
3. HOTĂRÂRE privind recunoaşterea Asociaţiei "HARGHITA VISUAL ART" ca fiind de utilitate publică
4. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Modernizarea centurii rutiere a municipiului Bucureşti între A1 - DN7 şi DN2 - A2"
5. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.366/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
6. HOTĂRÂRE pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare a României la bugetul comun al Centrului de Coordonare a Mişcării din Europa - MCCE
7. HOTĂRÂRE privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, în domeniul privat al acestuia
8. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Râciu, judeţul Mureş
9. HOTĂRÂRE privind transmiterea unei suprafeţe de 58,87 ha teren agricol din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă în domeniul public al judeţului Tulcea şi în administrarea Consiliului Judeţean Tulcea
10. HOTĂRÂRE privind încadrarea în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor drumuri situate în judeţul Neamţ
11. HOTĂRÂRE privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor judeţene a unui drum comunal situat în judeţul Buzău
12. HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative - Instituţia Prefectului . judeţul Dâmboviţa
13. HOTĂRÂRE privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale, a unor drumuri situate în judeţul Teleorman
14. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr.1362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea
15. HOTĂRÂRE privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1705/2006, cu modificările şi completările ulterioare
16. HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Internelor şi Reformei Administrative din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008
17. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Memorandumului privind cooperarea între Ministerul Economiei şi Finanţelor al României şi Ministerul Finanţelor al Republicii Ungare în domeniul ajutorului de stat, semnat la Sibiu, la 14 noiembrie 2007.

Nu am citit prea atent lista, mai ales că nu ştiu exact despre ce terenuri şi imobile este vorba, dar mi-a atras atenţia numărul 12. De ce ar trece cineva un imobil de la poliţie la prefectură? Nu are nici o logică.

Un comentariu:

Anonim spunea...

Pai poate(nu stiu) a doua etapa ar fi trecerea din domeniul public in domeniul privat(si o fi mai usor sa se faca de la prefectura) si apoi Dumnezeu cu mila. Dar la noi cu gainarii care ne guverneaza totul e posibil deci nu as fi linistit la nici unul din cele n hotarari.