luni, ianuarie 28, 2008

Transparenţa decizională în administraţia publică


Agenţia pentru Strategii Guvernamentale a realizat în perioada noiembrie - decembrie 2007 o cercetare sociologică reprezentativă la nivel naţional pentru populaţia adultă a României, privind percepţia şi evaluarea calităţii serviciilor publice din România, analiza gradului de transparenţă a administraţiei publice, precum şi măsura în care sunt cunoscute oportunităţile oferite cetăţenilor şi societăţii civile de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi de Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică din România


Eroarea maximă tolerată este de ± 2,82 % la un nivel de încredere de 95%, iar volumul total al eşantionului a fost de 1208 persoane. Institutul de sondare a opiniei publice care a gestionat culegerea datelor în teren a fost compania Totem Communication.
Din principalele date rezultă că serviciul public accesat cel mai recent de către respondenţi în cursul anului 2007 aparţine în proporţie de 65,9% categoriei “taxe şi impozite”. Aproximativ o treime din cetăţeni îl accesează de cel puţin câteva ori pe parcursul anului.
Din cercetare mai reiese faptul că majoritatea respondenţilor au apreciat că funcţionarul public cu care au interacţionat la cea mai recentă accesare a unui serviciu public a fost “amabil” (59,1%), iar 15,3% l-au consideat “atent”. 11,1% dintre respondenţi au apreciat în mod negativ atitudinea funcţionarului, 6,7% apreciind că acesta a fost “nepoliticos”, iar 4,6% că acesta a fost “ironic”.
64,8% dintre respondenţi au considerat că funcţionarul public cu care au interacţionat la cea mai recentă accesare a serviciilor publice a fost interesat de rezolvarea cererii pe care i-au adresat-o, în timp ce numai 10,5% consideră că acesta nu a fost interesat de acest lucru.
În ceea ce priveşte programul de lucru cu publicul al instituţiei publice accesate cel mai recent de către respondenţi, în anul 2007, acesta a fost considerat mai degrabă accesibil de către 70,7% dintre respondenţi. Pentru o cincime din populaţie însă (19,4%), programul a fost mai degrabă incomod.
Studiul evidenţiază şi faptul că 54,9% dintre respondenţi consideră că spaţiul de primire de la ghişeu / birou a fost mai degrabă confortabil, în timp ce aproximativ o treime dintre respondenţii care au accesat servicii publice în 2007 (32,7%) estimează că acesta a fost mai degrabă inconfortabil.
Fiind chestionaţi cu privire la faptul dacă s-au solicitat bani cetăţenilor de către funcţionarii publici, în afara taxelor oficiale, pentru rezolvarea unor solicitări sau pentru a grabi rezolvarea acestora, marea majoritate a respondenţilor (66,2%) afirmă că nu le-au fost solicitaţi bani, în afara taxelor oficiale. Numai 2,5% dintre respondenţi declară că le-au fost solicitate astfel de sume de bani. Diferenţa până la 100% reprezintă non-răspunsuri.
Se observă că majoritatea persoanelor care au formulat o opinie cu privire la modul în care a evoluat funcţionarea serviciilor publice în 2007 comparativ cu anii precedenţi, apreciază că serviciile furnizate populaţiei de către instituţiile publice au rămas la fel (33,2%) ori s-au îmbunătăţit 20,7%. Doar 4,7% dintre persoanele cuprinse în eşantion au declarat că serviciile publice au funcţionat mai rău decât în anii trecuţi.
Studiul privind „Barometrul Serviciilor Publice” poate fi descărcat de pe site-ul Agenţiei pentru Strategii Guvernamentale (www.publicinfo.ro), secţiunea „studii şi cercetări”.
(citez Guvernul României)

Puteţi descărca studiul în format PDF: Barometrul serviciilor publice
Vă sugerez să descărcaţi acest studiu şi să-l urmăriţi pentru că se poate desprinde o concluzie importantă, respondenţii sunt puternic polarizaţi, în sensul că între răspunsul cu ponderea cea mai mare şi următorul ca pondere, este de regulă o distanţă mare. Acest lucru denotă că nu vorbim de neplăceri întâmplătoare sau percepţii greşite ci de o percepere reală a situaţiei actuale.

Niciun comentariu: