marți, ianuarie 29, 2008

Conferinţa de prezentare


Ministrul Educatiei, Cercetarii si Tineretului a dat următorul Comunicat:

Conferinţa de prezentare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică (miercuri 30 ianuarie, ora 11.00)
În cadrul ciclului „Cercetarea - performanţe în contextul integrării UE”, Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică vă invită să participaţi miercuri 30 ianuarie, ora 11.00, la conferinţa de prezentare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică, organizată la sediul său din str. Atomiştilor nr. 1, comuna Măgurele, jud.Ilfov.
Alcătuit din Divizia de Optoelectronică din Măgurele, Institutul de Instrumentaţie Analitică din Cluj-Napoca şi Institutul de Hidraulică şi Pneumatică din Bucureşti, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică (INOE) dezvoltă colaborări cu universităţile din întreaga ţară, institutele Academiei Române, agenţii economici şi organizaţiile non-profit. Institutul coordonează 37 proiecte naţionale, 7 proiecte cu finanţare externă şi 9 acorduri bilaterale. Dintr-un total de 209 angajaţi, 101 sunt cercetători din care 34 au titlul de doctor în ştiinţe si 33 sunt doctoranzi. Media de vârstă este 39 de ani.
INOE a dezvoltat centre de excelenţă cu performanţe atestate prin evaluări anuale şi prin rezultatele obţinute ca răspuns la rigorile impuse de utilizatorii finali (spitale, întreprinderi, muzee, reţele europene de cercetare, etc.). Astfel, institutul este recunoscut ca principal punct de cercetare în regiunea Europei de Est şi Sud Est pentru domenii specifice cum ar fi: monitorizarea poluării mediului, investigarea şi diagnosticarea patrimoniului artistic şi istoric, restaurarea (în special curăţarea cu laser), reconstrucţia de mare precizie a artefactelor, dezvoltarea tehnologiilor de obţinere a combustibililor regenerabili.
Optoelectronica - domeniu interdisciplinar - studiază tehnologii de realizare a dispozitivelor care emit, modulează, transmit şi recepţionează radiaţia optică. Domeniul are multiple aplicaţii în medicină, biofizică, biochimie, metrologie, optică integrată, spintronică, comunicaţii prin fibra optică, monitorizarea şi diagnosticarea calităţii mediului, restaurarea-conservarea patrimoniului etc. Totodată, institutul a dezvoltat tehnici de analitică şi instrumentaţie pentru aplicaţii de mediu şi obţinerea energiei din surse regenerabile, precum şi echipamente bazate pe studiul fizicii presiunilor înalte. Ziariştii care doresc sa participe la conferinţă sunt rugaţi să confirme la numărul de telefon 318.30.52 în vederea asigurării transportului.

Niciun comentariu: