miercuri, ianuarie 30, 2008

Cum poţi lovi un potenţat unde-l doare


Contribuind la legile pe care parlamentarii şi le dau numai pentru ei. Iată un caz. Am cules această informaţie de pe site-ul Guvernului României. Din experienţa mea cetăţenească de până acum, această lege de transmitere de imobile aduce cu sine nişte interese majore. Aveţi adresă de email, aveţi un termen limită... spuneţi-vă opinia.

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative este profund interesat în participarea activă a cetăţenilor la luarea deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative

Astfel, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative supune dezbaterii publice, proiectul legii privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Cislău şi în administrarea Consiliului Local al comunei Cislău, judeţul Buzău.
Textul actului normativ amintit este afişat şi poate fi consultat pe pagina de Internet a instituţiei noastre: www.mira.gov.ro, precum şi la Centrul de Relaţii cu publicul al M.I.R.A., din Piata Revoluţiei nr. 1 A, sector 1, Bucuresti.
Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail: legislatie@mira.gov.ro, până la data de 08.02.2008.

Niciun comentariu: