joi, ianuarie 31, 2008

Guvernul o hotărâre hotărăşte, cine o foloseşte?

Guvernul a luat ieri nişte hotărâri. Le-am selectat pe cele mai interesante:
- HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Apărării
- HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative în domeniul public al municipiului Oradea şi în administrarea Consiliului local al municipiului Oradea, judeţul Bihor
- HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.970/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bihor, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bihor
- HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău
- HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.966/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Sălaj, precum şi al municipiului Zălău, oraşelor şi comunelor din judeţul Sălaj

Poate că nu este nimic suspect, dar devin atent când bunurile îşi schimbă proprietarul prin Hotărâre de Guvern.

Niciun comentariu: