luni, ianuarie 21, 2008

Din ciclul "Aflăm de la Primăria Capitalei"


COMUNICAT DE PRESĂ

Prin notificările nr.2325/2001, 2304/2001, 2306/2001, 2308/2001 şi 2315/2002 înregistrate la Primăria Municipiului Bucureşti s-a solicitat restituirea în natură a terenului situat în Bucureşti, Şoseaua Nordului (fără număr). Analizând actele dosarului constituit în baza Legii nr. 10/2001, a rezultat că terenul solicitat face parte dintr-o suprafaţă de 50.000 mp, aflată în administrarea Municipalităţii, suprafaţă ce fusese închiriată societăţii World Trade Centre Bucureşti şi ocupată de investiţia "Satul Francez".

Având în vedere că, în conformitate cu contractul de închiriere, Municipalitatea Bucureşti era obligată să păstreze, pe toată durata contractului, terenul liber de sarcini, interzicându-se subrogarea unei terţe persoane în drepturile sale, precum şi alte considerente economico-financiare, Comisia de Aplicare a Legii nr. 10/2001 a hotărât că în conformitate cu art.1 (2), 9 (2), 20, 21, 23, şi 24 din Legea nr. 10/2001 să atribuie în compensare notificatorilor terenul situat la limita dintre Bdul Aviatorilor, Bdul Mircea Eliade şi str.Turgheniev (zona Bordei).

În prezent, Municipalitatea Bucureşti a procedat la adoptarea unei Hotărâri privind schimbul de proprietaţi între terenul proprietatea Municipiului Bucureşti (Satul Francez) şi proprietatea dlui Constanda Costică şi a dnei Constanda Maria în vederea menţinerii destinaţiei de spaţiu verde a zonei Bordei. De asemenea, în conformitate cu acest act administrativ dl Constanda Costică şi dna Constanda Maria se obligă să renunţe la toate pretenţiile materiale constituite ca efect al sentinţelor judecătoreşti împotriva Municipiului Bucureşti (17.757.210 EURO plus penalităţi). Menţionăm că în ceea ce priveşte construcţiile existente pe terenul ce constituie Satul Francez, acestea vor fi achitate de către coschimbaşii Constanda Costică şi Constanda Maria, conform expertizelor existente.

Primăria Municipiului Bucureşti este obligată să pună în aplicare orice hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, iar dl Costică Constanda este în posesia unei astfel de hotărâri, prin care este pus în posesie cu o suprafaţă de 33.124 mp.

Cunoscând valoarea terenului şi a investiţiilor efectuate în Satul Francez, Municipalitatea a preferat schimbul de teren cu zona Bordei, care are aceeaşi valoare de piaţă cu terenul din Şoseaua Nordului (Satul Francez).

Primăria Municipiului Bucureşti a intrat în proprietatea Satului Francez după efectuarea acestui schimb cu dl Costică Constanda.

Hotărârea adoptată ieri de Consiliul General nu face decât să se revină la situaţia iniţială, când Dl Constanda devenise proprietar în Satul Francez (ca urmare a achiziţionării drepturilor litigioase de la proprietarii iniţiali).

Primăria Municipiului Bucureşti a obţinut, prin negociere cu dl Constanda, beneficiul de a nu mai fi pusă în situaţia de a plăti despăgubiri în valoare de aproximativ 30 milioane de euro, pe lângă uzufructul vilelor din Satul Francez pe durata a trei ani, cât s-a scurs de la data schimbului de terenuri dintre Primăria Municipiului Bucureşti şi dl Constanda.

Diverşi oameni politici continuă politizarea subiectului Bordei, ignorând obligaţiile pe care Primăria Municipiului Bucureşti le are în respectarea legilor şi a dreptului de proprietate a cetăţenilor români. Dl Constanda are dreptul la proprietate asupra terenului, consfinţit prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, fapt ce nu poate fi contestat de către Primăria Municipiului Bucureşti.

Întrucât s-a ajuns în situaţia ca proprietarul pus în posesie să nu-şi poată exercita dreptul de proprietate în zona Bordei, acesta a solicitat daune-interese în valoare de 30 milioane euro din partea Municipalităţii, adică din bani publici. Ca urmare a negocierilor purtate de reprezentanţii Primăriei Municipiului Bucureşti şi ai Consiliului General al Municipiului Bucureşti cu proprietarul Costică Constanda, s-a ajuns la compromisul de a reveni la punerea în posesie a acestuia cu o suprafaţă de teren din Satul Francez.

Dl Costică Constanda va despăgubi integral Primăria Municipiului Bucureşti, la valoarea actualizată conform OUG nr. 17/2005 pentru fiecare construcţie ridicată pe terenul cu care a fost pus în proprietate.

Niciun comentariu: