joi, ianuarie 24, 2008

Programul Operaţional de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - România


Guvernul a aprobat în şedinţa sa de astăzi iniţierea negocierilor privind proiectul de “Memorandum de Înţelegere pentru Programul Operaţional de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - România 2007-2013”.
În cadrul acestui program de cooperare teritorială, statele partenere semnează un Memorandum de Înţelegere ce stipulează instituţiile cu rol în gestionarea programelor, atribuţiile acestora, precum şi descrierea sistemului de control şi a circuitelor financiare.
Obiectul proiectului de memorandum de înţelegere îl constituie:
- Structura instituţională aferentă programului,
- Drepturile şi obligaţiile instituţiilor implicate în managementul programului,
- Asistenţa tehnică,
- Contracte subsidiare,
- Plăţile către partenerii de proiect,
- Co-finanţarea naţională,
- Sistemul de control,
- Auditul,
- Cererile de plată către Comisia Europeană,
- Obligaţii privind raportarea,
- Organizarea închiderii programului,
- Reglementări finale.
În perioada de programare 2007-2013, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor gestionează Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013, în calitate de Autoritate Naţională, în timp ce Agenţia Naţională de Dezvoltare din Ungaria este Autoritate de Management.
Programul pe perioada 2007-2013 a fost adoptat de Comisia Europeană la sfârşitul lunii decembrie a anului trecut. În cadrul acestui program Uniunea Europeană contribuie la colaborarea transfrontalieră dintre România şi Ungaria cu credite nerambursabile în valoare de 224 milioane de euro din fondurile de dezvoltare regională. Contribuţia celor două ţări se ridică la aproximativ 51 milioane de euro. Obiectivul strategic al planului este consolidarea colaborării organizaţiilor şi comunităţilor din regiunile aflate la graniţa dintre cele două ţări în vederea creşterii competitivităţii, precum şi dezvoltarea echilibrată a regiunilor frontaliere.
După şedinţa Guvernului, ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor, László Borbély, a arătat că în cadrul programului de dezvoltare transfrontalieră se ţinteşte dezvoltarea regiunilor de pe teritoriul a patru judeţe româneşti (Timiş, Arad, Bihor şi Satu Mare) şi a patru judeţe din Ungaria (Csongrád, Békés, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg). Primele licitaţii vor fi anunţate în primul semestru al anului 2008.

Niciun comentariu: