marți, iunie 19, 2012

zidiţi-vă pe voi înşivă


Păziţi-vă întru dragostea lui Dumnezeu şi aşteptaţi mila Domnului nostru Iisus Hristos, spre viaţă veşnică.
Şi pe unii, şovăitori, mustraţi-i,
Pe alţii, smulgându-i din foc, mântuiţi-i; de alţii, însă, fie-vă milă cu frică, urând şi cămaşa spurcată de pe trupul lor.
Iar Celui ce poate să vă păzească pe voi de orice cădere şi să vă pună înaintea slavei Lui, neprihăniţi cu bucurie mare,
Singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Iisus Hristos, Domnul nostru, slavă, preamărire, putere şi stăpânire, mai înainte de tot veacul şi acum şi întru toţi vecii. Amin!

http://www.revistafelicia.ro/uploads/modules/news/1002283/200x180_1002283_poza_1182122792.jpg
(sursa: http://www.revistafelicia.ro/articol_1002283/sf__apostol_iuda_-_unul_dintre_cei_12_apostoli_ai_lui_hristos.html)

Niciun comentariu: