joi, aprilie 23, 2009

Nicolae Brînduş


S-a născut la 16 aprilie 1935 la Bucureşti, urmând aici în cadrul UNMB cursurile de pian (1952-1957, printre alţii cu Florica Musicescu) şi pe cele de compoziţie (1960-1964, cu Marţian Negrea). Participă de-a lungul timpului la Ferienkurse für Neue Musik de la Darmstadt (1969, 1970, 1972, 1974, 1978, 1980) şi la cursuri de perfecţionare în Aix-en-Provence (1979). În 1985 ia parte la un proiect de cercetare muzicală la IRCAM, Paris.

Între 1994-2002 a fost preşedintele Secţiunii Naţionale Române a SIMC. A susţinut o intensă activitate de pianist-concertist în ţară şi în străinătate, iar în 1982 a obţinut doctoratul în muzicologie cu teza Baze ale unei analize formale a limbajului muzical, lucrare teoretică simptomatică pentru propriile proiecte componistice (câteva extrase ale lucrării au fost publicate în volumul său Interferenţe, Bucureşti: 1984).

O bună parte a creaţiei sale se află sub semnul experimentalului, fie că este vorba de lucrări camerale, vocale, simfonice sau vocal-simfonice, fie de cele electro-acustice şi multimedia, de operă sau teatru instrumental.

Una dintre preocupările sale constante vizează relaţia dintre partitură şi interpret, mai precis modul în care o unică structură muzicală poate genera lecturi polivalente, compozitorul fiind inspirat aici de practicile improvizatorice deopotrivă culte şi populare. Interpretarea muzicală este văzută astfel ca un fenomen complex, ca o strategie în care libertatea decizională se întrepătrunde cu rigoarea regulilor de joc. Ne aflăm aşadar în faţa unui concepţii a operei deschise, aplicate, printre altele, în cadrul ciclului Phtora (1968-1971, alcătuit din: Durate, Match, Cantus Firmus, Ideofonie şi Solilocviu).

Spirit mereu deschis către nou, compozitorul se arată totodată interesat şi de ipostazele sincretice ale operei şi teatrului instrumental. Alături de operele Logodna după Mihai Eminescu şi La ţigănci după Mircea Eliade, stau mărturie în acest sens lucrările Infrarealism, Kitsch N, Prolegomene I şi II sau recentul teatru muzical intitulat Bizarmonia.
(sursa: http://www.433.ro/muzica/2008/03/14/nicolae-brindus/)

CREAŢIA (selectiv)

Muzică simfonică cu/fără solişti

Phtora I - Durate pentru "n" grupuri orchestrale (1968)
Durata: 15'30''
Prima audiţie: 10 mai 1973: Bucureşti, Orchestra Radioteleviziunii Române (dirijor Emanuel Elenescu)
Instrumente: 3(2), 3(1), 3(2), 3(2); 4, 3, 3, 1; mrb., xlb., vibr., sil., camplli; 2 org. el., pf., arpa; perc.I - timp., w.block, mrc., cst., sonagli, trgl., ptti; perc.II - t-tam, gong, ptti, t-rino; perc.III - 3 t-tom, gr. c., c-ci, trgl., ptti; cvintet de coarde.
Înregistrare: Bucureşti, UCMR-ADA OA 1036, 2000

Antiphonia - pentru orchestră de coarde (1971)
Durata: 11'
Prima audiţie: 1971: Zagreb, Bienala de Muzică Contemporană, Orchestra de Cameră din Cluj-Napoca (dirijor Mircea Cristescu)
Instrumente: 9 v-ni, 4 v-le, 3 v-celli, 2 cb
Înregistrare: Bucureşti, Electrecord ST-ECE 02947, 1984

Match II - Monodie I şi Polifonie IV pentru orchestră de cameră şi bandă magnetică (1973) fisier audio
Durata: 18'45''
Prima audiţie: septembrie 1973: Festivalul "Toamna varşoviană", Orchestra de cameră "Ars Nova" din Cluj-Napoca (dirijor Cornel Ţăranu)
Instrumente: Versiunea I: bandă magnetică, colaje folclorice, 2 percuţie; rag., w-block, cst., ptti, frusta, t-tam, sonagli, mrc. Versiunea II: fl., ob., cl. (cl. bas), fg (c-fg.), trp., trb., corn, pian, arpa, 2 perc., violina, viola, violoncel, ctrb., b.m. (versi.I)
Înregistrare: Bucureşti, ELECTRECORD ST-ECE 02947, 1984; Bucureşti, Muzica 2001, CD--4AF232508158, 2004


- concertul I pentru pian şi orchestră (1978) fisier audio
Durata: 26'
Prima audiţie: mai 1979: Iaşi, Filarmonica "Moldova" (dirijor Ion Baciu, solist Şerban Dimitrie Soreanu)
Instrumente: 2+1, 2+1, 2+1, 2+1; 4, 3, 3, 1; 4 timp., 3t-tom, 2 t-tam, tamb., picc., tamb. Mil., 4 bgs, 3 t-block, 3 w-block, 4 c-cci, 2 trgl., rag., mrc., cst., frusta, guiro, 3 ptti, gong, camplli, camp., vibr., mrb., cel. (8-10 perc.); arpa; archi; pian solo
Înregistrare: Bucureşti, ADA-UCMR, CD de autor 03L065030, 2003 (Orchestra Naţională Radio, dirijor Cristian Brâncuşi, solist Cristian Niculescu)
* Partitura (prima pag.)

Concertul II pentru pian şi orchestră (1990-1993) fisier audio
Durata: 29'
Prima audiţie: 1995: Chişinău, Festivalul de Muzică Nouă, Filarmonica din Chişinău (dirijor Valentin Doni, solistă Inna Oncescu)
Instrumente: 2,2,2,2; 4,2,2,1; 4 timp., perc. 1,2; archi; pian solo
Înregistrare: Bucureşti, ADA-UCMR, CD de autor 03L065030, 2003 (Orchestra de Cameră Radio, dirijor Cristian Brâncuşi, solistă Inna Oncescu)

SIN EU PHONIA I - simfonie pentru bandă, 2 orgi şi orchestră (1986-1988)
Durata: 32'
Prima audiţie:
aprilie 1994: Chişinău, Festivalul de Muzică Nouă, Filarmonica din Chişinău (dirijor Dorel Paşcu-Rădulescu)
Instrumente:
2+1, 2+1, 2+1, 2+1; 4, 3, 3, 1; 4 timp., perc.1, 2, 3; orga 1,2; archi; bandă magnetică
Înregistrare: Bucureşti: Orchestra Naţională Radio (dirijor Cristian Brâncuşi)

European Parody (2000) fisier video
Durata: 11'
Prima audiţie: Oct. 2000: Timişoara, Filarmonica "Banatul" (dirijor Remus Georgescu)
Instrumente: 3333; 4 3331; 3perc.; strings

Tubulatures - pentru orchestră de fl. (2003)
Durata: 15'
Prima audiţie: 8 martie 2003: OFF (French Flutes' Orchestra) dirijor Pierre Alain Biget
Instrumente: 6 fl. picc, 6 fl. in C, 5 fl. in G, 5 bass fl., 2 octobass fl.
* Partitura (pg.1) (pg.2)

Muzică de scenă

Logodna - operă-pantomimă
după poemul "Strigoii" de Mihai Eminescu (1964-1966)
Durata: 45'
Prima audiţie: 9 ianuarie 1975: Bucureşti, Orchestra Studio Radio (dirijor Ludovic Bacs)
Instrumente: Formaţia I - 2(1), 2(1), 2(1), 2(1); 4, 3, 3, 1; organo; org. el., mrb., timp., 4 c-cci, t-tam, tamb.basco, gong, 3 ptti; cvintet de coarde; cor mixt, solişti: soprană, tenor, bariton; recitator; bandă magnetică. Formaţia II: 2(1),1(1), 2(1), 2(1); 4,2,2,1; arpa, sil., camplli, 4 c-cci, 3 legno; 4 t-tom, timp., t-tam, gong, 2 ptti, t-rino, gr. c., tamb. picc., 2 mrc., cvintet coarde; cor mixt; solo sopran; bandă magnetică. Formaţia III: 2(1),1,2,2(1); 4,2,2,1; arpa, vibr., sil., camplli, timp., 4 c-cci, 3 legno, 4 t-tom, t-rino, t-tam, gong, 2 ptti; cvintet de coarde; cor mixt; solo sopran; bandă magnetică
Publicat: Bucureşti: Editura Muzicală, 1981

La Ţigănci - operă după nuvela lui Mircea Eliade (1978-1985)
Durata: 1H 40'
Prima audiţie: 19 iunie 1987: Bucureşti, Orchestra de Studio şi Corul Radio (dirijor Ludovic Bacs; dirijorul corului Aurel Grigoraş; Ansamblul de percuţie din Cluj-Napoca condus de Grigore Pop)
Instrumente: 2, 2, 2, 2; 4, 2, 2, 1; arpa; 2 piane; perc. 1, 2, 3, 4, 5; archi; cor mixt; voci: bariton, bass, bariton, tenor, mezzo-soprană, alto, soprană; 3 balerine
Înregistrare: Bucureşti: Disc ELECTRECORD ST-ECE 03528/03529, 1988

Kitsch-N - teatru instrumental pentru clarinet (flaut sau saxofon) şi bandă magnetică (1974)
Durata: 18'
Prima audiţie: septembrie 1979: Festivalul "Toamna varşoviană" (Florian Popa clarinet)
Înregistrare: Bucureşti: Disc ELECTRECORD ST-ECE 01693, 1980

Infrarealism - teatru instrumental pentru clarinet, voce şi pian pe un poem de Ion Barbu (1975)
Durata: 17'
Prima audiţie: septembrie 1981: Festivalul "Toamna varşoviană" (Florian Popa - clarinet, Cristian Mihăilescu - voce, Tatiana Popa - pian, Octavian Greavu - regizor)
* Partitura (pg.1) (pg.2) (pg.3) (pg.4)

Languir me fais - teatru instrumental pentru 1 percuţionist pe versuri populare (1979)
Durata: 15'
Prima audiţie: 1981: Cluj-Napoca (Grigore Pop - percuţie)
Publicat: Bucureşti: Editura Muzicală, 1986

Prolegomene I, II & III "Dănilă Prepeleac" - teatru instrumental pentru tenor şi pian sau pentru bas şi contrabas (doublebass) şi clarinet bas pe un text adaptat după Ion Creangă (1981-1995)
Durata: 16'

Ouvedennerode - teatru instrumental pentru sax contrabas şi bandă magnetică pe un poem de Ion Barbu (1993) fisier video
Durata: 12'

Bizarmonia - teatru instrumental pentru 6 interpreţi & bandă magnetică
Durata: 1h
Prima audiţie: 1998: Bucureşti, Grupul "PRO Musica Nova", Raluca Ianegic (coreografia), Laurenţia Barbu (solistă balet), Alexandru Tocilescu (regia)

Muzică vocal-simfonică

Domnişoara Hus - cantată pe versurile poemului lui Ion Barbu (1968) fisier audio
Durata: 20'
Prima audiţie: 12 februarie 1970: Bucureşti, Orchestra Radio (dirijor Emanuel Elenescu)
Instrumente: 3(1), 3(1), 3(1), 3(1); 4, 3, 3, 1; pian, celesta, vibrafon, 2 glock, campane, silorimba, timpani, perc. 1,2,3,4,5 (instrumente uzuale); archi; 3 voci solo (bass-bariton)
Publicat: Bucureşti: Editura Muzicală, 1977
Înregistrare: Bucureşti: Disc ELECTRECORD ST-ECE 01924, 1977 şi ADA-UCMR 03L065030, 2003 (Filarmonica "Moldova" dirijor Ion Baciu; solişti Ion Budoiu, Pompei Hărăşteanu, Lucian Marinescu)

Simfonia - Baladă: I. Pintea Viteazul (1964) II. Voinicul şi Calul (1978) III. Gheorghilaş (1978)
Durata: 28'
Prima audiţie: 1964, 1979: Târgu Mureş, Orchestra simfonică (dirijor Remus Georgescu); Bucureşti, Filarmonica "George Enescu" (dirijor Mircea Basarab)
Instrumente: 1, 1, 1, 1; 1, 1, 1; timp., perc. I - gr.c., trgl., camplli, frusta, w-block, perc. II - sil., pf.; arpa; cvintet de coarde; cor mixt; solişti: tenor, bariton

Oratoriu pentru cor bărbătesc, tenor şi soprană solo şi ambianţă electronică pe texte din Evanghelia lui Toma (1998)
Prima audiţie: 2002: Bucuareşti, Corul Radio (dirijor Dan Goia; solişti Liana Podlovski şi Marian Someşan)

Muzică de cameră

Piese pentru pian (1961)
Durata: 10'
Publicat: Bucureşti: Editura Muzicală, 1964

Ostinato pentru pian solo (1962)
Durata: 8'
Publicat: Bucureşti: Editura Muzicală, 2003

Sonata pentru 2 piane (1963)
Durata: 14'
Publicat: Bucureşti: Editura Muzicală, 1978

Şapte psalmi pentru bariton, pian şi percuţie pe versuri de Tudor Arghezi (1965)
Durata: 20'
Publicat: Bucureşti: Editura Muzicală, 1969
Înregistrare: Bucureşti: Disc ELECTRECORD ST-ECE 02947, 1984

Cantus-Firmus (PHTORA III) pentru instrument(e) cu claviatură şi "n" alte instrumente (voci) (1970) fisier audio
Durata: 15' apr.
Înregistrare: Bucureşti, Muzica 2001, CD--4AF232508158, 2004

Vagues pentru pian, violină, violă, violoncel, clarinet şi percuţie (1972)
Durata: 13'
Prima audiţie: iulie 1972: Darmstadt, Ferienkurse fur Neue Music, Formaţia "Musica Nova" - Bucureşti
Publicat: Bucureşti: Editura Muzicală, 2005
Înregistrare: Attacca Babel Holland: CD.9265-4 ADD, 1992

Melopedia & Fuga pentru fagot solo (1981)
Durata: 5'
Publicat: Bucureşti: Editura Muzicală, 1998

Rhythmodia - concert pentru percuţie solo (1982) (descriere)
Durata: 18'
Publicat: Bucureşti: Editura Muzicală, 1989 şi Zurich: Carciofoli Verlagshaus, CH 1994
* Partitura (pag.1) (pag.15)

K-N-Comment - 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 pentru fl., ansamblu cameral, clar, sax, oboi & bandă magnetică
Durata: 8'

Madrigals & Drums
- pentru MS, pian, percuţie (2001)
Durata: 15'
Prima audiţie: Mai 2001, Bucureşti, "Trio Contrast" Timişoara

Bowstring - pentru violină solo
(2002)
Durata: 15'
Prima audiţie: Decembrie 2002, Bucureşti (Diana Moş - solistă)
Publicat: Bucureşti: Editura Muzicală, 2005

Muzică electronică şi pentru bandă magnetică

Soliloque I - play back (1971) fisier audio
Înregistrare: Bucureşti, Muzica 2001, CD--4AF232508158, 2004, Ansamblul Hyperion (dirijor Iancu Dumitrescu)
Soliloque II "Jubilatio" - play back (1983)
Soliloque IV "Reverberations" - play back (1984) SIN - Euphonia (1986) fisier audio
Durata: 32'
Prima audiţie: 18 martie 1987: Bucureşti
Înregistrare: Bucureşti, Muzica 2001, CD--4AF232508158, 2004, Ansamblul Traiect (dirijor Sorin Lerescu)

EKSTASIS 256/n (1997)
Durata: 13' 30 ''
Prima audiţie: 9 mai 1997: Bourges

Muzică vocală şi corală

Opt madrigale pentru cor a cappella - versuri populare (1968)
Publicat: Bucureşti: Editura Muzicală, 1972 Din lumea copiilor - pentru cor de copii (1980)
Durata: 7'

Muzică didactică

Nouă miniaturi pentru pian şi Cinci miniaturi pentru vioară şi pian
Publicat: Bucureşti: Litografia Conservatorului, 1980

Trei Piese pentatonice pentru fl.(ob.,cl.,trp.) şi pian (1982)

(sursa: http://www.cimec.ro/muzica/Pers/brandus.htm#video)


Nicolae-Brandus-Bowstring


Nicolae-Brandus-Cantus-Firmus-I


Nicolae-Brandus-Cantus-Firmus-II


Nicolae-Brandus-Cantus-Firmus-III


Nicolae-Brandus-Concertul-I-pentru-pian-si-orchestra


Nicolae-Brandus-Concertul-II-pentru-pian-si-orchestra


Nicolae-Brandus-Domnisoara-Hus


Nicolae-Brandus-KitschN


Nicolae-Brandus-Match-II


Nicolae-Brandus-Ostinato


Nicolae-Brandus-Sapte-psalmi


Nicolae-Brandus-Soliloque-I


Nicolae-Brandus-Soliloque-IV


Nicolae-Brandus-VaguesNicolae-Brandus-European-ParodyNicolae-Brandus-Ouvedennerode

(sursa: http://muzica.cimec.ro/Default.asp?q=f&f=%2FNicolae-Brandus)


(sursa: http://www.433.ro/muzica/2008/03/16/nicolae-brandus-soliloque-iv-reverberations/)

5 comentarii:

pescarusul argintiu spunea...

LA MULTI ANI in zi de mare sarbatoare, cu sanatate si plini de noi energii luminoase!
Multumiri pentru amplul dar muzical purtand pecetea compozitorului Nicolae Brindus!

teatrulmasca spunea...

LA MULTI ANI cu mult drag din partea Trupei Teatrului Masca!

Bibliotecaru spunea...

Mulţumesc frumos!

Anonim spunea...

La multi ani! Karina

Bibliotecaru spunea...

Mulţumesc frumos!