marți, august 19, 2008

Andrei Ţugulea


Academicianul Andrei Ţugulea este născut în 19 August 1928, Untesti, devine inginer 1958, Dr. doc. în 1974, m.c. A.R. 1991, academician 1999)
The image “http://romania-on-line.net/photos/TuguleaAndrei.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.
1. A contribuit la afirmarea şcolii românesti de electrotehnică edificată de Acad. Prof. Remus Răduleţ. A educat în domeniul Bazelor Teoretice ale Electrotehnicii peste 50 de generaţii de studenţi în specialităţile Electrotehnică, Electronică Energetică şi a condus peste 30 de teze de doctorat.
După 1995 a condus ca Director Departamentul Ştiinţelor Inginereşti cu predare în limbi străine (engleza, franceza, germana) din Universitatea Politehnică Bucureşti (U.P.B.). Este solicitat şi în prezent pentru a prezenta disciplina ’’Introducere în Ingineria Electrică’’ din planul de învăţământ al Facultăţii de Electrotehnică din U.P.B.
2. A participat la elaborarea Lexiconului Tehnic Român, ediţia a II, în 19 volume în calitate de Redactor Coordonator al domeniului Electrotehnicii.
A fost Secretar de Redacţie al revistei ’’Electrotehnica’’ şi Redactor Şef la ’’Revue Roumaine de Sciences Tehniques’’, seria ’’Electrotechnique et Energetique’’.
3. A fost Cercetător la Institutul de Energetică al Academiei Române (1951-1953; 1960-1968).
Principalele contribuţii ştiinţifice au fost:
- Aplicarea metodelor variaţionale directe la calculul câmpurilor laplaciene. În teza de doctorat (”Calculul prin încadrare al permeanţelor în câmpuri cu simetrie”) prefigurează metoda elementului finit;
- Studiul câmpurilor electromagnetice cvasistaţionare în medii conductoare (înpreună cu Acad. Prof. R. Răduleţ şi Alexandru Timotin) cu aplicaţii la ecranarea electromagnetică şi la pătrunderea câmpurilor electromagnetice în structuri feromagnetice cu tole. Aceste studii au fost elaborate la cererea societăţii ”Electricite de France” (E.D.F.), între anii 1970-1980, perioadă în care a efectuat mai multe stagii la ”Direcţia de Studii şi Cercetări” a acestei societăţi.
- Introducerea parametrilor tranzitorii şi a teoriei circuitelor cu asemenea parametri (împreună cu Acad. Prof. R. Răduleţ şi Alexandru Timotin). Lucrările au fost premiate cu premiul ”Traian Vuia”, primit împreună cu Alexandru Timotin.
-Stabilirea ecuaţiilor bidimensionale ale telegrafiştilor şi aplicarea lor la structurile planare de microunde ( împreună cu Acad. Prof. R. Răduleţ).
- Generalizarea teoriei fenomenelor deformante de circuit (Acad. C. Budeanu) la câmpul electromagnetic şi la variaţii temporale aproape periodice. Are trei brevete de invenţii.
4. - Între anii 1968-1976 şi 1981-1990 a fost Şeful Catedrei de Electrotehnică respectiv Decan al Facultăţii de Electrotehnică din Universitatea Politehnică Bucureşti (1976-1984). În perioada 1990-1991 a fost Adjunct de Ministru, respectiv Secretar de Stat şi Conducător al Departamentului de Ştiinţe din Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei, şi membru al Guvernului României.
- Între anii 1999-2002 a îndeplinit funcţia de Secretar General al Academiei Române.
The image “http://www.ndragulanescu.ro/imagini/0003.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.

Niciun comentariu: