miercuri, octombrie 29, 2008

DNA...


20 octombrie 2008
Nr. 267/VIII/3

COMUNICAT

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Bucureşti au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor:

CĂŞUNEANU ADRIAN, comisar regional al Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Regional Suceava (în prezent suspendat din funcţie), în sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, în formă calificată;
OLARU FLORIN COSTICĂ, în sarcina căruia s-a reţinut complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, în formă calificată;
PĂDURE PAVEL, în sarcina căruia s-a reţinut complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, în formă calificată;
OPRESCU VALERIU CORNEL, preşedintele Comisiei de negociere din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Regional Suceava, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, în formă calificată, fals intelectual şi uz de fals.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:

La data de 29 septembrie 2006, inculpatul Căşuneanu Adrian, în calitate de comisar regional al Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Regional Suceava, a dispus achiziţionarea, de la inculpatul Pădure Pavel, a unui imobil (situat în satul Bulai, comuna Moara, judeţul Suceava) ce urma să fie folosit drept sediu pentru Comisariatul Regional Suceava şi Comisariatul Judeţean Suceava al Gărzii Naţionale de Mediu, cu suma de 1.780.900 Ron, cu încălcarea prevederilor legale. La data de 6 septembrie 2006, acest imobil fusese cumpărat de către inculpatul Pădure Pavel cu suma de 600.000 Ron, prin intermediul inculpatului Olaru Florin Costică.
În perioada septembrie – octombrie 2006, inculpatul Oprescu Valeriu Cornel, în calitate de preşedinte al Comisiei de negociere pentru achiziţionarea imobilului, pentru a crea o aparenţă de legalitate acestei tranzacţii imobiliare, a întocmit, în fals, documentaţia necesară acestei achiziţii publice.
La data de 9 octombrie 2006, inculpatul Căşuneanu Adrian a dispus achitarea către vânzător a contravalorii imobilului, fără să fie îndeplinite clauzele contractuale din contractul de vânzare-cumpărare.
Din preţul obţinut, inculpatul Pădure Pavel l-a împrumutat pe inculpatul Olaru Florin Costică cu suma de 294.000 RON.
În vederea recuperării prejudiciului cauzat Comisariatului Regional Suceava, în sumă de 1.790.000 RON (aproximativ 505.937 euro), procurorii au dispus aplicarea sechestrului asigurător asupra bunurilor imobile ale inculpatului Olaru Florin Costică.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti.

Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE28 octombrie 2008

Nr. 271/VIII/3

COMUNICAT

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus trimiterea în judecată a 37 de inculpaţi în legătură cu restituirea şi atribuirea nelegală a unor întinse suprafeţe de teren intravilan din municipiul Constanţa, Mamaia, plajă şi faleza, fapte prin care a fost cauzat un prejudiciu în valoare de aproximativ 114 milioane euro (dintre care 77,77 milioane euro reprezintă prejudiciu în dauna statului şi 36,16 milioane euro prejudiciu în dauna municipiului Constanţa).

Astfel, au fost trimişi în judecată următorii inculpaţi:

Membri ai comisiei de aplicare a Legii 10/2001 din cadrul primăriei Constanţa: Mazăre Radu Ştefan - primarul municipiului Constanţa, Constantinescu Nicuşor Daniel – fost consilier municipal, Racu Constantin – fost director al Direcţiei Administraţie Publică, - Dospinescu Daniela Ramona - directorul Direcţiei Patrimoniu, Marica Ion – directorul Direcţiei Tehnic Investiţii, Miron Dan - fost consilier municipal şi consilierii juridici Tălpău Cristian, Chircă Nora Alina şi (fost) Ghiţulescu Bogdan, în sarcina cărora s-au reţinut infracţiunile de:
- abuz în serviciu contra intereselor publice, cu obţinerea de avantaje patrimoniale, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată;
- fals intelectual, în formă continuată;
- asociere pentru săvârşirea de infracţiuni;

Funcţionari din primăria Constanţa: Sozanski Andrei, Rusu Graţiela, Radu Gabriela, Cealera Claudia - în sarcina cărora s-au reţinut infracţiuni asimilate şi în legătură directă cu infracţiuni de corupţie;

Funcţionare în cadrul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Constanţa (OCPI): Călătoru Luminiţa şi Stanciu Silvia, în sarcina cărora s-au reţinut infracţiuni asimilate şi în legătură directă cu infracţiuni de corupţie;

Mandatari: Giurgiucanu Georgică, Săvulescu Emil Dragoş, Tudorache Răsvan Mircea şi Nejloveanu Nicula, în sarcina cărora s-au reţinut infracţiuni de complicitate sau instigare la infracţiunile săvârşite de persoanele mai sus menţionate;

Notari publici: Andrei Aurel-Jean, Budei Cristina şi Darie Ruxandra-Luminiţa, în sarcina cărora s-au reţinut infracţiuni asimilate şi în legătură directă cu infracţiuni de corupţie;

Moştenitori ai persoanelor îndreptăţite: Ştefănescu Elena şi Leşe Laura Mariana, pentru complicitate la infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie;

Cesionarii cumpărători de drepturi succesorale: Pană Viorel, Ionescu Valentin Gheorghe, prin firma sa „Habitat şi Ambient” SA, Borcea Cristian şi Camboianu Mihai, Sandu Bogdan Gabriel, prin SC „Holland Development Group” SA, şi Ene Daniel, Puşcaşi Marius, Puşcaşi Carmen şi Ceacîreanu Mihai Sergiu, ca persoană fizică şi prin firma sa „New Home Construct” SA, pentru complicitate la infracţiuni asimilate şi în legătură directă cu infracţiuni de corupţie;

Interpuşii cumpărători de terenuri: Barbu Paraschiva, Şerban Alexandru Octavian şi Popa Basarab, prin firma sa „Pomacost” SA şi „Aqualand” SA, la care era acţionar, pentru complicitate la infracţiuni asimilate şi în legătură directă cu infracţiuni de corupţie;

Evaluator agreat de primăria Constanţa, Dima Alin Horaţiu, pentru complicitate la infracţiuni asimilate şi în legătură directă cu infracţiuni de corupţie;

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:

În perioada noiembrie 2002 – iulie 2005, membrii comisiei de aplicare a Legii 10/2001, în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, cu ştiinţă, au soluţionat în mod defectuos o serie de cereri de restituire de terenuri, în scopul obţinerii de avantaje patrimoniale care s-au materializat în dobândirea de către ei sau de către persoane din anturajul lor a proprietăţii asupra unor mari suprafeţe de teren la care nu aveau dreptul. Astfel patrimoniul public a fost deposedat de mari suprafeţe de teren intravilan în valoare de 114 milioane euro dintre care 77,77 milioane euro reprezintă prejudiciu în dauna statului şi de 36,16 milioane euro prejudiciu în dauna municipiului Constanţa.

În mod legal, a fost revendicată suprafaţa de 309.549 mp, cei îndreptăţiţi beneficiind de restituiri şi atribuiri în suprafaţă cu puţin mai mare decât jumătate din cea revendicată, în vreme ce restituirile şi atribuirile ilegale au afectat terenuri cu o întindere de trei ori mai mare decât cea revendicată - aproape un milion de metri pătraţi. Au fost restituite porţiuni de plajă şi faleză care, potrivit Constituţiei şi legilor în vigoare fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice, adică nu pot ajunge sub nicio formă în proprietatea vreunei persoane fizice sau juridice.
Persoanele îndreptăţite la restituire au fost determinate, după trecerea unor perioade de timp îndelungate, de 2 până la 3 ani, ori să-şi vândă drepturile succesorale ori să vândă terenurile în cauză, pentru sume de bani ce reprezintă mai puţin de 1% din valoarea terenurilor la care au fost obligate să renunţe. În final, aceste terenuri aveau să ajungă în proprietatea persoanelor cărora le-au fost predestinate, cu mult înainte de soluţionarea cererilor de restituire.
Pentru atingerea scopului infracţional urmărit, majoritatea terenurilor atribuite pe alte amplasamente, în echivalent valoric, au fost subevaluate, unele, la preţuri de 10 ori mai mici decât preţurile reale.
Concret, între aceste terenuri figurează:
- terenul în suprafaţă de 27.000 mp pe care s-a construit Parcul de distracţii acvatice Aqua Magic de către firma Aqualand (la care unul dintre acţionarii principali este Popa Basarab, vărul primarului Mazăre Radu Ştefan)
- terenul în suprafaţă de 8.307,78 mp, situat în zona Căpităniei Vila Marina, pe malul lacului Siutghiol, care a ajuns în proprietatea familiei Mazăre (primarul, mama şi fratele)
- terenul în suprafaţă de 52.471 mp, situat în Parcul Tăbăcăriei nu a fost restituit în natura celor îndreptăţiţi, ci firmei cesionare „Holland Development Group” SA (la care acţionar şi administrator este Sandu Bogdan Gabriel, iar acţionar principal prin firma Millenium Global Development este Ionescu Valentin Gheorghe) care a plătit pentru drepturile succesorale un preţ de 100 de ori mai mic decât cel real.

Îndeplinirea defectuoasă, de către membrii Comisiei de aplicare a Legii 10/2001, a soluţionării cererilor de restituire a constat în următoarele: încălcarea, în mod repetat a dispoziţiilor Legii 10/2001 şi a acelora care reglementează proprietatea publică a statului; confirmarea în acte a unor fapte nereale; atestarea ca aparţinând municipiului Constanţa a unor bunuri aflate în domeniul public al statului (plaje şi faleze).
Concret, inculpaţii au încălcat dispoziţiile Legii 10/2001 privind persoanele îndreptăţite la restituire, termenul de depunere a cererilor, indisponibilizarea bunurilor restituibile în natură, competenţa de soluţionare a cererilor de restituire, întinderea suprafeţei revendicate, etc.
Avantajele patrimoniale dobândite ilegal se regăsesc în proprietatea inculpaţilor sau a firmelor controlate de aceştia, după cum urmează : Mazăre Radu Ştefan (prin firmele „Nisipuri” SA), mama şi fratele acestuia (prin firma „APV Media Turism”), Giurgiucanu Georgică, Săvulescu Emil Dragoş, Borcea Cristian, Ionescu Valentin George (prin firma „Habitat şi Ambient” SA), Camboianu Mihai, Popa Basarab (prin firmele „Pomacost” SA şi „Aqualand” SA), Sandu Bogdan Gabriel (prin firma SC „Holland Develompment Group” SA), Ceacîreanu Mihai Sergiu (ca persoană fizică şi prin firma sa „New Home Construct” SA), Şerban Alexandru Octavian, Barbu Paraschiva, Puşcaşi Marius şi Puşcaşi Carmen.

În vederea asigurării măsurii confiscării speciale, prin ordonanţa din 15.02.2008, a fost instituit sechestru asupra terenurilor provenite de săvârşirea infracţiunilor analizate, care au fost identificate în proprietatea unora dintre inculpaţi şi în proprietatea firmelor controlate de aceştia.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Curtea de Apel Bucureşti.

Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

Un comentariu:

Anonim spunea...

scriam aici,nu de mult,despre procedeul de a "forta mana "functionarului public proaspat,ca sa nu spun marunt ,care are impresia ca a ajunge functionar public e un scop in viata!
acesta este "folosit "in situatii ca cea postata aici,dupa care ,in cazul in care trebuie ca cineva sa dea socoteala ,adevarata victima ramane singur "functionarasul public".
care ,daca nu are un sprijin real in viata de toate zilele,urmeaza sa se arunce de la etaj(stirile aduc des in ultima vreme asemenea cazuri in fata,dar raman stire!),sa se spanzure sau sa se inece in bautura....
e prea ieftin spus :"tap ispasitor"
oricum ,acesta nu va fi mazare si compania...
nici un functionar din acestia nu va indrazni sa "vorbeasca" ,pt ca familiile ,neamul locuiesc in acel teritoriu .si atunci cand esti "luat la ochi" neam de neamul tau nu mai obtine nici ....programul de functionare!al institutiei!
sunt instalate adevarate caracatite!
avem si ex de la stirile din ultimele zile cu primaria capitalei...(cadastru,registru agricol,fondul funciar..)
nu exista nici un control al legalitatii intocmirii niciunui act!in aceste institutii!
pornind de la angajarea personalului,retribuirea acestuia,respectarea drepturilor angajatilor,procesul de calificare si perfectionare,competenta si compatibilitate....
nu mai vb de punerea in aplicare a legilor la care "se lucreaza "din greu ,dar care raman acolo unde au fost "lucrate",sau se regasesc ca obiect de studiu si subiect al presei si televiziunilor!
si ,bineinteles,pe bloguri!
nu la dispozitia cetateanului,acolo unde ar fi tb sa isi gaseasca aplicabilitate! cetateanul este, de multe ori ,cel care aduce la cunostinta functionarului despre o lege noua sau una favorabila in speta pt care apeleaza la serviciile acestuia!