marți, octombrie 14, 2008

Luni, 13 octombrie 2008, Selecţiuni din ordinea de zi pentru şedinţa Camerei Deputaţilor


254/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148 din 3 noiembrie 2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului(Pl-x 254/2008) - lege organică - Respinsă de Senat - 22.04.2008
Raport comun - Comisia pentru muncă şi Comisia pentru drepturile omului
Cameră decizională
11-07-2008 Avizul Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi PDF format
18-06-2008 Avizul Comisiei pentru sănătate şi familie PDF format
05-05-2008 Adresa iniţiatorului PDF format - 62 kb
05-05-2008 Expunerea de motive PDF format - 96 kb
05-05-2008 Forma iniţiatorului PDF format - 29 kb
05-05-2008 Avizul Consiliului Legislativ PDF format - 103 kb
05-05-2008 Punctul de vedere al Guvernului PDF format - 126 kb
05-05-2008 Adresa Senatului PDF format - 39 kb
17-10-2007 Adresa iniţiatorului PDF format - 18 kb
06-05-2008 Forma primită de la Senat a P.l.pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.148 din 3 noiembrie 2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
a.Adresa de însoţire a Senatului (din 22-04-2008)
b.Adresa iniţiatorului
c.Expunerea de motive
d.Forma iniţiatorului
e.Avizul Consiliului Legislativ (nr.1590/20-11-2007)
f.Punctul de vedere al Guvernului
PDF format - 5572 kb
837/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea art.3 alin.(1) din Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată (Pl-x 837/2007) - lege organică
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
23-06-2008 Raportul suplimentar al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială PDF format
27-02-2008 Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială PDF format
29-01-2008 Avizul Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi PDF format
03-12-2007 Adresa iniţiatorului PDF format - 26 kb
03-12-2007 Expunerea de motive PDF format - 47 kb
03-12-2007 Forma iniţiatorului PDF format - 15 kb
03-12-2007 Avizul Consiliului Economic şi Social PDF format - 24 kb
03-12-2007 Avizul Consiliului Legislativ PDF format - 78 kb
03-12-2007 Punctul de vedere al Guvernului PDF format - 140 kb
03-12-2007 Adresa Senatului PDF format - 99 kb
03-12-2007 Fisa financiara PDF format - 44 kb
06-06-2007 Adresa iniţiatorului PDF format - 25 kb
26-06-2008 RAPORT asupra P.l.pentru modificarea art.3 alin. (1) din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată
a.Adresa de însoţire a comisiei sesizate în fond
b.Raportul comisiei sesizate în fond
PDF format - 316 kb
28-02-2008 Raportul comisiei sesizate în fond asupra P.l.pentru modificarea art.3 alin. (1) din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată
a.Adresa comisiei (nr.569/26-02-2008)
b.Raport (nr.569/26-02-2008)
PDF format - 680 kb
04-12-2007 Forma primită de la Senat a P.l.pentru modificarea art.3 alin. (1) din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată
a.Adresa de însoţire a Senatului (din 29-11-2007)
b.Adresa iniţiatorului
c.Expunerea de motive
d.Forma iniţiatorului
e.Avizul Consiliului Economic şi Social (nr.1206/25-06-2007)
f.Avizul Consiliului Legislativ (nr.909/09-07-2007)
g.Punctul de vedere al Guvernului
PDF format - 3416 kb


846/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare (Pl-x 846/2007) - lege organică
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
23-06-2008 Raportul suplimentar al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială PDF format
27-02-2008 Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială PDF format
29-01-2008 Avizul Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi PDF format
13-12-2007 Avizul Comisiei pentru sănătate şi familie PDF format
03-12-2007 Adresa iniţiatorului PDF format - 19 kb
03-12-2007 Expunerea de motive PDF format - 37 kb
03-12-2007 Forma iniţiatorului PDF format - 44 kb
03-12-2007 Avizul Consiliului Legislativ PDF format - 85 kb
03-12-2007 Punctul de vedere al Guvernului PDF format - 162 kb
03-12-2007 Adresa Senatului PDF format - 99 kb
03-12-2007 Tabel comparativ PDF format - 229 kb
26-06-2008 RAPORT asupra P.l.pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare
a.Adresa comisiei (nr.27)
b.Raport (nr.27)
PDF format - 589 kb
28-02-2008 Raportul comisiei sesizate în fond asupra P.l.pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare
a.Adresa comisiei (nr.566/26-02-2008)
b.Raport (nr.566/26-02-2008)
PDF format - 752 kb
04-12-2007 Forma primită de la Senat a P.l.pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare
a.Adresa de însoţire a Senatului (din 29-11-2007)
b.Adresa iniţiatorului
c.Expunerea de motive
d.Forma iniţiatorului
e.Avizul Consiliului Legislativ (nr.994/23-07-2007)
f.Punctul de vedere al Guvernului
PDF format - 5425 kb

332/2008 Propunerea legislativă privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului (Pl-x 332/2008) - lege organică
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
03-09-2008 Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială PDF format
18-06-2008 Avizul Comisiei pentru sănătate şi familie PDF format
17-06-2008 Avizul Comisiei juridică, de disciplină şi imunităţi PDF format
12-05-2008 Adresa iniţiatorului PDF format - 28 kb
12-05-2008 Expunerea de motive PDF format - 29 kb
12-05-2008 Forma iniţiatorului PDF format - 21 kb
12-05-2008 Avizul Consiliului Legislativ PDF format - 119 kb
12-05-2008 Punctul de vedere al Guvernului PDF format - 78 kb
12-05-2008 Adresa Senatului PDF format - 210 kb
24-10-2007 Adresa iniţiatorului PDF format - 27 kb
05-09-2008 RAPORT asupra P.l.privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
a.Adresa comisiei (nr.204/02-09-2008)
b.Raport (nr.204/02-09-2008)
PDF format - 773 kb
13-05-2008 Forma primită de la Senat a P.l.privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
a.Adresa de însoţire a Senatului (din 06-05-2008)
b.Adresa iniţiatorului (nr.330/22-10-2007)
c.Expunerea de motive
d.Forma iniţiatorului
e.Avizul Consiliului Legislativ (nr.1623/26-11-2007)
f.Punctul de vedere al Guvernului
PDF format - 3943 kb

181/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.1 din Legea nr.7/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului (Pl-x 181/2008) - lege organică -
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
11-07-2008 Avizul Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi PDF format
23-06-2008 Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială PDF format
05-05-2008 Avizul Comisiei juridică, de disciplină şi imunităţi PDF format
14-04-2008 Adresa iniţiatorului PDF format - 21 kb
14-04-2008 Expunerea de motive PDF format - 24 kb
14-04-2008 Forma iniţiatorului PDF format - 30 kb
14-04-2008 Avizul Consiliului Legislativ PDF format - 96 kb
14-04-2008 Punctul de vedere al Guvernului PDF format - 99 kb
14-04-2008 Adresa Senatului PDF format - 94 kb
15-10-2007 Adresa iniţiatorului PDF format - 21 kb
26-06-2008 RAPORT asupra P.l.pentru modificarea şi completarea art.1 din Legea nr. 7/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
a.Adresa comisiei (nr.27)
b.Raport (nr.27)
PDF format - 876 kb
15-04-2008 Forma primită de la Senat a P.l.pentru modificarea şi completarea art.1 din Legea nr. 7/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
a.Adresa de însoţire a Senatului (din 09-04-2008)
b.Adresa iniţiatorului
c.Expunerea de motive
d.Forma iniţiatorului
e.Adresa Consiliului Legislativ (nr.529/21-11-2007)
f.Avizul Consiliului Legislativ (nr.1598/21-11-2007)
g.Punctul de vedere al Guvernului
PDF format - 3067 kb

283/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului (Pl-x 283/2008) - lege organică
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
24-07-2008 Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială PDF format
11-07-2008 Avizul Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi PDF format
18-06-2008 Avizul Comisiei pentru sănătate şi familie PDF format
05-05-2008 Adresa iniţiatorului PDF format - 25 kb
05-05-2008 Expunerea de motive PDF format - 44 kb
05-05-2008 Forma iniţiatorului PDF format - 45 kb
05-05-2008 Avizul Consiliului Economic şi Social PDF format - 26 kb
05-05-2008 Avizul Consiliului Legislativ PDF format - 76 kb
05-05-2008 Punctul de vedere al Guvernului PDF format - 105 kb
05-05-2008 Adresa Senatului PDF format - 54 kb
14-11-2007 Adresa iniţiatorului PDF format - 23 kb
29-08-2008 RAPORT asupra P.l.pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea în vederea creşterii copilului
a.Adresa comisiei (nr.173/23-07-2008)
b.Raport (nr.173/23-07-2008)
PDF format - 934 kb
06-05-2008 Forma primită de la Senat a P.l.pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea în vederea creşterii copilului
a.Adresa de însoţire a Senatului (din 22-04-2008)
b.Adresa iniţiatorului
c.Expunerea de motive
d.Forma iniţiatorului
e.Punctul de vedere al CES (nr.2317/10-12-2007)
f.Avizul Consiliului Legislativ (nr.1744/17-12-2007)
g.Punctul de vedere al Guvernului
PDF format - 3228 kb

240/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea OUG nr.97/04.10.2007 privind modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 referitoare la alocaţia de stat pentru copii (Pl-x 240/2008) - lege organică
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
14-08-2008 Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială PDF format
11-07-2008 Avizul Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi PDF format
22-04-2008 Adresa iniţiatorului PDF format - 20 kb
22-04-2008 Expunerea de motive PDF format - 26 kb
22-04-2008 Forma iniţiatorului PDF format - 16 kb
22-04-2008 Avizul Consiliului Legislativ PDF format - 78 kb
22-04-2008 Punctul de vedere al Guvernului PDF format - 90 kb
22-04-2008 Adresa Senatului PDF format - 52 kb
07-11-2007 Adresa iniţiatorului PDF format - 18 kb
28-08-2008 RAPORT asupra P.l.pentru modificarea şi completarea OUG nr.97/04.10.2007 privind modificarea şi completarea Legii nr.61/1993 referitoare la alocaţia de stat pentru copii
a.Adresa comisiei (nr.153/13-08-2008)
b.Raport (nr.153/13-08-2008)
PDF format - 703 kb
24-04-2008 Forma primită de la Senat a P.l.pentru modificarea şi completarea OUG nr.97/04.10.2007 privind modificarea şi completarea Legii nr.61/1993 referitoare la alocaţia de stat pentru copii
a.Adresa de însoţire a Senatului (din 16-04-2008)
b.Adresa iniţiatorului
c.Expunerea de motive
d.Forma iniţiatorului
e.Avizul Consiliului Legislativ (nr.1686/10-12-2007)
f.Punctul de vedere al Guvernului
PDF format - 2217 kb


285/2008 Propunerea legislativă de modificare şi completare a Ordonanţei de Urgenţă nr. 44 din 14 iunie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului şi a Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii (Pl-x 285/2008) - lege organică
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
14-08-2008 Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială PDF format
11-07-2008 Avizul Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi PDF format
18-06-2008 Avizul Comisiei pentru sănătate şi familie PDF format
05-05-2008 Adresa iniţiatorului PDF format - 22 kb
05-05-2008 Expunerea de motive PDF format - 23 kb
05-05-2008 Forma iniţiatorului PDF format - 23 kb
05-05-2008 Avizul Consiliului Legislativ PDF format - 135 kb
05-05-2008 Punctul de vedere al Guvernului PDF format - 80 kb
05-05-2008 Adresa Senatului PDF format - 54 kb
17-10-2007 Adresa iniţiatorului PDF format - 18 kb
28-08-2008 RAPORT asupra P.l.de modificare şi completare a Ordonanţei de Urgenţă nr. 44 din 14 iunie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului şi a Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii
a.Adresa comisiei (nr.172/13-08-2008)
b.Raport (nr.172/13-08-2008)
PDF format - 803 kb
06-05-2008 Forma primită de la Senat a P.l.de modificare şi completare a Ordonanţei de Urgenţă nr. 44 din 14 iunie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului şi a Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii
a.Adresa de însoţire a Senatului (din 22-04-2008)
b.Adresa iniţiatorului
c.Expunerea de motive
d.Forma iniţiatorului
e.Avizul Consiliului Legislativ (nr.1592/20-11-2007)
f.Punctul de vedere al Guvernului
PDF format - 2752 kb


69/2008 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea art.3 al Legii 61 din 22 septembrie 1993 privind alocaţia de stat pentru copii (Pl-x 69/2008) - lege organică
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
24-09-2008 Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială PDF format
11-04-2008 Avizul Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi PDF format
25-02-2008 Adresa iniţiatorului PDF format - 23 kb
25-02-2008 Expunerea de motive PDF format - 26 kb
25-02-2008 Forma iniţiatorului PDF format - 24 kb
25-02-2008 Avizul Consiliului Economic şi Social PDF format - 22 kb
25-02-2008 Avizul Consiliului Legislativ PDF format - 142 kb
25-02-2008 Punctul de vedere al Guvernului PDF format - 78 kb
25-02-2008 Adresa Senatului PDF format - 71 kb
05-09-2007 Adresa iniţiatorului PDF format - 23 kb
25-09-2008 RAPORT asupra P.l.pentru modificarea şi completarea art.3 al Legii 61 din 22 septembrie 1993 privind alocaţia de stat pentru copii
a.Adresa comisiei (nr.56/23-09-2008)
b.Raport (nr.56/23-09-2008)
PDF format - 673 kb
26-02-2008 Forma primită de la Senat a P.l.pentru modificarea şi completarea art.3 al Legii 61 din 22 septembrie 1993 privind alocaţia de stat pentru copii
a.Adresa de însoţire a Senatului (din 21-02-2008)
b.Adresa iniţiatorului
c.Expunerea de motive
d.Forma iniţiatorului
e.Avizul Consiliului Legislativ (nr.1319/01-10-2007)
f.Avizul Consiliului Economic şi Social (nr.1917/15-10-2007)
g.Punctul de vedere al Guvernului
PDF format - 2840 kb

Niciun comentariu: