vineri, iunie 27, 2008

Guvernul României...


Vizita la Bucureşti a Directorului general pentru Dezvoltare din cadrul Comisiei Europene,Stefano Manservisi
Directorul general pentru Dezvoltare din cadrul Comisiei Europene, Stefano Manservisi, însoţit de experţi din cadrul Comisiei, a efectuat o vizită la Bucureşti, la 25 iunie 2008. Cu prilejul vizitei, Stefano Manservisi a fost primit de ministrul afacerilor externe Lazăr Comănescu.
Vizita reprezentantului Comisiei a avut drept scop principal cunoaşterea modului în care se raportează România la evoluţiile şi obiectivele europene şi internaţionale în domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare, dar şi a priorităţilor şi a provocărilor la care trebuie să răspundă guvernul român pentru implementarea politicii naţionale de asistenţă pentru dezvoltare. A urmărit, totodată, identificarea celor mai bune modalităţi pentru sprijinirea României în asumarea deplină a rolului de donator la nivel internaţional, precum şi prezentarea oportunităţilor care se deschid sectorului privat şi societăţii civile prin instrumentele şi facilităţile Comisiei Europene în domeniu.
În cadrul discuţiei cu ministrul de externe român, au fost trecute în revistă politica naţională în domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare, acţiunile avute în vedere cu prioritate, precum şi dificultăţile cu care se confruntă România în domeniu. Lazăr Comănescu a exprimat interesul pentru transpunerea expertizei dobândite de România în perioada de aderare la UE în diverse proiecte de asistenţă pentru dezvoltare. Totodată, ministrul român a reafirmat angajamentul României pentru continuarea eforturilor în vederea respectării obligaţiilor financiare asumate în domeniul asistenţei pentru dezvoltare.
Reprezentantul Comisiei Europene a reiterat disponibilitatea structurilor europene de a sprijini România, pe baza unui program de cooperare, pentru:
1) dezvoltarea capacităţii de implementare a politicii în domeniul asistenţei pentru dezvoltare;
2) creşterea nivelului de conştientizare publică privind acordarea de asistenţă pentru dezvoltare;
3) promovarea şi transferul expertizei acumulate de România în procesul de tranziţie în diverse state beneficiare de asistenţă, din regiuni de interes pentru partea română, dar şi din regiuni mai îndepărtate.

Informaţii de fond
Conform obligaţiilor financiare asumate de către ţara noastră prin Consensul European pentru Dezvoltare, România va trebui să depună eforturi în vederea atingerii unui volum de asistenţă oficială de 0,17% din VNB până în 2010 şi 0,33% din VNB până în 2015. Aceste obligaţii au fost reiterate prin Concluziile Consiliului Afaceri Generale şi Relaţii Externe - componenta dezvoltare, din mai 2008, şi sunt îndeplinite în paralel cu susţinerea eforturilor comunităţii internaţionale pentru atingerea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului (ODM), în sensul Concluziilor Consiliului European şi al Agendei de Acţiune UE pentru atingerea ODM.


COMUNICAT DE PRESĂ


În data de 24 iunie 2008, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Direcţia Generală Dezvoltare Rurală, a organizat a doua reuniune a Comitetului de Monitorizare pentru PNDR, prezidat de către doamna Cornelia HARABAGIU, secretarul de stat coordonator al Autorităţii de Management.

În cadrul acestui Comitet au fost luate următoarele decizii:

Începând cu luna septembrie a.c. se vor lansa sesiuni de primire a proiectelor de investiţii pentru cinci noi măsuri de finanţare prin PNDR.

Astfel, se vor acorda fonduri nerambursabile pentru proiecte de investiţii care se încadrează în aria de finanţare a Măsurii 312 „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi”, a Măsurii 313 „Încurajarea activităţilor turistice”, a Măsurii 112 „Instalarea tinerilor fermieri”, a Măsurii 142 „Înfiinţarea grupurilor de producători”, sau a Măsurii 141„Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă”.

Totodată, în anul 2008 se vor mai putea depune proiecte pentru Măsura 123 şi pentru Schemele XS 13/2008 şi XS 28/2008 în lunile iulie şi august ale acestui an.

În cadrul aceluiaşi Comitet de Monitorizare pentru PNDR a fost stabilit că în anul 2008 pentru Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole” şi pentru Măsura 322 „Renovarea şi dezvoltarea satelor” se vor depune proiecte de investiţii pentru finanţare cu fonduri nerambursabile doar în cadrul unei singure sesiuni de primire a proiectelor.

Astfel, ultima sesiune din anul 2008 pentru primirea proiectelor pentru cele două măsuri va fi sesiunea din octombrie, cu precizarea că suma alocată acestei sesiuni este echivalentă cu suma aferentă a trei sesiuni de primire de proiecte.

Proiectele se vor întocmi conform specificaţiilor Ghidurilor Solicitantului aferente fiecărei Măsuri în parte, care vor fi publicate pe paginile de internet www.madr.ro şi www.apdrp.ro .

Deciziile Comitetului sunt adoptate prin procedură de vot în condiţiile întrunirii unui cvorum stabilit prin Regulamentul de organizare şi funcţionare. În cazul problemelor urgente sau a aspectelor care nu justifică organizarea unei reuniuni a Comitetului, prin Regulamentul de organizare şi funcţionare, se poate stabili aplicarea procedurii de aprobare scrisă.


Extinderea la România şi Bulgaria a Memorandumului de înţelegere UE - Elveţia cu privire la contribuţia financiară elveţiană pentru coeziunePreşedinţia slovenă a Consiliului Uniunii Europene şi ambasadorul Elveţiei la Bruxelles au semnat, la 25 iunie 2008, la Bruxelles, Addendumul cu privire la extinderea asupra României şi Bulgariei a Memorandumului de înţelegere între UE şi Elveţia privind contribuţia financiară elveţiană pentru coeziune . Documentul a fost semnat în prezenţa reprezentanţilor permanenţi ai României şi ai Bulgariei la UE.

Obiectivul acestei asistenţe financiare este de a contribui la asigurarea coeziunii economice şi sociale a UE. Printre statele beneficiare se află şi cele care au aderat la Uniunea Europeană la 1 mai 2004.

Suma totală care urmează a fi alocată celor două state este de 257 de milioane de franci elveţieni, din care 181 de milioane revin României, iar 76 milioane Bulgariei. Fondurile vor fi utilizate pentru asigurarea securităţii şi stabilităţii, sprijinirea reformelor, protecţia mediului şi dezvoltarea infrastructurilor, promovarea sectorului privat şi dezvoltarea umană şi socială.


COMUNICAT DE PRESĂDe săptămâna viitoare, la Argeş, examinarea pentru obţinerea permisului de conducere se va face pe calculator.

În contextul situaţiei referitoare la neregulile existente în activitatea Instituţiei Prefectului Judeţul Argeş - Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative a analizat şi stabilit unele măsuri în ceea ce priveşte activitatea de examinare în vederea obţinerii permisului de conducere.
Astfel, a fost începută instruirea tuturor lucrătorilor serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor cu privire la utilizarea aplicaţiilor de programare la examen şi de examinare la proba teoretică în sistem informatic. Aceste aplicaţii există în marea majoritate a judeţelor ţării şi urmează să fie puse succesiv în aplicare până în această toamnă, când în toate judeţele proba teoretică se va desfăşura în sistem informatic.
În paralel, Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative intenţionează modificarea prevederilor art. 23 şi 24 din OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, în sensul susţinerii ambelor probe ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere doar la locul de domiciliu sau de rezidenţă normală a candidatului.
Modificarea legislativă va include şi prevederi de punere în aplicare a ultimei Directive privind permisul de conducere (2006/126 CEE), referitoare la pregătirea şi atestarea examinatorilor, în sensul înfiinţării în cadrul autorităţii naţionale de profil (DRPCIV), a unui serviciu specializat care să asigure selectarea, pregătirea şi atestarea acestora precum şi controlul permanent al activităţii de examinare.
Întrucât la nivelul Instituţiei Prefectului Judeţul Argeş – Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor sunt deja instalate aplicaţiile de programare la examen şi de examinare la proba teoretică în sistem informatic, începând cu data de 01.07.2008, persoanele care solicită examinarea pentru obţinerea permisului de conducere vor fi programate şi examinate pe calculator, eliminându-se astfel posibilitatea fraudării examenului auto.


COMUNICAT DE PRESĂMinistrul Transporturilor, Ludovic Orban, a evaluat astăzi împreună cu secretarul de stat Antonel Tănase, într-o deplasare pe raza comunei 1 Decembrie, stadiul lucrărilor la obiectivul de investiţii Canalul Dunăre-Bucureşti. El a declarat cu această ocazie că e un păcat faptul că proiectul a fost lăsat de izbelişte timp de 18 ani, câtă vreme canalul poate fi o oportunitate fantastică atât pentru Bucureşti, cât şi pentru zona adiacentă. Proiectul a fost în cele din urmă preluat de la Ministerul Mediului de către Ministerul Transporturilor, a adăugat ministrul care a arătat că va face demersuri de rectificare bugetară pentru a demara Studiul de Fezabilitate chiar din acest an. Contractul de derulare al lucrărilor ar putea fi astfel semnat la finele anului 2009.

Există trei variante de finanţare în vederea finalizării Canalului Dunăre-Bucureşti: bugetară, prin fonduri europene de dezvoltare (POS-T) sau prin concesiune. Valoarea investiţiei este de 450 milioane de euro, iar perioada de amortizare este de aproximativ 14 ani. Canalul va asigura transportul de mărfuri în ambele sensuri, producerea de energie electrică prin patru microhidrocentrale şi apă pentru irigaţii. În plus, zonele adiacente vor putea fi închiriate pentru construcţii şi utilităţi.

Canalul Dunăre – Bucureşti a fost construit în proporţie de 70 la sută până în 1990 dar a fost părăsit ulterior, ceea ce a dus şi la distrugerea şi însuşirea unei părţi din materialele utilizate. El ar permite legarea Bucureştiului de Coridorul Pan-European de transport numărul şapte. Proiectul va face posibilă scoaterea de sub efectul indundaţiilor a circa 30.000 de hectare terenuri agricole şi 11 localităţi, va asigura apa necesară pentru irigarea a peste 150.000 de hectare de teren arabil şi pentru alimentarea cu apă a localităţilor limitrofe şi producerea a circa 58 de Gwh de energie electrică pe an. Proiectul prevede existenţa a două căi navigabile pe râurile Argeş şi Dâmboviţa precum şi trei porturi: 1 Decembrie pe Argeş, Glina pe Dâmboviţa şi portul Olteniţa.


COMUNICAT DE PRESĂ


146 de proiecte din Regiunea Nord-Vest se bat pentru 14 milioane de euro

„Până la 20 iunie 2008, la nivelul Regiunii Nord-Vest, au fost elaborate sau sunt în curs de elaborare 146 de proiecte de tip grant. Dintre acestea, patru proiecte pot să intre în etapa de evaluare a proiectelor, restul de 142 aflându-se în diferite stadii de elaborare electronică a cererii de finanţare”, a declarat Cristian Dogar, director executiv al Organismului Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Nord-Vest (OIR POS DRU Nord-Vest), în cadrul seminarului de informare a mass-media, eveniment desfăşurat miercuri, 25 iunie 2008, la Cluj-Napoca.

Ca o noutate pentru România, proiectele pentru dezvoltarea resurselor umane, finanţate prin Fondul Social European, se elaborează şi se depun în format electronic utilizând aplicaţia ActionWeb, pusă la dispoziţia potenţialilor beneficiari pe site-ul www.fseromania.ro. Aplicaţia permite urmărirea stadiului de elaborare a proiectelor şi cunoaşterea numărului celor care vor fi depuse până la data limită, 29 august 2008. „Aşadar, la nivelul regiunii noastre, avem în diferite stadii de pregătire 146 de proiecte, care vor fi depuse pentru liniile de finanţare 3.1. „Antreprenoriatul, o alternativă de carieră”, 3.2. „Adaptabilitate şi flexibilitate”, 5.1. „Fii activ pe piaţa muncii”, a subliniat Cristian Dogar.

Alocarea financiară la nivelul Regiunii Nord-Vest pentru cele trei linii de finanţare este de 14.055.100 euro. Limitele bugetare ale unui proiect sunt cuprinse între 50 de mii şi 500 de mii de euro.

2 comentarii:

Anonim spunea...

Buna rau poanta asta cu canalul.
Dupa ce l-am impuscat pe... impuscatu` am inceput sa ne dam seama ce bun e metroul, e buna e Casa Poporului, Canalul Dunare-Marea Neagra, regularizarea Dimbovitei si chiar cutiile de chibrituri pe post de blocuri, pe care se bate lumea mai abitir decit pe cele noi. E rindul Canalului Dunare-Bucuresti. Sa fie acesta un semn ca au trecut cei douazeci de ani preconizati de Silviu Brucan ?

Bibliotecaru spunea...

EU aş mai aminti şi de exproprierile care vor urma în curând. Pasarela de la Orhideelor-Basarabi a fost doar începutul.