luni, iunie 30, 2008

Stadiul primirii de proiecte pentru finanţare UE la 15 iunie


http://www.romanialibera.ro/foto/108/107822/art_107822_1.jpg
Ministerul Economiei şi Finanţelor (MEF) anunţă că, până la data de 15 iunie 2008, pentru cele şapte programe operaţionale au fost depuse 1.287 proiecte, în valoare de 15,065 miliarde lei (4,171 miliarde euro), dintre acestea fiind aprobate 281 în valoare totală de peste 9 miliarde lei (circa 2,535 miliarde euro). Din această sumă, 6,8 miliarde lei (aproximativ 1,88 miliarde euro) reprezintă fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană (UE). Totodată, MEF informează că au fost încheiate 23 de contracte de finanţare cu beneficiarii, în valoare de aproximativ 204 milioane euro (din care fondurile UE reprezintă circa 180 milioane euro), iar restul contractelor (până la 281) se află în curs de semnare.
Astfel, în cadrul Programului Operaţional Regional, au fost depuse 376 proiecte în valoare de peste 6,37 miliarde lei (circa 1,77 miliarde de euro). De asemenea, au fost aprobate, până în prezent, 166 de proiecte, în valoare de 5,46 miliarde lei (circa 1,51 miliarde de euro), din care circa 3,9 miliarde lei (peste un miliard de euro) reprezintă fonduri UE şi au fost încheiate 12 contracte de finanţare în valoare de peste 207 milioane lei (aproximativ 57 milioane euro).
În ceea ce priveşte POS Mediu, au fost transmise, până la jumătatea lunii iunie, spre aprobare Comisiei Europene 8 proiecte majore, în valoare de aproximativ 864 milioane euro, din care în lunile aprilie şi mai 2008 au fost aprobate şase proiecte în domeniul reabilitării sistemelor de apă şi apă uzată, având o valoare eligibilă de circa 650 milioane euro. Totodată, au fost depuse 48 de proiecte în domeniul biodiversităţii, în valoare de peste 200 milioane lei (circa 55 milioane euro), ce sunt în curs de evaluare.
Pentru POS Transport, se preconizează ca în semestrul al II-lea al acestui an să se transmită la Comisia Europeană trei proiecte majore, ce vor fi cofinanţate de instituţii financiare internaţionale.
În ceea ce priveşte Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice” (POS – CCE) au fost depuse 569 proiecte, în valoare de 2,78 miliarde lei (circa 772 milioane de euro) în domeniul investiţiilor pentru IMM, cercetării şi tehnologiei informaţiei, acestea aflându-se în proces de evaluare. Oficialii MEF anticipează că încheierea contractelor de finanţare va avea loc în perioada iulie - octombrie 2008. De altfel, tot în cadrul POS-CCE, a fost aprobat Acordul de finanţare dintre Guvernul României şi Fondul European de Investiţii privind programul JEREMIE în România, în baza acestui acord, 100 milioane euro urmând să finanţeze operaţiunea Sprijin pentru dezvoltarea fondurilor de garantare din cadrul Domeniului Major de Intervenţie Accesul IMM la finanţare.
Referitor la POS “Dezvoltarea Resurselor Umane”, au fost depuse 276 proiecte, în valoare de 2,43 miliarde lei (circa 675 milioane de euro). Totodată, au fost aprobate 107 proiecte, în valoare de 1,23 miliarde lei (circa 341 milioane euro), din care peste un miliard lei (aproximativ 275 milioane euro) este reprezentat de fonduri UE. De asemenea, au fost încheiate 10 contracte de finanţare în valoare de peste 180 milioane lei (circa 50 milioane euro), din care circa 152 milioane lei (aproximativ 41 milioane euro) reprezintă fonduri UE.
În cadrul Programului Operaţional “Dezvoltarea Capacităţii Administrative” au fost depuse cinci proiecte în valoare de peste 35 milioane lei (circa 9,7 milioane euro).
Referitor la Programul Operaţional “Asistenţă Tehnică”, au fost depuse două proiecte în valoare de 11,165 milioane lei (circa 3,1 milioane euro), care se află în proces de aprobare.
Potrivit datelor MEF, intrările de fonduri europene (pre-aderare şi post-aderare, exclusiv fondurile destinate agriculturii şi dezvoltării rurale) pentru anul 2008 sunt estimate la aproximativ 1,68 miliarde euro.

Date de background FIDIC

Condiţiile de contract FIDIC vor intra în vigoare la data de 1 iulie 2008. Ministerul Economiei şi Finanţelor (MEF) a iniţiat un proiect de asistenţă tehnică pentru transpunerea condiţiilor generale de contract FIDIC în legislaţia naţională, în vederea constituirii unui cadru normativ coerent pentru asigurarea unei gestionări eficiente a contractelor de lucrări finanţate prin fonduri publice. Opţiunea de a transpune în legislaţia naţională condiţiile de contract FIDIC se justifică prin faptul că acestea sunt recunoscute la nivel internaţional ca reprezentând un model de bună practică în domeniu, şi, în plus, autorităţile române au acumulat o anumită experienţă în utilizarea lor pe parcursul implementării proiectelor finanţate din împrumuturi externe şi asistenţă nerambursabilă UE.

Primul pas a constatat în realizarea unei traduceri autorizate a Condiţiilor de Contract pentru Construcţii, Condiţiilor de Contract pentru Echipamente şi Construcţii inclusiv Proiectare şi a Formei Scurte de Contract (Cărţile FIDIC Roşie, Galbenă, respectiv Verde). Apoi, MEF a elaborat câte un set de condiţii speciale obligatorii pentru fiecare Carte FIDIC. După aceasta, a urmat realizarea unui ghid al utilizatorului condiţiilor de contract FIDIC, completat cu un set de condiţii particulare recomandate, pentru a veni în sprijinul acelor autorităţi contractante cu mai puţină experienţă în derularea/gestionarea contractelor de lucrări.

Ulterior intrării în vigoare a contractelor de tip FIDIC, la nivelul Autorităţii de Management ex-ISPA, din cadrul MEF, se au în vedere mai multe acţiuni. Astfel, vor fi puse la dispoziţia tuturor autorităţilor contractante Ghidul Utilizatorului Condiţiilor Generale FIDIC, precum şi Condiţiile Speciale recomandate. Totodată, Autoritatea de Management ex-ISPA, din cadrul MEF, va colabora cu instituţiile de învăţământ superior în vederea includerii în programele de studiu a unor cursuri pe tema managementului contractelor de lucrări şi a utilizării Condiţiilor de Contract FIDIC.

Niciun comentariu: