luni, mai 26, 2008

Preşedintele României


COMUNICAT DE PRESĂ
(26 mai 2008)

Preşedintele României, Traian Băsescu, a semnat astăzi, 26 mai a.c., următoarele decrete:

• Decret privind rechemarea domnului Gabriel Constantin Bârtaş din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica Polonă;
• Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Convenţiei între România şi Republica Tadjikistan pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Duşanbe la 6 decembrie 2007;
• Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnate la Bucureşti la 28 decembrie 2007;
http://fortiter.napoleonicmedals.org/medals/photos/br0291r.jpg

Legi promulgate:

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România;
• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale;
• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2008 privind transmiterea unei suprafeţe de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului pentru Universitatea "Transilvania" din Braşov, în scopul construirii unui campus universitar;
• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.152/2007 pentru completarea Legii nr.8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică;
• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.145/2007 pentru modificarea alin.(4) al art.8 din Ordonanţa Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventive;
• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.147/2007 privind rambursarea contravalorii unor servicii de navigaţie aeriană pentru zborurile scutite de la plata tarifelor pentru aceste servicii;
• Decret privind promulgarea Legii pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar;
• Decret pentru promulgarea Legii privind trecerea unui teren, proprietate publică a statului, din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava din subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", în administrarea Ministerului Economiei şi Finanţelor;
• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.73/2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Serviciile Societăţii Informaţionale;
• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.148/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură;
• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.154/2007 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din Titlul XVI al Legii 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente.
The image “http://www.bible-researcher.com/tolle-lege.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.

Niciun comentariu: