vineri, mai 30, 2008

Primăria Capitalei


COMUNICAT DE PRESĂ


Privitor la transmiterea raportului de control la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie, facem precizarea ca DNA a solicitat Curţii de Conturi comunicarea raportului, conform hotărârii Senatului, anterior efectuării controlului la PMB (deci indiferent de concluziile raportului).

Cât priveşte aprecierea controlorilor potrivit căreia autoritatea contractantă a majorat cheltuielile privind proiectarea şi execuţia lucrărilor supuse procedurii de licitaţiei la obiectivul „reabilitarea Stadionului Lia Manoliu”, menţionăm că autoritatea contractantă nu a procedat la efectuarea niciunei majorări, stabilirea cuantumului cheltuielilor fiind determinată exclusiv de încadrarea în valoarea totală, aprobată, a investiţiei. De altfel, nici în raportul Curţii de Conturi nu se reţine niciun prejudiciu adus municipalităţii.

Precizăm că încheierea Curţii de Conturi nu reprezintă o sentinţă la adresa Primăriei Municipiului Bucureşti, care a înaintat obiecţiuni faţă de constatările Curţii de Conturi. Aceste obiecţiuni vor fi prezentate şi instanţelor civile, singurele competente să stabilească răspunderea civilă a Primăriei Municipiului Bucureşti şi a angajaţilor acesteia.

Ţinând cont de faptul că răspunderea este individuală, în funcţie de sentinţa instanţei judecătoreşti, Primarul General va acţiona în sensul punerii în aplicare a acesteia, astfel încât bugetul Municipiului Bucureşti să nu sufere niciun prejudiciu.

Din punctul de vedere al Primăriei Municipiului Bucureşti, nu s-a făcut nicio plată în mod nejustificat sau nelegal, aşa cum apreciază echipa de control a Curţii de Conturi.

Niciun comentariu: