luni, decembrie 22, 2008

Ce munceşte un europarlamentar?


În efortul meu de a promova ceea ce face un euro-parlamentar, profit de ocazie şi preiau un post al doamnei Gabriela Creţu...

Statistica activitatii parlamentare - Gabriela Cretu

Avem placerea de a va pune la dispozitie o statistica a activitatii parlamentare pe ultimi doi ani. Acest document nu se vrea fi un inventar exhaustiv ci doar un mijloc de informare asupra partii mai mult sau mai putin vizibile a activitatii parlamentare.
Statistica
Echipa doamnei Cretu
(sursa: http://www.gabrielacretu.ro)
Spicuiesc din document:
intervenţii în şedinţa Plenară
1. Tendinţe demografice - Impactul economic şi social (dezbatere)
2. Recomandări referitoare la aplicarea principiului egalităţii de remunerare între bărbaţi şi
femei (dezbatere)
3. Regimul general al accizelor (dezbatere)
4. Proiect de buget general 2009 (Secţiunea III) - Proiect de buget general 2009 (Secţiunile I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (dezbatere)
5. Pachet social (Prima parte) (dezbatere)
6. Egalitatea între femei şi bărbaţi - 2008 (dezbatere)
7. Coordonarea sistemelor de securitate socială: regulamentul de aplicare - Extinderea
dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004 şi ale Regulamentului (CE) nr. […] la
resortisanţii ţărilor terţe care nu fac obiectul dispoziţiilor respective exclusiv pe motive de
naţionalitate (dezbatere)
8. Bugetul 2009: primele reflecţii privind mandatul pentru conciliere referitor la proiectul preliminar de buget 2009 (dezbatere)
9. Piaţa internă a energiei electrice - Condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică - Agenţia de cooperare între autorităţile de reglementare din
sectorul energetic - Către o Cartă europeană a drepturilor consumatorilor de energie (dezbatere)
10. Anul european de luptă împotriva sărăciei şi a excluderii sociale (continuarea dezbaterii)
11. Prostituția forțată și traficul de ființe umane, în special de femei, în scopul exploatării sexuale
(dezbatere)
12. Acţiuni întreprinse în urma Declaraţiei de la Paris din 2005 cu privire la eficacitatea ajutorului pentru dezvoltare (dezbatere)
13. Progresele înregistrate în UE în materie de egalitate de şanse şi luptă împotriva discriminării
(transpunerea Directivelor 2000/43/CE şi 2000/78/CE) (dezbatere)
14. Femeile şi ştiinţa (dezbatere)
15. Strategia UE pentru politica de protecţie a consumatorilor 2007-2013 (dezbatere)
16. Reuniunea la nivel înalt Uniunea Europeană - America Latină şi Caraibe (vot)
17. Reuniunea la nivel înalt Uniunea Europeană - America Latină şi Caraibe (dezbatere)
18. Egalitatea între sexe şi emanciparea femeilor în cadrul cooperării pentru dezvoltare (dezbatere)
19. Viitorul demografic al Europei (dezbatere)
20. Rolul femeilor în industrie (dezbatere)
21. Strategia comunitară 2007-2012 privind sănătatea şi siguranţa la locul de muncă (dezbatere)
22. Carte verde privind revizuirea acquis-ului în domeniul protecţiei consumatorilor (dezbatere)
23. Funcţionarea dialogurilor şi a consultărilor cu ţări terţe cu privire la drepturile omului (dezbatere)
24. Revizuirea pieţei unice (dezbatere)
25. Încrederea consumatorilor în mediul digital (dezbaterii)
26. Un cadru de reglementare pentru măsuri de conciliere a vieţii familiale şi a perioadei de
studii pentru tinerele femei din Uniunea Europeană (dezbatere)
27. Elaborarea unei politici europene în materie de bandă largă (dezbatere)
28. Provocări cu care se confruntă acordurile colective în UE (dezbatere)

Declaraţii Scrise
1. Declaraţie scrisă depusă în conformitate cu articolul 116 din Regulamentul de procedură
de Corina Creţu, Gabriela Creţu, Mary Honeyball, Miguel Angel Martínez Martínez şi Elena
Valenciano Martínez-Orozco privind traficul de femei desfăşurat în Uniunea Europeană în
scopul practicării prostituţiei
2. Declaraţie scrisă depusă în conformitate cu articolul 116 din Regulamentul de procedură
de Robert Evans, Glenis Willmott, Gabriela Creţu şi David Martin privind soarta leilor din
grădinile zoologice din România

Niciun comentariu: