miercuri, decembrie 24, 2008

Videoconferinţa cu prefecţii


Declaraţia ministrului Administraţiei şi Internelor, Gabriel Oprea

Domnilor prefecti, Stimaţi colegi,

După cum am anunţat deja, mandatul pe care mi l-am asumat ca ministru are trei capitole majore: asigurarea ordinii şi a siguranţei publice, continuarea descentralizării şi aderarea la spaţiul Schengen în 2011.
Am dorit să avem această primă întâlnire înaintea sărbătorilor de iarnă, pentru a aborda principalele probleme de actualitate ale autorităţilor administraţiei publice locale, respectiv asigurarea condiţiilor corespunzătoare pentru desfăşurarea normală a activităţilor în această perioadă.
Ca si dumneavoastră am lucrat în administraţie; am fost prefect al capitalei, apoi ministru delegat pentru administraţie. Mulţi dintre dumneavoastră mă cunosc şi ştiu că tratez problemele cu seriozitate si nu las lucrurile la voia întâmplării.
Urmează o perioadă de vacanţă şi trebuie să ne asigurăm că nu va fi afectată capacitatea de reacţie instituţională a administraţiei publice. Ţin foarte mult ca sărbătorile din acest an să se desfăşoare în linişte şi în deplină siguranţă pentru cetăţeni.
Ministerul Administraţiei şi Internelor are responsabilităţi majore în domeniul asigurării ordinii publice şi al managementului situaţiilor de urgenţă, iar autorităţile administraţiei publice locale trebuie să asigure măsurile necesare funcţionării la parametrii normali a serviciilor publice.
Prognoza pentru perioada sărbătorilor prevede o înrăutăţire a condiţiilor meteorologice. De aceea, vă solicit domnilor prefecţi, în calitatea dumneavoastră de preşedinţi ai comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă, să asiguraţi măsurile organizatorice vizând desfăşurarea în condiţii normale a activităţilor în unităţile administrativ-teritoriale.
În acest sens, cer ca la nivelul comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă să fie luate următoarele măsuri:
- Actualizarea planurilor operative de intervenţie;
- Monitorizarea situaţiei meteorologice şi a condiţiilor privind circulaţia pe drumurile publice;
- Asigurarea mijloacelor de intervenţie pentru deblocarea drumurilor judeţene şi comunale, a căilor de acces spre obiectivele de importanţă deosebită, acolo unde este cazul;
- Asigurarea stocurilor de materiale antiderapante şi a stocurilor de combustibili necesare utilajelor de deszăpezire.
- Pregătirea echipamentelor şi a utilajelor de intervenţie în vederea asigurării normale a alimentării cu apă potabilă a localităţilor.
- Asigurarea funcţionării la parametrii optimi a sistemelor publice centralizate de producere, transport şi distribuţie a energiei termice, în vederea alimentării cu căldură şi apă caldă menajeră a localităţilor, în condiţii normale.
- luarea măsurilor ce se impun la nivelul operatorilor economici furnizori de utilităţi publice (energie electrică, gaze naturale).
La nivelul comandamentelor judeţene se va realiza comunicarea permanentă între autorităţile administraţiei publice locale şi serviciile publice descentralizate cu autorităţile administraţiei publice centrale.
Şi în această perioadă, trebuie să funcţioneze un sistem fluent de informare şi comunicare pe relaţia Instituţia Prefectului – Minister pentru cunoaşterea imediată a situaţiei din judeţe şi adoptarea măsurilor operative necesare.
Toate comitetele judeţene şi locale pentru situaţii de urgenţă trebuie să se afle în stare de operativitate, iar mijloacele de prevenire asupra potenţialelor pericole să fie funcţionale.
Permanent, în judeţ va fi prezent prefectul sau un subprefect, pentru a putea gestiona situaţiile şi a dispune măsurile operative care se impun.
Vă rog să reevaluaţi necesarul de personal în această perioadă, astfel încât să asigurăm permanenţa necesară la Prefectură. Vreau ca uşa prefecturii să fie deschisă în această perioadă şi solicit ca 24 din 24 decidenţii din această instituţie să poată fi contactaţi.
În continuare, doresc să fac unele referiri speciale în domeniul ordinii şi siguranţei publice.
Chiar în această dimineaţă am avut o şedinţă cu responsabili din Poliţia Română şi am discutat două probleme de interes imediat: pe de-o parte asigurarea ordinii şi a siguranţei publice, pe de altă parte, asigurarea siguranţei rutiere, inclusiv eliminarea blocajelor din trafic.
Pentru gestionarea situaţiei operative în perioada sărbătorilor de iarnă am emis Ordinul nr. I/826 din 23.12.2008, prin care am stabilit o serie de măsuri pentru asigurarea capacităţii operaţionale a structurilor ministerului.
Totodată, am aprobat Planul general de măsuri al ministerului pentru menţinerea climatului de ordine şi siguranţă publică pe timpul sezonului şi sărbătorilor de iarnă 2008-2009.
În această perioadă, pentru prezervarea climatului de ordine şi siguranţă publică vor acţiona 29.000 de poliţişti, 7.000 de jandarmi, 3.600 de poliţişti de frontieră şi 1.200 de lucrători din structurile pentru situaţii de urgenţă.
Am în vedere dinamizarea măsurilor de siguranţă publică în locurile publice unde se organizează sărbătorirea Revelionului, precum şi în locurile unde se vor desfăşura manifestări cultural-sportive cu un număr mare de spectatori.
În acest sens, am transmis responsabililor din Poliţia Română că trebuie sporite imediat efectivele de menţinere a ordinii şi siguranţei publice în aceste zone.
Pentru evitarea unor evenimente nedorite, solicit structurilor de ordine publică asigurarea respectării stricte a legii privind comercializarea obiectelor artizanale şi de distracţie fabricate sau confecţionate pe bază de amestecuri pirotehnice. Nu vreau ca în acest an să avem noi cazuri de copii mutilaţi de aceste petarde.
O atenţie specială trebuie acordată locurilor şi zonelor de mare interes public, din localităţi şi staţiuni montane, unde se va înregistra un flux ridicat de cetăţeni.
În acest sens, se impune participarea, potrivit competenţelor, la verificarea pensiunilor şi a unităţilor de alimentaţie publică destinate turismului rural şi a celor din staţiunile montane, împreună cu reprezentanţi ai autorităţilor publice locale şi ai serviciilor descentralizate, cu atribuţii în domeniul turismului şi protecţiei consumatorului.
Şi în această perioadă se vor efectua controale cu privire la respectarea măsurilor de prevenire a incendiilor în discoteci, cinematografe, restaurante, hoteluri, cu aplicarea măsurilor ce se impun, în cazul constatării unor deficienţe.
Dispozitivului rutier instituit trebuie să aibă un caracter permanent, în special în punctele cu risc ridicat de accidente şi la orele cu trafic intens, în scopul fluidizării circulaţiei şi prevenirii evenimentelor rutiere.
Pe drumurile naţionale avem nevoie, de asemenea, de efective sporite pentru a limita tentaţia unora de a încălca legea şi pentru a preveni, în acest mod, accidentele rutiere.
Autorităţile administraţiei publice locale vor informa operativ serviciile de circulaţie rutieră din cadrul Inspectoratelor Judeţene de Poliţie asupra evoluţiei fenomenelor meteorologice care se produc în zona lor de responsabilitate.
Acolo unde condiţiile o impun, se vor institui restricţii de circulaţie, concomitent cu luarea măsurilor de curăţare şi degajare a drumurilor.
Nu în ultimul rând, este necesară pregătirea rezervelor de intervenţie care, în raport cu situaţiile create, să fie în măsură să acţioneze pentru salvarea vieţii, bunurilor persoanelor şi protecţiei mediului. Avem în vedere suplimentarea, la nevoie, a numărului poliţiştilor şi jandarmilor în judeţele cu potenţial turistic. De altfel, am transmis responsabililor din Poliţia Română că trebuie sporite imediat efectivele de menţinere a ordinii şi siguranţei publice.
În aceasta perioadă, un număr mare de cetăţeni români care lucrează în străinătate se întorc în ţară pentru a-şi petrecere sărbătorile de iarnă alături de familie. De asemenea, mulţi români se deplasează în afara ţării, pentru a-şi petrece Crăciunul şi Revelionul în străinătate. Cei 3600 de poliţişti de frontieră planificaţi pentru supravegherea şi controlul frontierei trebuie să asigure o fluidizare a traficului la capacitate maximă, folosindu-se toate benzile destinate pentre intrarea şi ieşirea din ţară.
Totodată, se va asigura cooperarea permanentă cu prefecturile, consiliile judeţene şi primăriile pentru soluţionarea operativă a problemelor specifice.
Acestea sunt, pe scurt, măsurile imediate pe care trebuie să le avem în vedere.
Desigur, atribuţiile ce revin autorităţilor judeţene şi locale le cunoaşteţi foarte bine şi ele trebuie îndeplinite.
Apreciez că este important să existe o bună colaborare, atât la nivel local, între forţele de care se dispune, dar şi între judeţele învecinate, pentru a face faţă mai bine fenomenelor meteorologice de amploare.
Va fi mult de muncă, dar sunt convins că o bună colaborare la nivelul ministerului şi, bineînţeles, o bună colaborare la nivelul Guvernului sunt principalele atuuri pe care le vom avea în perioada următoare.
Domnilor prefecţi, domnilor subprefecţi, sunt convins că împreună vom reuşi să gestionăm corespunzător situaţia şi să asigurăm cetăţenilor condiţiile normale de petrecere a sărbătorilor de iarnă.
În acest context, vă urez dumneavoastră şi familiilor, precum şi celor apropiaţi un sincer La mulţi ani !

Emitent: Guvernul Romaniei – Biroul de presa

Data: 24.12.2008


Intervenţia Primului-ministru Emil Boc


Bună ziua doamnelor şi domnilor prefecţi, bună ziua tuturor.
Împreună cu domnul ministru Oprea o să avem prima videoconferinţă pe care dorim să o facem pragmatică şi eficientă aşa cum sunt oamenii guvernului, inclusiv cei din teritoriu care ne reprezintă.
Înainte de toate aş vrea să fac câteva consideraţii legate de modul în care eu şi domnul ministru Oprea vedem relaţia cu prefecturile. Vreau să spun direct şi simplu, această relaţie se bazează pe textul Constituţiei. Prefectul este reprezentantul guvernului în teritoriu, prefectul este şeful serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor cu reprezentare judeţeană şi a celorlalte structuri cu reprezentare judeţeană. Cu alte cuvinte, este vorba de un parteneriat direct dintre guvern şi dumneavoastră, în folosul cetăţeanului. La baza activităţii noastre vor sta aceste temeiuri legale, prevăzute expres în textul Constituţie, la care se adaugă colaborarea, pe de o parte, între instituţia prefectului şi celelalte autorităţi locale, mă refer aici la consilii locale, consilii judeţene, primari, preşedinţi de consilii judeţene, o colaborare absolut necesară pentru ca problemele comunităţilor locale să fie rezolvate, şi, evident, nu în ultimul rând, parteneriatul guvernului cu comunităţile locale, cu referire la primari, preşedinţi de consilii judeţene, consilii locale şi consilii judeţene.
Acum, în privinţa principiilor de la care pornim - două: principiul supremaţiei legii şi principiul responsabilităţii în raport cu cetăţeanul. Aşa cum am spus-o şi ieri, când domnul ministru Oprea a preluat Ministerul Administraţiei şi Internelor, singurul lucru pe care îl cerem în mod obligatoriu tuturor este respectarea principiului supremaţiei legii. Acest principiu nu se negociază cu nimeni şi de către nimeni. Acelaşi lucru vi-l solicit şi dumneavoastră în calitate de reprezentanţi ai guvernului în teritoriu, să faceţi din aplicarea şi respectarea legii regula numărul 1 a guvernării dumneavoastră de la nivel judeţean.
În al doilea rând, este vorba de principiul responsabilităţii în faţa cetăţenilor. Să nu uităm, nici o secundă că toţi cei care ne aflăm la această masă, toţi cei care ne vedem în acest moment, suntem plătiţi din bani publici. Aceasta înseamnă că principala noastră responsabilitate este în faţa cetăţeanului, iar prin îndatoririle de serviciu pe care le avem trebuie să facem posibile serviciile publice de calitate pentru cetăţean.
Şi, în acest context, mă apropii de momentul la zi: suntem într-o perioadă de sărbători şi vreau să am convingerea că îi asigur pe români că pot petrece în linişte sărbătorile, întrucât autorităţile statului sunt pregătite să îşi facă datoria, iar prin asta mă refer la ceea ce priveşte funcţionarea normală a serviciilor care au legătură directă cu siguranţa cetăţeanului, cu celelalte servicii care asigură bunul mers a vieţii de zi cu zi. De aceea, vă solicit, dragi colegi, în virtutea competenţelor pe care le aveţi fiecare, să vă manifestaţi ca atare pentru ca cetăţeanul să fie în siguranţă, iar serviciile de specialitate să funcţioneze.
Aş atrage în mod special atenţia asupra a trei lucruri pe care le-am văzut din sintezele pe care le-am primit şi de la Ministerul Administraţiei şi Internelor, şi de la alte structuri ministeriale.
În primul rând, este vorba de faptul că în perioada următoare se anunţă, aşa cum serviciul meteo a pronunţat, câteva probleme legate de zăpadă. Ştiţi ce aveţi de făcut, sunteţi oameni cu experienţă, colaboraţi cu autorităţile locale - mă refer aici la preşedinţi de consilii judeţene, la primari - pentru ca situaţia să rămână sub control. Nu va fi nimic ieşit din comun, dar trebuie să fim pregătiţi, pentru că, având în vedere şi perioada de sărbători, oamenii să nu îşi piardă timpul, răbdarea, să-şi consume energia pe incapacitatea noastră de a rezolva unele probleme strict legate de competenţele noastre.
În al doilea rând, am observat o uşoară creştere a infracţiunilor sau a contravenţiilor sau a aspectelor legate de proprietate şi focuri de artificii. O uşoară creştere a infracţiunilor contra patrimoniului - am avut o analiză doar pe două zile - şi este specifică întotdeauna în perioada sărbătorilor, în general, şi a problemelor legate de focurile de artificii. Rog aplicarea fără excepţie şi cu rigoare a legii în tot ceea ce priveşte legislaţia cu privire la focurile de artificii, pentru ca ele să nu conducă la tragedii, aşa cum din nefericire am avut în ultimii ani.
Şi, de asemenea, colaborarea cu autorităţile locale, în special cu poliţia comunitară, pentru prevenirea acţiunilor infracţionale contra patrimoniului, care, în general, în această perioadă, au, să spunem, "o predispoziţie" accentuată în raport cu alte perioade.
În rest, alte lucruri din plan guvernamental nu am observat, dar aici revine competenţa expresă a ministrului Administraţiei şi Internelor, care are datele precise pe componente, pentru ca lucrurile să fie ţinute sub control şi aşa cum am spus, românii să ştie că au autorităţi guvernamentale şi judeţene responsabile, iar ei pot petrece sărbătorile în linişte. Vă mulţumesc!
/..../
Emil Boc: Sunt întrebări din partea dumneavoastră? Îi avem aici pe reprezentanţii tuturor ministerele şi, dacă sunt probleme punctuale, vă rog să nu ezitaţi să le ridicaţi.
Mă bucură faptul că nu sunt probleme, dar sper că nu este un mod triumfalist de a ne prezenta că totul este sub control, când în spate poate avem probleme. V-aş ruga să abordaţi cu maximă responsabilitate această modalitate de colaborare şi modalitate de a comunica. Nu vreau să particip la întâlniri formale, opiniile le putem afla dacă ne ascultăm prin telefon. Aş vrea ca în măsura în care sunt probleme să nu ezitaţi să le ridicaţi. Modul de a prezenta triumfalist că totul este sub control: să de-a Dumnezeu să fie aşa, dar dacă aveţi probleme, să nu ezitaţi să spuneţi, pentru că noi altfel nu avem contact cu realitatea şi nu ştim ce se întâmplă în ţară.
Ca mod de lucru, în continuare, vă rog să nu ezitaţi să ridicaţi orice problemă, pentru că dacă dumneavoastră n-o ridicaţi, asta nu înseamnă că ea nu există şi cetăţeanul nu observă. Iar dacă dumneavoastră nu ne-o spuneţi, noi vom afla prin persoane interpuse şi nu este firesc acest lucru. De aceea, vă rog, atunci când apar probleme să ni le precizaţi prin canalul acesta. Dl. ministru are disponibilitate totală, aţi văzut, inclusiv vă va pune la dispoziţie telefonul personal pentru ca 24 de ore din 24 de ore să fie sunat. La fel şi Cabinetul Primului-Ministru vă stă la dispoziţie 24 de ore din 24 de ore şi sunt convins că şi miniştrii de resort, pe celelalte componente, vă stau la dispoziţie.
Revin la cele 2 precizări cu privire la atenţia mare la zăpadă, atenţie la furturile din locuinţe şi din maşini, atenţie la petarde şi materiale explozive care pun probleme - acestea ne-au rezultat din sintezele pe care le-am avut în ultimele două zile, fiind o uşoară tendinţă de creştere spre aceste probleme în analizele efectuate.
În rest, să dea Dumnezeu să fie bine, vă urez şi dumneavoastră tuturor să petreceţi în linişte sărbătorile de iarnă şi autoritatea instituţiei Prefecturii să se regăsească în judeţul pe care îl reprezentaţi din partea Guvernului României iar cetăţeanul să se simtă în siguranţă, pentru că autorităţile statului îşi fac datoria iar autoritatea statului există în fiecare moment al zilei şi al nopţii, iar cetăţeanul este protejat.

La mulţi ani şi sărbători fericite!

Emitent: Guvernul Romaniei – Biroul de presa

Data: 24.12.2008

(sursa: http://www.guv.ro/)

2 comentarii:

Anonim spunea...

CRACIUN FERICIT!!

Fie ca Steaua Sfanta a Craciunului, sa iti calauzeasca pasii pe un drum plin de impliniri, succese si realizari. Craciun fericit! ...printre cei dragi...sa ierti... sa daruiesti... sa primesti...sa iubesti... sa te bucuri de tot ce este in jur si sa ai tot ce iti doresti,iar anul nou sa fie plin de impliniri...

SARBATORI FERICITE,DE LA KARINA!

Bibliotecaru spunea...

Mulţam de urare, Crăciun Fericit!