marți, decembrie 30, 2008

DNA...


29 decembrie 2008
Nr. 369/VIII/3

COMUNICAT

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor:

COPOS GHEORGHE, preşedinte al Consiliului de Administraţie al SC "Ana Electronic" SA Bucureşti(A.E), acţionar majoritar al SC "Ana Grup" SA Bucureşti, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- spălare de bani,
- fals în înscrisuri sub semnătură privată,
- instigare la infracţiunea de participaţie improprie la săvârşirea infracţiunii de fals intelectual,
- folosirea de informaţii privilegiate pentru dobândirea pe cont propriu sau pe contul unei terţe persoane, direct ori indirect, de instrumente financiare la care aceste informaţii se referă; dezvăluirea de informaţii privilegiate şi recomandarea făcută altor persoane de a dobândi sau înstrăina instrumentele financiare la care se referă acele informaţii şi, respectiv, efectuarea, împreună cu alte persoane, în mod concertat, de operaţiuni de manipulare a pieţei;

PANTIŞ SORIN, reprezentant al SC Grivco SA Bucureşti, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni
- folosirea de informaţii privilegiate pentru dobândirea pe cont propriu sau pe contul unei terţe persoane, direct ori indirect, de instrumente financiare la care aceste informaţii se referă; dezvăluirea de informaţii privilegiate şi recomandarea făcută altor persoane de a dobândi sau înstrăina instrumentele financiare la care se referă acele informaţii şi, respectiv, efectuarea, împreună cu alte persoane, în mod concertat, de operaţiuni de manipulare a pieţei;

VOICULESCU CAMELIA-RODICA, acţionând în calitatea de persoană fizică, în sarcina căreia s-a reţinut infracţiunea de folosire a unor informaţii privilegiate pentru dobândirea pe cont propriu sau pe contul unei terţe persoane, direct ori indirect, de instrumente financiare la care aceste informaţii se referă şi, respectiv, efectuarea, împreună cu alte persoane, în mod concertat, de operaţiuni de manipulare a pieţei;

BONTAŞ VASILE, director general al SC "Ana Electronic SA" Bucureşti, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- complicitatea la săvârşirea infracţiunii de stabilire, cu intenţie, a unei valori diminuate faţă de valoarea comercială reală a bunurilor aparţinând agenţilor economici la care statul este acţionar, comisă cu ocazia unei operaţiuni comerciale de conversie a unei creanţe în acţiuni, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite,
- complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice;
- fals în înscrisuri sub semnătură privată
- instigare la infracţiunea de participaţie improprie la săvârşirea infracţiunii de fals intelectual
- spălare de bani;

FILIP ION, acţionând în calitate de persoană fizică, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- spălare de bani
- participaţie improprie la săvârşirea infracţiunii de fals intelectual
- uz de fals
- fals în înscrisuri sub semnătură privată;

GHINEA NICULAIE, acţionând în calitate de persoană fizică, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- folosirea de informaţii privilegiate pentru dobândirea pe cont propriu sau pe contul unei terţe persoane, direct ori indirect, de instrumente financiare la care aceste informaţii se referă şi, respectiv, efectuarea, împreună cu alte persoane, în mod concertat, de operaţiuni de manipulare a pieţei;

JUNCU OCTAVIAN, membru al Consiliului de Administraţie al SC "Ana Electronic" SA Bucureşti, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- spălare de bani
- fals în înscrisuri sub semnătură privată
- instigare la infracţiunea de participaţie improprie la săvârşirea infracţiunii de - fals intelectual;

MAXIM IOAN, director general al SC "Fast Service Electronica" SA Bucureşti(F.S.E.), în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- complicitate la săvârşirea infracţiunii de stabilire, cu intenţie, a unei valori diminuate faţă de valoarea comercială reală a bunurilor aparţinând agenţilor economici la care statul este acţionar, comisă cu ocazia unei operaţiuni comerciale de conversie a unei creanţe în acţiuni, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite
- complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice
- spălare de bani
- participaţie improprie la săvârşirea infracţiunii de fals intelectual
- uz de fals;

PRECUP ILIE, expert evaluator, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- complicitate la săvârşirea infracţiunii de stabilire, cu intenţie, a unei valori diminuate faţă de valoarea comercială reală a bunurilor aparţinând agenţilor economici la care statul este acţionar, comisă cu ocazia unei operaţiuni comerciale de conversie a unei creanţe în acţiuni, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite
- complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice
- complicitate la infracţiunea de spălare de bani;

ROZA GIULIO-GIUZEPE, director economic al SC "Ana Electronic" SA Bucureşti, vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie al SC "Ana Grup" SA şi administrator al SC Rom Tur GM Impex SRL", în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- complicitate la săvârşirea infracţiunii de stabilire, cu intenţie, a unei valori diminuate faţă de valoarea comercială reală a bunurilor aparţinând agenţilor economici la care statul este acţionar, comisă cu ocazia unei operaţiuni comerciale de conversie a unei creanţe în acţiuni, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite;
- complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice
- spălare de bani
- folosirea de informaţii privilegiate pentru dobândirea pe cont propriu sau pe contul unei terţe persoane, direct ori indirect, de instrumente financiare la care aceste informaţii se referă; dezvăluirea de informaţii privilegiate şi recomandarea făcută altor persoane de a dobândi sau înstrăina instrumentele financiare la care se referă acele informaţii şi, respectiv, efectuarea, împreună cu alte persoane, în mod concertat, de operaţiuni de manipulare a pieţei

STOLOJANU MIHAI, membru al Comitetului Director al Sucursalei Teritoriale Bucureşti a Fondului Proprietăţii de Stat (F.P.S.), în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- stabilire, cu intenţie, a unei valori diminuate faţă de valoarea comercială reală a bunurilor aparţinând agenţilor economici la care statul este acţionar, comisă cu ocazia unei operaţiuni comerciale de conversie a unei creanţe în acţiuni, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite;
- abuz în serviciu contra intereselor publice;

SUSANU NICU-ROMEO, expert în cadrul Sucursalei Teritoriale Bucureşti a Fondului Proprietăţii de Stat, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- complicitate la săvârşirea infracţiunii de stabilire, cu intenţie, a unei valori diminuate faţă de valoarea comercială reală a bunurilor aparţinând agenţilor economici la care statul este acţionar, comisă cu ocazia unei operaţiuni comerciale de conversie a unei creanţe în acţiuni, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite,
- complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice;

VODISLAV GEORGE, membru al Comitetului Director al Sucursalei Teritoriale Bucureşti a Fondului Proprietăţii de Stat, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- stabilirea, cu intenţie, a unei valori diminuate faţă de valoarea comercială reală a bunurilor aparţinând agenţilor economici la care statul este acţionar, comisă cu ocazia unei operaţiuni comerciale de conversie a unei creanţe în acţiuni, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite
- abuz în serviciu contra intereselor publice;

În rechizitoriul întocmit de procurori s-a reţinut următoarea stare de fapt:

Inculpaţii Vodislav George, Stolojanu Mihai - în calitate de membri ai Comitetului Director al Sucursalei Teritoriale Bucureşti a Fondului Proprietăţii de Stat şi Susanu Nicu-Romeo - expert în cadrul aceleiaşi sucursale, prin îndeplinirea defectuoasă a atribuţiunilor de serviciu şi încălcarea prevederilor legale, având concursul fraudulos al expertului evaluator Precup Ilie - ce a indicat cu intenţie o valoare a acţiunilor societăţii diminuată de cca. 6,8 ori faţă de valoarea comercială reală a acestora - au fundamentat şi aprobat, în şedinţa din 16.11.2000 a Comitetului Director al Sucursalei Teritoriale Bucureşti, conversia ilegală în acţiuni SC "Fast Service Electronica" SA Bucureşti (F.S.E), la un raport de conversie de 6,71 ori mai mic decât cel rezultat din luarea în calcul a valorii comerciale reale a acestora, a unei creanţe fictive în valoare de 5.507.886.592 ROL a SC "Ana Electronic" SA Bucureşti (A.E.).
Creanţa fictivă a fost generată în acest scop, în baza unor documente comerciale şi contabile întocmite în fals, de inculpaţii Maxim Ioan – director general al F.S.E., Bontaş Vasile – director general al A.E. şi Roza Giulio-Giuzepe – director economic al A.E.
Prin această modalitate:
- pe de o parte, s-a urmărit obţinerea frauduloasă de către A.E., în regim neconcurenţial, discriminatoriu şi netransparent rezultat din evitarea procedurii legale de licitaţie publică a unui pachet semnificativ (46,1274 %) din acţiunile F.S.E. pe calea conversiei acestei creanţe în acţiuni la un raport de 36.000 ROL/acţiune (1,43 USD / acţiune) deşi valoarea de piaţă a unei acţiuni era de minim 241.824 ROL/acţiune (9,6 USD/ acţiune);
- iar pe de altă parte, urmare a operaţiunii ilegale de conversie prin majorarea capitalului social cu valoarea creanţei fictive, s-a cauzat un prejudiciu în valoare totală de 18.136.623.670 ROL (aproximativ 719.913 USD) în dauna acţionarilor F.S.E de la momentul aprobării conversiei (27.11.2000) respectiv:
- Fondului Proprietăţii de Stat (actualmente AVAS) - a cărui participaţie a fost diminuată valoric cu suma de 15.927.253.104 ROL (aproximativ 632.285 USD);
- celorlalţi acţionari ai F.S.E. - 5(cinci) persoane juridice şi 5901 persoane fizice a căror participaţie a fost diminuată valoric cu suma de 2.209.364.520 ROL (aproximativ 87.708 USD)

De asemenea, s-a reţinut faptul că inculpaţii Copos Gheorghe - în calitatea de preşedinte al Consiliului de Administraţie al A.E., Roza Giulio-Giuzepe - în calitate de vicepreşedinte al A.E. şi de administrator al SC "Rom Tur GM Impex" SRL Bucureşti, Bontaş Vasile - în calitate de membru al Consiliului de Administraţie al A.E. şi Juncu Octavian - în calitate de membru al Consiliului de Administraţie al A.E. - având în acest sens concursul fraudulos la inculpaţilor Ghinea Neculai şi Filip Ion, pentru a ascunde originea ilicită a titlurilor de participare la capitalul social al F.S.E., obţinute de A.E. urmare a operaţiunii ilegale de conversie din anul 2000, au derulat în perioada decembrie 2002 - decembrie 2004 operaţiuni de spălare de bani (plasarea, stratificarea şi, respectiv, integrarea titlurilor de participare) - operaţiuni în urma cărora au obţinut venituri ilicite în valoare totală de 237.659.049.222 ROL, astfel:
- plasarea titlurilor de participare - s-a realizat prin preluarea de către A.E. a celor 42 de imobile aflate în patrimoniul F.S.E. urmare a fuziunii dintre cele două societăţi la data de 23.12.2002.
- stratificarea - s-a realizat prin operaţiuni de vânzare - revânzare şi transfer ulterior al sumelor obţinute din valorificarea imobilelor deţinute de societate - totalizând suma de 237.659.049.222 ROL.
- integrarea - s-a realizat prin includerea în circuitul comercial (civil) legal a sumelor obţinute din vânzarea celor 40 de spaţii comerciale ale F.S.E. în condiţiile descrise mai sus.

În realizarea aceluiaşi plan infracţional, în perioada 09.04.2002 - 14.06.2004, inculpaţii Copos Gheorghe - în calitate de acţionar majoritar al SC "ANA Grup" SA Bucureşti (firmă ce deţine toate părţile sociale ale persoanei juridice afiliate Banwell Limited cu sediul în Nicosia, Cipru având o participaţie la SC "ANA IMEP" SA Piteşti, judeţul Argeş de 70,4394%) şi Roza Giulio – Giuzepe - în nume propriu, în calitate de administrator al SC "Rom Tur GM Impex" SRL Bucureşti, respectiv, acţionar minoritar şi vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie al SC "ANA Grup" SA Bucureşti au derulat concertat, la diferite intervale de timp dar în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, activităţi de manipulare a pieţei de capital. În acest fel s-a urmărit obţinerea unei participaţii de peste 90% la SC "ANA IMEP" SA (tranzacţionată pe piaţa reglementată RASDAQ) care să le permită închiderea acesteia prin delistarea societăţii de la bursă. Informaţia fiind nepublică, divulgarea acesteia era de natură să influenţeze preţul şi celelalte aspecte legate de tranzacţionarea acţiunilor emitentului în cauză (SC "ANA IMEP" SA Piteşti). Activitatea infracţională descrisă mai sus s-a desfăşurat cu participarea frauduloasă a inculpaţilor Ghinea Niculaie, Pantiş Sorin şi Voiculescu Camelia-Rodica.

Pentru a asigura recuperarea prejudiciului, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor inculpaţilor: Bontaş Vasile (imobil), Copos George (imobile), Juncu Octavian (imobil), Roza Giulio-Giusepe (imobil), Maxim Ioan (imobile), Stolojanu Ioan (imobil).

Faţă de învinuiţii Voiculescu Dan, Mihai Lazăr şi Cristea Adrian s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Bucureşti.

Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

Niciun comentariu: