duminică, mai 18, 2008

Ziarul LuminaIcoana Sfinţilor Martiri Năsăudeni
Martiriul Sfinţilor Năsăudeni, pentru neam şi Sfânta Lege
George ANICULOAIE

Calendarul ortodox român a mai primit în rândul său 4 ostaşi mucenici: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile Dumitru din Mocod, Marin Grigore din Zagra şi Vasile Oichi din Telciu. Aceşti sfinţi năsăudeni au suferit martiriul în ziua de 12 noiembrie a anului 1763. Au fost apărători ai credinţei strămoşeşti şi ai neamului românesc. De aceea, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe a hotărât trecerea lor în rândul sfinţilor, cu ziua de pomenire, 12 noiembrie.

Despre viaţa şi faptele muceniceşti ale sfinţilor năsăudeni am aflat mai multe de la părintele Ioan Alexandru Mizgan, preot la Biserica „Sfântul Apostol Andrei“ din Oradea şi autor al volumului „Ofensiva uniatismului în Ţara Năsăudului în secolul al XVIII-lea. Martiriul lui Tănase Todoran“.

Înrudit cu George Coşbuc

Sfântul Atanasie Todoran s-a născut într-o familie de ţărani liberi de pe Valea Sălăuţei, în satul Bichigiu, judeţul Bistriţa-Năsăud, înainte de anul 1663. Dragostea faţă de credinţa strămoşească a avut-o de mic, mai ales că din familie făceau parte preoţii Coşbuc din Hordou, nimeni alţii decât stămoşii poetului George Coşbuc. Datorită educaţiei primite, a ajuns fruntaş în comună, a fost jude şi colector al dărilor în comunele de pe Valea Bichigiului şi a Sălăutei.

De tânăr a avut în sânge iubirea de ţară, şi toată viaţa a luptat pentru apărarea ei. A făcut parte şi dintr-un regiment de apărare a Vienei. Dar nemaisuportând despărţirea de neamul său şi tot amânându-i-se eliberarea, a dezertat şi s-a întors acasă.

A fost urmărit, dar s-a refugiat în Munţii Ţibleşului, în Maramureş şi în Ţara Chioarului. De aici, a trecut în Moldova, unde a slujit mai mulţi ani, cum atestă fragmentul unui document emis de domnitorul Mihai Racoviţă, din care reiese că îl eliberează din oaste pe Atanasie - în vârstă de 74 de ani - după ce a slujit 13 ani în rang de căpitan, şi că este ridicat la rang de răzeş.

Cu toate acestea, nu a scăpat de pedeapsa pentru dezertare, fiind închis câţiva ani în Turnul Dogarilor din cetatea Bistriţei. După eliberare, s-a întors la Bichigiu.

Apărător al Ortodoxiei şi al neamului

Nu se ştie exact câţi copii a avut, probabil o fată şi un băiat. Fiica posibil să-i fi murit, atunci când el se ascundea de austrieci. Despre fiul lui se ştie că, fiind pe moarte, iar în sat nefiind nici un preot ortodox, bătrânul Atanasie s-a opus cu îndârjire împărtăşirii acestuia cu azimă, precum şi spovedirii lui de către un preot unit. Înmormântarea a fost făcută în cele din urmă în ritul credinţei strămoşeşti.

În anii 1761-1762, a negociat, împreună cu alţi fruntaşi din ţinutul Năsăudului, militarizarea a 21 de comune de pe Valea Bichigiului, Sălăuţei şi Someşului Mare. A mers la Viena, împreună cu alţi români, unde a încheiat pactul cu guvernul austriac. Au primit asigurări că, după intrarea în regimentul grăniceresc, românii din ţinutul Năsăudului vor beneficia de mai multe drepturi.

Sfântul Atanasie a cerut ca, prin înfiinţarea regimentului de graniţă, românii să nu fie siliţi să-şi lepede credinţa ortodoxă, căci de mulţi ani ortodocşii transilvăneni se confruntau cu impunerea, aproape pe orice cale, a credinţei greco-catolice.

Nu după mult timp, Atanasie a înţeles planurile ascunse, că nu s-a ţinut deloc seama de dorinţa românilor. După ce a văzut acestea, a trecut în tabăra adversă şi a început să se opună pe faţă procesului de militarizare. Năsăudenii, la rândul lor, au înţeles că sistemul grăniceresc urmărea să-i convertească la catolicism şi, apoi, că nu se respecta promisiunea ridicării iobăgiei, de aceea mocnea în ei un sentiment de revoltă împotriva asupritorilor.

„Aruncaţi afară păgânii dintre hotarele noastre!“

Părintele Alexandru Mizgan ne spune că „Militarizarea zonei Năsăudului a început în luna august 1762, când au fost trimişi ofiţeri de la Viena la Năsăud, să organizeze regimentul. La 10 mai 1763, considerându-se că munca de organizare s-a încheiat, generalul Bukow, cu o mare suită şi însoţit de episcopul unit Petru Pavel Aron (1754-1764), a venit să primească jurământul grănicerilor năsăudeni şi să le sfinţească steagul. Aceste momente solemne au fost organizate la Salva, pe platoul numit «Mocirlă».“

Generalul Bukow, a fost trimis de împărăteasa Maria Tereza să urmărească şi să impulsioneze în Ardeal trecerea la catolicism a ortodocşilor.

„Când cele două batalioane de infanterie şi opt companii de cavaleri stăteau înşirate lângă comuna Salva, continuă pr. Alexandru Mizgan, în faţă a ieşit călare bătrânul Tănase Todoran din Bichigiu, care slujise ca soldat încă de sub împăratul Carol al VI-lea şi le-a rostit grănicerilor următoarea cuvântare:

«De doi ani noi suntem cătane, adică grăniceri, şi carte n-am căpătat de la înalta împărăteasă, că suntem oameni liberi! Ne-am scris iobagi, dăm dare, facem slujbe cătăneşti, copiii noştri vor merge până la marginile pământului să-şi verse sângele, dar pentru ce? Ca să fim robiţi, să n-avem nici un drept, copiii noştri să fie tot proşti, ori vor învăţa ceva, ori ba? Aşa nu vom purta armele, ca Sfânta Lege să ne-o ciufulească. Jos armele! Aruncaţi afară păgânii dintre hotarele noastre! Auziţi creştini români, numai atunci vom sluji, când vom vedea carte de la înălţata împărăteasă, unde-s întărite drepturile noastre; până atunci, nu, odată cu capul. Ce dă Gubernia şi cancelaria din Beciu, e nimica, îs minciuni goale de azi, de mâine»“.

„Nu ne tulbura pe noi în credinţa noastră!“

Cuvântarea înflăcărată a bătrânului Tănase Todoran a avut efect imediat. În acel moment, a început revolta. Aceasta se datorează şi faptului că toţi ofiţerii regimentului erau austrieci, ei nu cunoşteau obiceiurile locului şi îi dispreţuiau pe români. Grănicerii abia intraţi în serviciul militar erau trataţi cu severitate excesivă. O profundă indignare a cuprins inimile credincioşilor când au observat că ofiţerii regimentului îşi băteau joc de religia şi de Biserica românească, încercând să-i atragă la catolicism.

„Se spune că bătrânul Tănase Todoran s-a dus la episcopul Petru Pavel Aron, şi i-a spus: «Fătul meu, de unde eşti?». Acela i-a răspuns: «De la Blaj!». Tănase Todoran a adăugat: «Dacă eşti de la Blaj şi împărăteasa ţi-a dat domeniu, du-te acolo şi stai liniştit, nu ne tulbura pe noi în credinţa noastră!». După aceea, l-a luat pe vlădică de mână şi l-a condus ca să nu năvălească asupra lui mulţimea tulburată. Grănicerii l-au înfruntat şi pe generalul Buccow, încât acesta şi episcopul Aron au scăpat prin fugă. A doua zi după rebeliune, grănicerii au reţinut armele, iar steagurile le-au dus la Năsăud şi le-au predat preotului spre a le păstra în biserică“ , mai precizează părintele Alexandru Mizgan.

„În pământ de m-or băga/ Nu mă las de legea mea“

La scurtă vreme după rebeliune, a venit la Salva o comisie aulică spre a face cercetări asupra celor petrecute pe platoul „Mocirlă“ în mai 1763. Cercetările au durat 6 luni. Ancheta se îndrepta împotriva principalului autor al rebeliunii, Tănase Todoran din Bichigiu. Acesta n-a retractat nimic şi, cu un curaj mucenicesc, şi-a asumat răspunderea celor întâmplate. Şedinţa s-a pronunţat în ziua de 12 noiembrie 1763, şi conţine următoarele pedepse: Tănase Todoran a lui Dănilă din Bichigiu în vârstă de 104 ani să fie frânt cu roata de sus în jos, capul lui să fie legat de o roată, pentru că a reţinut pe oameni de la unire şi de la înrolare. Vasile Dumitru a popii din Mocod, Marin Grigore din Zagra, Vasile Oichi din Telciu, condamnaţi la moarte prin spânzurătoare şi trupurile neînmormântate, pentru aceeaşi vină. Alţi 15 conducători de revoltă au fost graţiaţi de la spânzurătoare în schimbul a 6000 de lovituri de verigi date de soldaţi, ceea ce tot moarte sigură a însemnat.

Capetele celor martirizati au fost ridicate pe pari la poarta caselor în care locuiseră, iar bucăţi din trupurile ciopârţite au fost aşezate la răscruci de drumuri.

La executarea pedepsei, atât Tănase Todoran, cât şi confraţii săi de supliciu, şi-au păstrat sângele rece, declarând că nu regretă suferinţa morţii pentru dreptate şi lege, fiindcă este mai bine să-şi piardă viaţa decât să trăiască în robie, că e mai frumos a muri pentru lege decât a te face vânzătorul ei.

Tradiţia a păstrat în cântece şi doine cuvintele pe care Tănase Todoran a lui Dănilă din Bichigiu le-a rostit în timpul groaznicelor torturi la care a fost supus pentru credinţa strămoşească şi dreptatea socială a românilor năsăudeni:

«Nu vă daţi feciori cătane

Că-ţi purta păduci cu coarne

Asta v-o spune de un an

Moşul vostru Todoran

În pământ de m-or băga

Nu mă las de legea mea

Asta-i legea lui Hristos

Sloboziţi puştile jos…»“

Sfinţii Năsăudeni au fost cinstiţi neîncetat

Din descrierea revoltei, a anchetei, a procesului şi a declaraţiei lui Tănase Todoran, rezultă că lupta şi jertfa vieţii lui, precum şi a confraţilor săi de martiriu, a fost în primul rând împotriva împilării de orice natură: socială, politică şi religioasă. Pedepsele care au fost aplicate românilor năsăudeni au făcut ca, pe moment, românii să refuze categoric intrarea în regimentele grănicereşti.

Primind moarte martirică, Atanasie şi-a vărsat sângele pentru credinţa strămoşească şi pentru drepturile românilor transilvăneni. De atunci şi până astăzi, cinstirea memoriei celor 4 mucenici se face neîntrerupt în conştiinţele ortodocşilor năsăudeni.


Energie ieftină de la soare
Oana NISTOR

Energia solară este gratuită, regenerabilă şi nepoluantă, iar instalaţiile nu necesită nici un fel de întreţinere Mai mult de atât, energia solară este practic inepuizabilă, iar la nivel global reprezintă cea mai eficientă metodă de a aduce căldura în locuinţe În general, cantitatea de căldură solară ce cade asupra acoperişului unei case este mai mare decât energia totală consumată în casă Toate aceste informaţii sunt prezente pe zecile de site-uri care promovează energia solară şi echipamentele de captare a energiei şi folosirea acesteia complementar în încălzirea unei locuinţe. Instalaţiile de captare a energiei solare şi transformare a acesteia în energie termică şi electrică au o durată de viaţă de aproximativ 20 de ani şi se presupune că investiţia poate fi amortizată în aproximativ 4 ani Eficienţa unei astfel de instalaţii se calculează în funcţie de numărul de persoane şi de numărul de metri pătraţi ai locuinţei

Energia verde, aşa a fost denumită energia solară. Tot mai mulţi români îşi montează pe case panouri solare cu scopul de a reduce facturile la energie electrică şi la gaz. În funcţie de sistemul folosit şi de regiunea în care se află casele de locuit, piscinele sau chiar unităţile administrative, energia solară poate fi produsă pentru a acoperi întru totul nivelul necesar de energie sau, acolo unde spaţiul de locuit este foarte mare şi cu multe necesităţi, energia solară este produsă complementar. Pe lângă avantajele legate de reducerea costurilor la utilităţi, susţinute de firmele care comercializează sistemele, energia solară este folosită şi pentru că efectele asupra mediului sunt zero.

The image “http://www.ideali.be/it/upload/images/Newsletter%20da%203/energia%20solare%202.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.

Energia solară încălzeşte locuinţele în mod pasiv, poate fi stocată în acumulatoare termice sub formă de energie termică sau poate genera electricitate cu ajutorul celulelor fotovoltaice, reprezentând la nivel mondial cea mai eficientă metodă de a încălzi locuinţele. Europenii, şi în special germanii, sunt încurajaţi să folosească energia solară ca sursă de energie alternativă alături de cea eoliană.

Dacă pentru a produce energie eoliană se presupune a fi necesar un amplasament cu vânturi puternice, energia solară ar putea fi folosită, în principiu, în aproape toate zonele terestre.

The image “http://www.magazinstiintific.ro/_photo/189.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.

Se pune problema însă dacă sistemele de captare a energiei solare au aceeaşi eficienţă şi în anotimpul rece, atunci când prezenţa soarelui pe cer este mult mai mică decât pe timpul verii şi cu o intensitate mai slabă. Potrivit companiilor care comercializează astfel de produse (pentru realizarea acestui material au fost consultate cinci site-uri specializate), un sistem solar complex cu mai mult de 4 panouri plane poate fi proiectat şi executat să îndeplinească două funcţii, respectiv, pe timp de iarnă, contribuie la încălzirea apei menajere şi a locuinţei ca sursă complementară centralei termice, iar în anotimpul cald, încălzeşte apa menajeră şi apa din piscină. Apa încălzită solar poate ajunge în zilele de vară însorite la peste 80° C.

The image “http://ro.altermedia.info/images/25kw_Standalone.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.

Instalaţia solară, complementară unei instalaţii convenţionale, este benefică în cazul unei construcţii cu un grad de izolare termică redus. Energia solară colectată corect asigurând 60-70% din costurile combustibililor clasici, cu până la 90%, vara, şi 60%, pe timpul iernii.

Cum se captează energia solară

Energia solară este colectată de mediul de transfer care poate fi apă sau soluţie de apă cu glycol şi apoi este stocată într-un acumulator de căldură, numit tanc solar, ce poate fi plasat pe acoperiş, lângă colectoarele solare, sau în interiorul locuinţei.

Sistemul compact clasic se montează pe acoperiş impreună cu tancul solar. În interiorul tancului solar se află montată o rezistenţă electrică pentru ajutor în cazul zilelor reci şi înnorate.

The image “http://www.tc.ro/arhiva/222-06.06.2003/solar2.JPG” cannot be displayed, because it contains errors.

Sistemul complex este alcătuit din colectoarele ce stau pe acoperiş, pe peretele dinspre sud sau în gradină, tancul solar cu pompa de circulaţie, schimbătoarele de caldură şi automatizarea sistemului, numit controler, ce se află în interiorul locuinţei. Controlerul comandă pornirea pompei de circulaţie atunci când temperatura colectoarelor este mai mare decât temperatura din tancul solar. Sistemul complex are mai multe componente ceea ce duce la creşterea costului de implementare, însă conferă un confort sporit şi posibilitatea utilizării energiei solare tot timpul anului, inclusiv iarna.

The image “http://www.oron.ro/images/2007.07.31/germania__locul_1_in_lume_la_energie_solara___extern_799_20070731125502_912.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.

Colectoarele de energie pot fi plane sau cu tuburi vidate. Colectoarele plane sunt formate din ţevi de încălzire din material termoconductor (cupru sau aluminiu) cu radiatoare din tablă pentru creşterea suprafeţei de captare, asezate într-o carcasă izolată termic cu 50 mm material izolant şi cuplate la ţevi colectoare. Peretele dinspre soare este transparent (din sticlă cu transparenţă mare) iar suprafaţa ţevilor şi a radiatoarelor metalice este acoperită cu un strat selectiv care facilitează absorbţia radiaţiilor solare şi limitează, în acelaşi timp, reflexia acestora. Se montează pe acoperiş sau în acoperiş, înlocuind ţigla sau materialul acoperişului.

Deşi sunt cele mai răspândite tipuri de colectoare utilizate în sistemele de colectare a căldurii solare, eficienţa acestora este mai redusă decât a colectoarelor cu tuburi vidate.

Tuburile vidate constituie elementul principal al colectoarelor cu tuburi vidate şi sunt cu aproximativ 30% mai eficiente decât colectoarele clasice plane.

Spaţiul dintre cele două tuburi se videază, iar suprafaţa interioară a tubului intern se acoperă cu un strat selectiv cu excelente proprietăţi de absorbţie a energiei solare şi cu o reflexivitate foarte redusă . Funcţionează pe baza sistemului clasic de termos, păstrând căldura primită de la soare, astfel încât, deşi temperatura la interior ajunge la 150°C, la exterior, tubul rămâne rece.

4 ani pentru recuperarea investiţiei

Timpul de recuperare al investiţiei este estimat la 3-4 ani, în funcţie de complexitatea, tipul echipamentului folosit, cantitatea de apă caldă sau căldură, cât şi de zona unde este instalat. Pentru alegerea optimă a sistemui de colectare a energiei solare se impune un calcul simplu: pentru 1 persoană este nevoie de 1,1 mp de suprafaţă de colector şi cca 60-80 litri de apă. Astfel, 5 mp de colectori, împreună cu un recipient (boiler) de 300 de litri, reprezintă soluţia ideală pentru necesarul unei familii de 4-5 persoane. Mai complicat este în cazul instalaţiilor cu aport la încălzirea centrală; pe lângă numărul persoanelor ce locuiesc în casă trebuie cunoscută şi canitatea de energie necesară pentru încălzirea casei. În funcţie de mărimea boilerului ales se calculează suprafaţa de colectori necesară.

Din plaja largă de pachete solare existente pe piaţă, dăm exemplul celor mai căutate, cel mai ieftin şi cel mai scump.

Pachetul solar 5,1 mp pentru uz casnic (5 persoane) conţine 2 colectori plani FK6250 Prestige-test Öko (garanţie 10 ani), sistem de prindere din aluminiu, sistem de racordare rezistent la UV, automatizare, vas de expansiune, regulator electronic, lichid termorezistent. Preţul pachetului este de 1.350 de euro şi conţine boiler pentru apă caldă menajeră.

Instalaţia solară de 7,71 mp, cu un randament ridicat, din gama TOPline (5 persoane) şi cu aport la încălzirea centrală, suprafaţă de 100 mp, conţine 3 colectori cu tuburi vidate VR14CPC, cu câte 14 tuburi, dotaţi cu oglinzi speciale pentru o eficienţă mai bună (garanţie 5 ani), sistem de prindere din aluminiu şi oţel, set de racordare izolat împotriva păsărilor şi razelor ultraviolete, cu senzor integrat, regulator solar Vision pentru reglarea turaţiei circuitului, uşor de manevrat, staţie solară dublu-circuit FV70, cu supapă integrată, pompă, vas de intercalare de 5 litri care are rolul de a proteja vasul de expansiune împotriva temperaturilor înalte, vas de expansiune de 50 litri, lichid termorezistent - 20 kg, boiler multipower special pentru aport la încălzirea centrală, bivalent 600/150 litri. La preţul de 4.300 de euro, reprezintă instalaţia ideală pentru o suprafaţă de 100 mp. (site-uri specializate consultate: solaria.ro, energiesolara.org, energia-solara.ro, ecomagazin)

(Duminica, 18 Mai 2008)

Niciun comentariu: