vineri, octombrie 26, 2007

exanimo(a sufoca)
Comisia Europeană ne spune să respirăm mai puţin. Plămânii sufocaţi de eşapament şi ţigări proaste respiră mult prea mult. Respiraţia noastră grăbeşte efectul de seră, aşa că respiraţi numai din când în când.
Bruxelles-ul a aprobat reducerea cotei de CO2 pentru România de la 95,7 milioane de tone la 75,9 - circa 20,7 la sută. Cota Bulgariei a fost de asemenea diminuată de la 67,6 milioane de tone la 42,3 - reducere de 37,4 la sută.
Stabilirea acestor planuri este menită să asigure respectarea de către UE a angajamentelor asumate prin protocolul de la Kyoto, potrivit cărora emisiile de gaze cu efect de seră trebuie reduse cu 8 la sută în 2012, faţă de anul 1990.

Niciun comentariu: