duminică, octombrie 07, 2007

Polihronie

În aceasta zi vreau să-l amintesc pe Sfântul Mucenic Polihronie.

Acesta a fost născut în provincia ce se cheamă Gamfanita, iar tatăl acestuia Vardenie era plugar. Şi şi-a învăţat copilul carte, şi i-a poruncit să urmeze după ceilalţi copii. Si fiindu-le apa departe, prin ruga copilul a izvorât fântâna în curtea tatălui său cu apa foarte bună; pentru ca avea copilul multă înţelepciune şi înfrânare. Deci ajungând în vârstă, se lua cu cei ce lucrau la vii şi merse la Constantinopol. Şi lucrând şi el cu ceilalţi lucrători la vie, gustă hrana şi bea apa a doua zi, sau a treia zi. Iar stăpânul viei mirându-se de lucratorul lui Dumnezeu şi respectând virtutea lui, i-a dat o sumă de aur şi l-a trimis zicându-i: "Du-te la casa ta şi te roagă lui Dumnezeu pentru mine", oprindu-i şi sapa de dragul credintei, care a făcut multe minuni; iar el cu aurul ce avea la mâna lui, a făcut o biserică; si aflându-se la Sinodul ce s-a ţinut la Niceea, fiind citet s-a învrednicit şi de diacon si de preot. După aceea murind marele Constantin, îndată erezia lui Arie începu a prinde pe mulţi; atunci sfântul acesta ţinând tare credinta cea dreaptă, se silea totdeauna a o creşte şi a o întări. Pentru aceea ereticii se topeau de zavistie, şi aflând pe sfântul stând la altar, au sărit fără veste şi l-au junghiat şi l-au tăiat cu sabiile, amestecându-l cu tainicul şi dumnezeiescul sânge, şi astfel l-au trimis fără voia lor jertfa sfânta lui Dumnezeu.

Niciun comentariu: