miercuri, aprilie 30, 2008

Guvernul României...


Ministerul Economiei şi Finanţelor (MEF) va demara, în perioada imediat următoare, testarea a două aplicaţii informatice menite să modernizeze sistemul actual de administrare a datoriei publice
Astfel, în curând, va fi finalizată implementarea unui sistem electronic de licitaţie pentru piaţa primară a titlurilor de stat, dezvoltată de Reuters, astfel încât plasarea şi adjudecarea emisiunilor să se realizeze la nivelul MEF. Rezultatele licitaţiilor ar urma să fie transferate în timp real în sistemul elecronic de decontare şi depozitare a titlurilor de stat existent la BNR, printr-o conexiune specială, care să permită procesarea automată. În prezent, derularea licitaţiilor pentru emisiunile de titluri de stat se realizează prin Banca Naţională a României (BNR), mandatată de MEF să îndeplinească funcţia de agent de plasare pentru emisiunile de titluri de stat. Sistemul de organizare al acestor licitaţii are la bază o aplicaţie semiautomată, dedicată pieţei primare, dezvoltată la nivelul BNR, derularea licitaţiilor pentru emisiunile de titluri de stat necesitând o perioadă de timp destul de mare pentru prelucrarea ofertelor, centralizarea acestora şi anunţarea rezultatelor.
Totodată, în cadrul aceluiaşi proces de modernizare a operaţiunilor, MEF împreună cu BNR, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM), Bursa de Valori Bucureşti (BVB) şi Depozitarul Central (RoClear) au identificat şi a demarat un proces de implementare a unei soluţii informatice privind listarea la bursă a titlurilor de stat. Soluţia aleasă va permite conectarea BVB la sistemul electronic de decontare şi depozitare a titlurilor de stat, asigurându-se simultaneitatea tranzacţionării titlurilor de stat atât pe piaţa bursieră, cât şi pe cea interbancară în condiţiile păstrării infrastructurii tehnice actuale.
MEF se află într-un amplu proces de îmbunătăţire a managementului datoriei publice atât prin prisma componentei legislative, cât şi a celei operaţionale, prin adoptarea unor măsuri majore în sensul modernizării activităţii de administrare a disponibilităţilor băneşti şi al datoriei publice.

COMUNICAT DE PRESA
Ministrul Mediului, Attila Korodi, a solicitat membrilor Comisiei pentru securitate biologică re-evaluarea ştiinţifică a riscului în cazul cultivării porumbului MON810 şi avizul ştiinţific până în data de 8 mai 2008.
Solicitarea a fost adresată ca urmare a faptului că, la nivelul Comisiei Europene, dosarul porumbului MON810 se află, din data de 5 mai 2007, în procedură de reînnoire a autorizării introducerii pe piaţă, iar autorităţile competente pentru transpunerea şi implementarea Directivei 2001/18/EC privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic sunt solicitate să-şi transmită poziţiile de vot – în particular legate de evaluarea de risc asupra mediului, conform Anexei nr. II a Directivei – poziţii care vor fi publice.
Porumbul modificat genetic MON810 este singura plantă de cultură modificată genetic autorizată în prezent pentru cultivare în vederea introducerii pe piaţa comunitară, sub Directiva 220/90/CEE, conform Deciziei 98/294/EC din data de 22 aprilie 1998. Deşi Directiva 220/90/EEC a fost abrogată prin Directiva 2001/18/CE, care a introdus noi exigenţe în procedura de evaluare a riscurilor, Decizia 98/294/EC privind introducerea pe piaţă a porumbului modificat genetic a rămas în continuare în vigoare, aplicându-se tuturor statelor membre, inclusiv României, începând cu ianuarie 2007.
În procedura de re-evaluare ştiinţifică a riscului în cazul cultivării porumbului MON810, membrii Comisiei pentru securitate biologică vor analiza şi articolele ştiinţifice publicate, pe acestă temă, după anul 1992.

Lansarea cererii deschise de proiecte pentru creşterea calităţii serviciilor turistice, cu finanţare Regio-Programul Operaţional Regional
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor lansează cererea deschisă de proiecte pentru Axa 5 a Regio-Programul Operaţional Regional - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, domeniul de intervenţie 5.2. Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice.

• În cadrul acestui domeniu de intervenţie vor putea fi depuse proiecte care urmăresc: amenajarea obiectivelor turistice naturale cu potenţial turistic; valorificarea potenţialului turistic montan prin construirea infrastructurii necesare; dezvoltarea turismului balnear; reabilitarea, modernizarea şi extinderea structurilor de cazare precum şi a utilităţilor aferente; crearea, reabilitarea şi extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilităţilor aferente.

Pentru acest domeniu de intervenţie pot depune proiecte autorităţile publice locale (singure, în parteneriat cu alte autorităţi publice locale, în parteneriat cu ONG), asociaţii de dezvoltare intercomunitară şi IMM.

Alocarea financiară orientativă pentru acest domeniu, în perioada 2007-2013, este de 330.019 milioane euro, din care 231.013 milioane euro din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, restul fiind reprezentat de cofinanţarea naţională.

Niciun comentariu: