marți, aprilie 29, 2008

MEF va demara testarea unor aplicaţii informatice pentru sistemul actual de administrare a datoriei publice


Astfel, în curând, va fi finalizată implementarea unui sistem electronic de licitaţie pentru piaţa primară a titlurilor de stat, dezvoltată de Reuters, astfel încât plasarea şi adjudecarea emisiunilor să se realizeze la nivelul MEF. Rezultatele licitaţiilor ar urma să fie transferate în timp real în sistemul elecronic de decontare şi depozitare a titlurilor de stat existent la BNR, printr-o conexiune specială, care să permită procesarea automată. În prezent, derularea licitaţiilor pentru emisiunile de titluri de stat se realizează prin Banca Naţională a României (BNR), mandatată de MEF să îndeplinească funcţia de agent de plasare pentru emisiunile de titluri de stat. Sistemul de organizare al acestor licitaţii are la bază o aplicaţie semiautomată, dedicată pieţei primare, dezvoltată la nivelul BNR, derularea licitaţiilor pentru emisiunile de titluri de stat necesitând o perioadă de timp destul de mare pentru prelucrarea ofertelor, centralizarea acestora şi anunţarea rezultatelor.
Totodată, în cadrul aceluiaşi proces de modernizare a operaţiunilor, MEF împreună cu BNR, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM), Bursa de Valori Bucureşti (BVB) şi Depozitarul Central (RoClear) au identificat şi a demarat un proces de implementare a unei soluţii informatice privind listarea la bursă a titlurilor de stat. Soluţia aleasă va permite conectarea BVB la sistemul electronic de decontare şi depozitare a titlurilor de stat, asigurându-se simultaneitatea tranzacţionării titlurilor de stat atât pe piaţa bursieră, cât şi pe cea interbancară în condiţiile păstrării infrastructurii tehnice actuale.
MEF se află într-un amplu proces de îmbunătăţire a managementului datoriei publice atât prin prisma componentei legislative, cât şi a celei operaţionale, prin adoptarea unor măsuri majore în sensul modernizării activităţii de administrare a disponibilităţilor băneşti şi al datoriei publice.

Niciun comentariu: