miercuri, aprilie 30, 2008

Reforma PAC


IP/08/656
Bruxelles, 29 aprilie 2008
Reforma PAC: Consiliul adoptă oficial reforma sectorului vitivinicol, care va stimula competitivitatea vinurilor europene
Consiliul de Miniștri a adoptat oficial astăzi o amplă reformă a organizării comune a pieței vitivinicole, care făcuse deja obiectul unui acord politic în decembrie, între miniștrii agriculturii. Schimbările vor permite echilibrarea pieței vitivinicole, eliminarea măsurilor ineficiente și costisitoare de intervenție pe piață și reorientarea bugetului spre măsuri pozitive și proactive, care vor stimula competitivitatea vinurilor europene. Reforma prevede o restructurare rapidă a sectorului vitivinicol prin includerea unui sistem voluntar de desțelenire pe o perioadă de trei ani ca alternativă pentru producătorii care nu pot face față concurenței și pentru a elimina de pe piață surplusurile și vinul necompetitiv. Se vor elimina progresiv subvențiile pentru distilarea de criză și pentru distilarea alcoolului alimentar, iar sumele respective, repartizate în pachete financiare naționale, vor putea fi folosite pentru finanțarea unor măsuri precum promovarea vinurilor pe piețele țărilor terțe, inovarea, restructurarea și modernizarea viilor și a cramelor. Reforma va asigura protecția mediului în regiunile viticole, va salvgarda politicile tradiționale și încetățenite de promovare a calității și va simplifica normele de etichetare în avantajul producătorilor și al consumatorilor deopotrivă. Sistemul foarte restrictiv de drepturi de plantare va fi de asemenea desființat la nivel european începând cu 1 ianuarie 2016. Comisia Europeană va începe acum procesul de adoptare a regulamentelor detaliate de aplicare pentru a permite reformei să intre în vigoare la 1 august 2008.

Mariann Fischer Boel, Comisar pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, a declarat: „Acum putem continua cu pregătirile finale pentru intrarea în vigoare a noului sistem în august. În loc să irosim fondurile pentru a ne debarasa de excedentele nedorite, reforma ne va permite să ne concentrăm asupra confruntării cu concurența și asupra recâștigării cotelor noastre de piață. Sper ca statele membre să folosească eficient noile instrumente disponibile”.

Principalele aspecte ale organizării comune a pieței (OCP) vitivinicole revizuite

Pachetele financiare naționale: Acestea vor permite statelor membre să adapteze măsurile la fiecare situație în parte. Printre măsurile posibile se includ următoarele: promovarea în țări terțe, restructurarea/conversia viilor, investițiile în modernizarea lanțului de producție și în inovare, sprijinul pentru recoltarea înainte de coacere, noi măsuri de gestionare a crizelor și sprijin decuplat simplu.

Măsuri de dezvoltare rurală: Se va transfera o parte din fonduri în favoarea măsurilor de dezvoltare rurală rezervate regiunilor viticole. Măsurile ar putea include instalarea tinerilor fermieri, îmbunătățirea metodelor de comercializare, formarea profesională, sprijinirea organizațiilor de producători, sprijinul pentru acoperirea costurilor suplimentare și a pierderilor din venit cauzate de menținerea peisajelor culturale, precum și pensionarea anticipată.

Drepturi de plantare: Acestea urmează să fie desființate până la sfârșitul anului 2015, cu posibilitatea menținerii lor la nivel național până în 2018.

Eliminarea progresivă a sistemelor de distilare: distilarea de criză se va limita la patru ani, la latitudinea statelor membre, până la sfârșitul campaniei 2011-2012, cu cheltuieli maxime de până la 20% din pachetul financiar național în primul an, 15% în al doilea an, 10% în al treilea an și 5% în al patrulea an. Distilarea alcoolului alimentar se va elimina treptat într-o perioadă de patru ani, cu o plată cuplată pentru respectiva perioadă de tranziție care urmează să fie înlocuită cu plata decuplată unică pe exploatație. Statele membre vor avea posibilitatea de a solicita distilarea subproduselor, finanțată din pachetul național și la un nivel semnificativ mai mic decât cel actual, acoperind costurile de colectare și de prelucrare a produselor secundare.

Introducerea plății unice pe exploatație: Plățile decuplate unice pe exploatație se vor acorda viticultorilor care cultivă struguri pentru vin, la discreția statelor membre, și tuturor viticultorilor care își desțelenesc viile.

Desțelenire: Se instituie un sistem voluntar de desțelenire, pe o perioadă de trei ani, pentru o suprafață totală de 175 000 de hectare, cu un nivel descrescător al primei în cursul celor trei ani. Un stat membru poate întrerupe desțelenirea, în cazul în care suprafața ar depăși 8% din suprafața viticolă totală a statului membru respectiv sau 10% din suprafața totală a unei regiuni. Comisia poate întrerupe desțelenirea în cazul în care suprafața ar depăși 15% din suprafața viticolă totală a unui stat membru. Statele membre pot, de asemenea, să interzică desțelenirea în zonele de munte și de pantă abruptă din motive de mediu.

Practici oenologice: Responsabilitatea pentru aprobarea noilor practici de vinificație sau pentru modificarea celor existente va fi transferată Comisiei, care va evalua practicile oenologice acceptate de Organizația Internațională pentru Vie și Vin (OIV) și va include o parte dintre ele pe lista practicilor acceptate în Uniunea Europeană.

Norme de etichetare ameliorate: Conceptul de vin european de calitate se va baza pe vinurile cu indicații geografice (IG) protejate și pe cele cu denumire de origine protejată. Se vor salvgarda politicile naționale încetățenite privind calitatea. Etichetarea va fi mai simplă și, de exemplu, va permite vinurilor europene fără IG să indice pe etichetă soiul și anul recoltei. Se vor putea proteja în continuare anumiți termeni tradiționali și anumite forme de sticle.

Șaptalizare: Aceasta va fi permisă în continuare, cu reducerea, totuși, a nivelurilor maxime de îmbogățire prin adaos de zahăr sau must. Din motive climatice excepționale, statele membre pot cere Comisiei să mărească nivelul de îmbogățire.

Ajutor pentru utilizarea mustului: Ajutorul pentru must poate fi plătit în forma sa actuală pentru o perioadă de patru ani. După această perioadă de tranziție, cheltuielile privind ajutorul pentru must se pot transforma în plăți decuplate pentru producătorii de struguri.

Niciun comentariu: