joi, martie 27, 2008

Ministerul Culturii şi Cultelor


Comunicare privind rezultatele evaluării ofertelor culturale depuse în cadrul Anului European al Dialogului Intercultural 2008
Vă mulţumim pentru interesul acordat programului Anul European al Dialogului Intercultural 2008 (AEDI 2008); numărul mare de proiecte depuse ne onorează şi arată rolul important al dialogului intercultural pentru identitatea europeană în spaţiul românesc.

Datorită intrării în vigoare a Ordonanţei nr. 2/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale, toate ofertele culturale depuse în cadrul programului AEDI au fost reevaluate.

Lista finanţării ofertelor culturale în cadrul programului AEDI 2008.

Solicitanţii proiectelor înscrise în această listă pot obţine detalii suplimentare şi logo-ul AEDI, de la Direcţia Generală Creaţie Contemporană, Diversitate Culturală (021/ 224.46.81), dacă proiectul se încadrează în domeniile: Artele spectacolului; Diversitate culturală (minorităţi naţionale); Cultura scrisă, lectură publică; Cinematografie, audiovizual, sau Direcţia Generală Patrimoniu Cultural Naţional (021/ 224.44.21), dacă proiectul se încadrează în domeniile: Arte vizuale, arhitectură; Monumente istorice, Arheologie, Muzee şi colecţii, Patrimoniu naţional mobil, Patrimoniu imaterial.

Acordarea premiilor naţionale anuale ale Ministerului Culturii şi Cultelor pentru Patrimoniul Cultural Naţional

Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2166/21.03.2008 pentru aprobarea listei de acordare a Premiilor Naţionale anuale ale Ministerului Culturii şi Cultelor pentru Patrimoniul Cultural Naţional pentru anul 2007

1. MARELE TROFEU

SC. CONSTRUCŢII UNU S.A., IAŞI,
Domnului director ing. Alexandru MARIAN
Pentru execuţia de excepţie a lucrărilor de consolidare-restaurare etapa 2007, la Catedrala Mitropolitană „Întâmpinarea Domnului" din laşi.


2. PREMIUL PENTRU MECENAT

S.N.G.N. ROMGAZ S.A., MEDIAŞ
Domnului director general ing. Alexa IAKOB
Pentru susţinerea financiară, cu fonduri importante, a editării albumului „România -
Patrimoine Mondial / World Heritage".


3. PREMIILE PENTRU RESTAURAREA MONUMENTELOR ISTORICE

Categoria a) - proiectare

BIROULUI INDIVIDUAL DE ARHITECTURA „VICTOR POPA"
Domnului arh. Victor POPA şi colectivului
Pentru implementarea conceptului de consolidare antiseismică prin izolarea bazei
construcţiei şi pentru proiectul de consolidare a bisericii „Sf. Eftimie - Fundenii Doamnei”, judeţul Ilfov

Categoria a) - proiectare

S.C. CREDO DESIGN S.R.L., BUCUREŞTI
Doamnei director arh. Aurora TÂRŞOAGĂ şi colectivului
Pentru elaborarea proiectului de restaurare a faţadelor „Arcului de Triumf” din Bucureşti

Categoria a) - studii, cercetări

EDITURA WORT+WELT+BILD şi RUHRLANDMUSEUM ESSEN din Germania
Demnului Martin RILL şi colectivului
Pentru publicaţia „Zbor în trecut”, cu fotografii aeriene de Georg Gerster

Categoria b) - executare lucrări de restaurare

Doamnei restaurator Elena MURARIU şi colectivului
Pentru conservare-restaurare pictură murală la Bolniţa Mănăstirii Bistriţa, judeţul Vâlcea

Categoria b) - executare lucrări de restaurare

S.C. ELSE DESIGN S.R.L
Domnului restaurator Silviu PETRESCU şi colectivului
Pentru lucrările de conservare şi restaurare pictură murală, de la Sala mare de concerte a Ateneului Român din Bucureşti

Categoria b) - executare lucrări de restaurare

Domnului restaurator Romeo GHEORGHIŢĂ şi colectivului
Pentru recuperarea picturii murale interioare şi exterioare şi a stucaturilor policrome de la „Casa Fronius” din Sighişoara, judeţul Mureş


4. PREMIILE PENTRU CERCETARE ARHEOLOGICĂ

Categoria a) - cercetare arheologică sistematică

MUZEULUI NAŢIONAL AL CARPAŢILOR RĂSĂRITENI din Sf. Gheorghe, judeţul Covasna
Domnului director dr. Valerii KAVRUK
Pentru proiectul „Cercetarea sistematică a vestigiilor arheologice privind exploatarea minieră a sării la Băile Figa, oraş Beclean. jud. Bistriţa-Năsăud”

Categoria c) - comunicare publică - publicaţie

MUZEULUI DE ISTORIE NAŢIONALĂ Şl ARHEOLOGIE CONSTANŢA
Domnului director dr. Constantin CHERA şi colectivului
Pentru iniţierea şi finanţarea continuă a editării revistei PONTICA, aflată la a 40-a ediţie în anul 2007


5. PREMIILE PENTRU MUZEOLOGIE

Categoria b) - conservare şi restaurare patrimoniu cultural naţional mobil

MUZEULUI NAŢIONAL AL ŢĂRANULUI ROMÂN
Doamnei director Georgeta ROŞU şi colectivului
Pentru proiectul „Sistem complex de depozitare pentru bunuri culturale din patrimoniul Muzeului Naţional al Ţăranului Român - model de organizare şi eficienţă managerială”

Categoria c) - educaţie muzeală

MUZEULUI NAŢIONAL DE ISTORIE NATURALĂ „GRIGORE ANTIPA”
Doamnei Aurora STĂNESCU - Şef Secţie şi colectivului
Pentru proiectul de pedagogie muzeală „Călătorie în Casa Melcului. Arhetipuri Biologice şi Arhitectonice”


6. PREMIUL PENTRU ARTE VIZUALE

GRUPUL 8 ART+
Compus din: Petru LUCACI, Gheorghe ANGHEL, Marcel BUNEA, Florin CIUBOTARU, Darie DUP, Vladimir ŞETRAN, Napoleon TIRON, Vasile TOLAN
Reprezentant Petru LUCACI, vicepreşedinte al Uniunii Artiştilor Plastici, profesor la
Universitatea Naţională de Artă Bucureşti
Pentru activitatea expoziţională desfăşurată în anul 2007 în cadrul programelor Promocult 2007 şi Sibiu - Capitală Culturală Europeană 2007


7. PREMIUL PENTRU ARHITECTURĂ Şl URBANISM

Categoria a) - obiectiv nou într-o zonă protejată

SC. SANNIS S.R.L., BRAŞOV
Doamnei arh. Georgeta SANSEBEŞ şi colectivului
Pentru Planul Urbanistic Zonal „Ansamblu Rezidenţial Şchei - Printre Grădini” din Braşov


8. PREMIUL PENTRU PATRIMONIUL IMATERIAL

MUZEULUI NAŢIONAL AL SATULUI „DIMITRIE GUSTI”
Doamnei director general conf. univ. dr. Paula POPOIU şi colectivului
Pentru programul naţional de cercetare „Structuri de mentalitate reflectate în obiceiurile tradiţionale româneşti calendaristice şi din ciclul vieţii”


9. PREMIUL PENTRU MANAGEMENT

MUZEULUI NAŢIONAL „BRUKENTHAL” din Sibiu
Domnului director general prof.univ.dr. Adrian Sabin LUCA şi colectivului
Pentru proiectul „Muzeul Naţional Brukenthal - un nou destin”


10. DIPLOME DE EXCELENŢA

Doamnei arh. Micaela ADRIAN
Pentru întreaga activitate desfăşurată în domeniul restaurării şi conservării şi punerii în
valoare a monumentelor istorice

Domnului dr.arhg. Mircea MATEI
Pentru întreaga activitate desfăşurată în domeniul cercetării arheologice a monumentelor istorice medievale

Doamnei dr.arhg. Eugenia ZAHARIA
Pentru întreaga activitate desfăşurată în domeniul cercetării şi punerii în valoare a
patrimoniului arheologic

Domnului Carol KÖNIG
Pentru întreaga activitate desfăşurată în domeniul protejării patrimoniului cultural naţional mobil şi promovarea patrimoniului cultural al minorităţilor naţionale de pe teritoriul României


11. DIPLOME DE MERIT

Doamnei prof.dr.arh. Anca BRĂTULEANU şi colectivului
Pentru studiul „Definirea regimului tehnic al construcţiilor supuse autorizării în zonele protejate şi în zonele de protecţie a monumentelor, în scopul protejării patrimoniului arhitectural şi urbanistic al municipiului Bucureşti

D.J.C.C.P.C.N. VRANCEA
Domnului director Paraschiv USTUROI şi colectivului
Pentru finalizarea cu prioritate a programului „eGlSpat" al judeţului Vrancea

INSTITUTULUI NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE
Domnului prof.univ.dr.ing. Dan MANIU LUNGU şi colectivului
Pentru elaborarea şi editarea albumului „România - Patrimoine Mondial /Word Heritage”

D.J.C.C.P.C.N. CARAŞ-SEVERIN
Doamnei director Mirela Ada CHISĂLIŢĂ
Pentru întreaga activitate în domeniul protejării patrimoniului cultural naţional

D.J.C.C.P.C.N. HARGHITA
Domnului director VALY Csongor Jozsef
Pentru întreaga activitate în domeniul protejării patrimoniului cultural naţional

INSPECTORATULUI DE STAT ÎN CONSTRUCŢII
Doamnei inspector general ce stat prof.univ.dr.ing. Dorina ISOPESCU
Pentru subvenţionarea restaurării mai multor monumente istorice prin protocoale încheiate pe parcursul mai multor ani cu Oficiul Naţional al Monumentelor istorice

CONSILIULUI JUDEŢEAN BRAŞOV
Domnului preşedinte Aristotel CĂNCESCU
Pentru iniţierea şi implementarea proiectelor privind restaurarea fortificaţiilor Cetăţii
Braşovului, etapa 2007 şi semnalizarea monumentele istorice, etapa 2007

D.J.C.C.P.C.N. BIHOR
Doamnei director Ligia MIRIŞAN
Pentru iniţierea şi finanţarea programului de restaurare a bisericilor de lemn din Botean, Josani şi Cotigleţ

D.J.C.C.P.C.N. SĂLAJ
Domnului director Gheorghe CHENDE ROMAN
Pentru iniţierea şi finanţarea programului „Lăcaşe de cult în pericol”

Domnului prof.univ.dr.arh. Şerban CANTACUZINO
Comandor al Imperiului Britanic - CBE
Membru ai Institutului Regal de Arhitectură din Marea Britanie
Preşedinte fondator al Fundaţiei Pro Patrimonio
Pentru merite excepţionale în domeniul salvării, restaurării şi punerii în valoare a
patrimoniului cultural din România şi al recunoaşterii sale internaţionale

MUZEULUI NAŢIONAL AL AGRICULTURII SLOBOZIA
Domnului director general Răzvan CIUCĂ
Pentru proiectul „Muzeul Naţional al Agriculturii la Târg”

Doamnei dr. istoric de artă Dana JENEI
Pentru publicaţia „Cercetarea picturii murale gotice în Transilvania”

Conferinţă Naţională a specialiştilor din domeniul protejării patrimoniului cultural naţional şi Gala Premiilor Ministerului Culturii şi Cultelor pentru patrimoniul cultural naţional

Cea de a X-a Conferinţă Naţională a specialiştilor din domeniul protejării patrimoniului cultural naţional şi Gala Premiilor Ministerului Culturii şi Cultelor pentru patrimoniul cultural naţional, vor avea loc în perioada 27 - 28.03.2008 în Sălile Cazinoului din Sinaia.

Organizatorii manifestărilor sunt: Ministerul Culturii şi Cultelor, Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional a Judeţului Prahova, Muzeul Naţional de Artă al României şi Primăria oraşului Sinaia.

Tema Conferinţei Naţionale este:

Posibilităţi de finnţare şi cofinanţare în domeniul patrimoniului cultural naţional prin programe europene.

Niciun comentariu: