joi, martie 27, 2008

PSD promite CNSLR-Frăţia locuri eligibile


Începe cumpărarea sindicatelor. Ne amintim cu toţii că dl. Ciorbea şi dl. Mitrea au pornit pe drumul politicii din poziţia de lideri sindicali. Clasa politică de atunci şi-a cumpărat câţiva ani de linişte sindicală prin achiziţionarea liderilor sindicali.
PSD a semnat, joi, un acord cu CNSLR-Frăţia, prin care se angajează să desemneze un reprezentant al confederaţiei în calitate de vicepreşedinte al partidului, concomitent cu desemnarea, pe locuri eligibile, a reprezentanţilor confederaţiei între candidaţii PSD pentru Parlamentul naţional şi PE.
PSD şi CNSLR-Frăţia au semnat, joi, un acord de colaborare ideologică, legislativă, electorală, socială şi în perspectiva unei viitoare exercitări a guvernării de către formaţiunea social-democrată.
Acordul de colaborare semnat de către preşedintele PSD, Mircea Geoană, şi preşedintele CNSLR-Frăţia, Marius Petcu, prevede, în capitolul privind colaborarea ideologică, faptul că PSD va prelua mesajele sociale ale CNSLR-Frăţia, astfel încât să se asigure un mesaj comun în conformitate cu doctrina social-democrată.
Acordul prevede, totodată, modificarea corespunzătoare a Statutului PSD în sensul de a permite desemnarea de reprezentanţi ai CNSLR-Frăţia în structurile de conducere ale PSD, astfel: un vicepreşedinte în Biroul Permanent Naţional (BPN), un vicepreşedinte în Biroul Permanent Judeţean (BPJ) şi un vicepreşedinte în organele municipale şi orăşeneşti ale PSD.
Preşedintele CNSLR-Frăţia va participa la întrunirile BPN şi ale Consiliului Naţional al PSD, în timp ce un reprezentant al PSD va participa la întrunirile Comitetului Director şi Consiliului Naţional ale CNSLR-Frăţia, se mai arată în acordul semnat de cele două părţi.
De asemenea, acordul cuprinde şi un capitol privind colaborarea legislativă dintre PSD şi CNSLR-Frăţia, prin care PSD îşi asumă răspunderea de a promova şi susţine pachetul de legi propus de CNSLR-Frăţia, în sensul de a asigura suport parlamentar pentru Legea conflictelor de muncă, Legea salariului minim garantat, Legea negocierilor colective şi Legea privind organizarea şi funcţionarea tribunalelor muncii.
Capitolul privind colaborarea electorală prevede ca CNSLR-Frăţia să asigure participarea directă a membrilor săi la campania electorală a PSD, în timp ce PSD va coopta, pe locurile eligibile, reprezentanţi ai CNSLR-Frăţia, pe listele consiliilor judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale.
Acordul semnat de către cele două părţi stipulează şi faptul că PSD va desemna, pe locuri eligibile, reprezentanţi ai CNSLR-Frăţia pentru Parlamentul României (senatori şi deputaţi) şi pe lista PSD pentru Parlamentul European.
Documentul conţine şi un capitol intitulat "colaborarea la guvernare", care prevede că ministrul Muncii, într-o eventuală guvernare PSD, va fi nominalizat după consultarea CNSLR-Frăţia, în timp ce numirea "unor" secretari de stat se va face la propunerea CNSLR-Frăţia.
Acordul vizează şi că numirile în funcţiile de conducere ale serviciilor descentralizate, cu impact social, să se facă după consultarea şi cu acordul, după caz, al CNSLR-Frăţia. Serviciile avute în vedere sunt următoarele: Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă şi agenţiile judeţene, Casa Naţională de Pensii şi alte Asigurări Sociale şi casele judeţene, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi casele judeţene, Direcţiile de Muncă şi Asistenţă Socială, Inspecţia Muncii şi Inspectoratele Teritoriale de Muncă.
În acord, la capitolul privind colaborarea la guvernare, se stipulează că, în eventualitatea unei guvernări PSD, se va atribui un sediu funcţional pentru desfăşurarea activităţii CNSLR-Frăţia, precum şi sedii pentru federaţiile componente şi Uniunile Judeţene – filiale ale Confederaţiei.
Acordul prevede, totodată, transmiterea, în proprietatea CNSLR-Frăţia, a Institutului de Educaţie şi Studii Sindicale.
De asemenea, acordul prevede constituirea unei comisii naţionale, formate din trei persoane pentru fiecare parte semnatară, care se va întruni lunar, în vederea punerii în aplicare a prevederilor acordului.
PSD şi CNSLR-Frăţia îşi pot folosi reciproc siglele pentru promovarea de mesaje comune, după o consultare prealabilă a părţilor, se mai prevede în acord.
De asemenea, PSD se angajează să nu semneze acorduri similare cu alte confederaţii sindicale, în timp ce CNSLR-Frăţia se angajează să nu semneze acorduri cu alte partide politice.
http://www.institutulmuncii.md/news/img/news3big.jpg

Niciun comentariu: