duminică, martie 30, 2008

Taras Şevcenko


La Iaşi a fost omagiat marele poet ucrainean Taras Şevcenko la eveniment partcipând Excelenţa Sa Sergiy Nikshych, Consulul General al Ucrainei de la Suceava, deputatul PD-L Petru Movilă şi membrii ai Uniunii Ucrainenilor din România, organizaţia Iaşi, transmite corespondentul AMOS News.
În cadrul acestei acţiuni a fost susţinut un program literar-muzical de către trio „Hamucmo” din oraşul Ivano-Frankivsk din Ucraina şi grupul vocal-instrumental „Strunele Negostinei” din satul Negostina, judeţul Suceava.
Totodată, în cadrul mesei rotunde „Receptarea operei marelui poet Taras Şevcenko în România”, au ţinut alocuţiuni Excelenţa Sa Sergiy Nikshych şi deputatul PD-L Petru Movilă.
„Este o onoare pentru Iaşi faptul că omagierea celor 194 de ani de la naşterea poetul Şevcenko are loc aici. În calitate de secretar al Grupul Parlamentar de prietenie cu Ucraina îi asigur pe membrii Uniunii Ucrainenilor de tot sprijinul meu în rezolvarea problemelor cu care se confruntă”, a declarat deputatul ieşean Petru Movilă.
(Loredana POPOVICI)

Taras Hryhorovych Shevchenko (Тарáс Григóрович Шевчéнко)este poetul naţional al ucrainei. (1814-1861). Literatură lăsată moştenire Ucrainei a practic naşterea modernismului şi a limbi moderne în Ucraina. Shevchenko a scris şi în ruseşte şi a avut un talent complementar în pictură şi ilustrare.

The image “http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/TarasShevchenko.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.
The image “http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/2/2d/Gipsy_Fortune_Teller_by_Taras_Shevchenko.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.
The image “http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Shevch_soldat.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.
The image “http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/07/Taras_shevchenko_last_self-portrait_1960.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.


Ucrainenii (Українці în Limba ucraineană) sunt al treilea grup etnic din România ca mărime, numărând 61.091 de persoane conform recensământului din 2002, adică
0,3% din totalul populaţiei. Ucrainenii trăiesc mai ales în nordul ţării, în zonele din apropierea graniţei cu Ucraina. Mai mult de jumătate din ucrainienii din România se află în Judeţul Maramureş, unde sunt 6,67% din totalul populaţiei. Un număr semnificativ de ucrainieni se găsesc şi în Judeţul Suceava (8.506 persoane) şi Judeţul Timiş (7.261 persoane).
În comuna Bistra din Maramureş, ucrainenii sunt majoritari. În judeţul Tulcea au fost număraţi 1.279 ucraineni.

Fiind minoritate etnică recunoscută oficial, ucrainenii au un scaun asigurat în Camera Deputaţilor. Ştefan Tcaciuc a ocupat această poziţie din 1990 până la moartea sa în 2005, când a fost înlocuit de către Ştefan Buciuta.
Liceul "Taras Şevcenko" din Sighetu Marmaţiei este dedicat minorităţii ucrainene, aici se predă în limba ucraineană. În unele regiuni, ucrainenii deţin denumiri alternative: "ruteni" (în Maramureş), "huţuli" (în Bucovina) sau "haholi" (în
Dobrogea). În trecut erau deseori numiţi "ruşi" sau "rusnaci" (nu în sens peiorativ!), denumire acordată în general slavilor răsăriteni. Astfel, unele localităţi din nordul Carpaţilor Răsăriteni poartă toponime care derivă din cuvântul "rus": Ruscova, Ruşii Bârgăului, Rus, Câmpulung Rusesc, Ruşii-Munţi, Ruşii-Mănăstioara etc.
Cei mai cunoscuţi ucranieni din România sunt Anna Lesko, Viorel Hrebenciuc şi Vasile Hutopilă (pictor)
The image “http://pic.wapedia.mobi/thumb/f54c13968/en/wap2/medium/?f=Vasile_Hutopila_-_Balteni.JPG&w=800&s=big” cannot be displayed, because it contains errors.
Poetul este preţuit de români.

Sedinta 28.02.2008 Proiect de hotarare nr.9

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Privind aprobarea amplasării unui bust al scriitorului Taras Şevcenko
în municipiul Satu Mare, Piaţa Eroilor Revoluţiei

Având în vedere solicitarea Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cutural al Judeţului Satu Mare nr.236 din data de 04.01.2008,
În conformitate cu prevederile art. 45 , aliniat 2, lit.e şi art. 36 aliniat 2 lit. c, din Legea nr. 215/2001 republicată şi actualizată
În temeiul prevederilor art. 2, din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul acesteia,

Consiliul local al municipiului Satu Mare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă amplasarea unui bust al scriitorului Taras Şevcenko în municipiul Satu Mare Piaţa Eroilor Revoluţiei
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare.

INIŢIATOR DE PROIECT

Consilier, Fanea Dumitru
Consilier, Curpaş Teodor
Consilier, Enătescu Virgil
Consilier, Balvinszky Alex. Lorand
Consilier, Kovacs Jacint


CONSILIUL LOCAL SATU-MARE
COMISIA ÎNVĂŢĂMÂNT, CULTURĂ, SPORT, SĂNĂTATE, RELIGIE

EXPUNERE DE MOTIVE

Frumoasă gândire a iniţiatorilor prezentului proiect de hotărâre. Amplasarea bustului poetului naţional al Ucrainei, Taras Şevcenko, în parcul din faţa Spitalului Judeţean II, alături de poetul naţional maghiar Petőfi Sándor, apoi urmat de alţi poeţi, scriitori şi oameni de cultură, va face din acest parc un colţ căutat de cultură şi civilizaţie, beneficiari fiind locuitorii municipiului Satu Mare şi vizitatorii acestuia.
Parcul va fi vizitat de clase de elevi, care vor vorbi, conduşi de profesorii lor, despre viaţa, activitatea şi opera scriitorilor respectivi, putând realiza şi recitaluri de poezie sau spectacole în aer liber.
Piaţa „ Eroii Revoluţiei ” se încarcă treptat cu busturi, frumos luminate, busturi rezultate din creaţia sculptorilor din ţară, care vor lucra în „ Tabăra de creaţie sătmăreană ” în următorii 5 ani, activitate propusă de Liceul de Artă „ Aurel Popp ” din Satu Mare, lucrările lor rămânând donaţie pentru municipiul nostru. Acest parc va găzdui oameni de cultură români, maghiari, germani, ucrainieni, sârbi, slovaci, etc, încât va deveni un loc de pelerinaj adorat.
Amplasând bustul lui Taras Şevcenko, înseamnă o continuare a unui act de cultură început cu Petőfi Sándor, cinstindu-i, treptat, pe oamenii de cultură care au contribuit la răspândirea literaturii, ştiinţei şi artelor şi care s-au impus în planul culturii universale.
Se rezolvă astfel şi cererea Uniunii Ucrainienilor din Satu Mare, comunitate bine integrată în viaţa şi spiritualitatea sătmăreană.

Teodor Curpaş

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE
SERVICIUL DE URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI

REFERAT DE SPECIALITATE
privind aprobarea amplasării unui bust al scriitorului Taras Şevcenko
în municipiul Satu Mare Piaţa Eroilor Revoluţiei

Obiectul prezentei lucrări îl constituie propunerea de amplasare a unui bust al scriitorului Taras Şevcenko în Piaţa Eroilor Revoluţiei , la solicitarea Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cutural al Judeţului Satu Mare, prin cererea cu nr. 236 din data de 04.01.2008.
În municipiul Satu Mare trăieşte o minoritate ucrainiană pentru care scriitorul şi poetul Taras Şevcenko este un simbol cultural şi istoric .
Ţinând cont de legătura istorică dintre ucrainienii sătmăreni şi Biserica ruteană din zona Pieţei Eroilor Revoluţiei şi întrucât în acest parc mai este amplasat bustul marelui poet maghiar Petofi Sandor,
s-ar putea întemeia în acest loc un parc al statuilor oamenilor de cultură care şi-au adus aportul în evoluţia şi răspândirea ştiinţei, artelor în acest colţ de ţară şi nu numai. Documentaţia se înaintează spre analiză Consiliului Local

ARHITECT ŞEF, ÎNTOCMIT,
ing. Pop Veronica ing. Bota Rodica

Niciun comentariu: