joi, martie 27, 2008

"Transparenţă"


TRANSPARENTA DECIZIONALA. Având în vedere dispozitiile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica, Ministerul Internelor si Reformei Administrative este profund interesat în participarea activa a cetatenilor la luarea deciziilor administrative si în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative.
Astfel, Ministerul Internelor si Reformei Administrative supune dezbaterii publice proiectul de Hotarâre a Guvernului privind trecerea unei constructii aflate în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia.
Astfel, Ministerul Internelor si Reformei Administrative supune dezbaterii publice proiectul de Hotarâre a Guvernului privind finantarea cheltuielilor ocazionate de organizarea si desfasurarea misiunilor de evaluare Schengen în România în perioada 2009 - 2010.
Astfel, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative supune dezbaterii publice proiectul de Hotărârea Guvernului privind constituirea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice.
Textul actului normativ amintit este afisat si poate fi consultat pe pagina de Internet a institutiei noastre: www.mira.gov.ro, precum si la Centrul de Relatii cu publicul al M.I.R.A., din Piata Revolutiei nr. 1 A, sector 1, Bucuresti.

Niciun comentariu: