joi, iulie 17, 2008

Deficitul de cont curent a depăşit 6,5 miliarde euro, după primele cinci luni ale anului


În perioada ianuarie - mai 2008 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 6,526 miliarde euro, a anunţat Banca Naţională a României.

Influenţa determinantă asupra soldului contului curent a avut-o deficitul balanţei comerciale, care a înregistrat în această perioadă 7,030 miliarde euro.

Deficitul contului curent în perioada ianuarie - mai 2008 a fost acoperit în proporţie de 63% prin investiţii străine directe, care au înregistrat 4,114 miliarde euro, din care participaţiile la capital şi profitul reinvestit au reprezentat 59%, iar creditele intra-grup 41%.

Datoria externă pe termen mediu şi lung a înregistrat la 31 mai 2008 nivelul de 43,122 milioane euro, în creştere cu 12,2% faţă de 31 decembrie 2007.

Datoria externă publică şi public garantată a înregistrat la 31 mai 2008 un sold de 10,449 miliarde euro şi a reprezentat 24,2% din datoria externă pe termen mediu şi lung (faţă de 26,9% la 31 decembrie 2007).

Datoria externă negarantată public a însumat 27,795 miliarde euro la 31 mai 2008, fiind cu 11,6% mai mare decât la 31 decembrie 2007.

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung a fost 16,4% în perioada ianuarie-mai 2008, comparativ cu 21,8% în anul 2007. Gradul de acoperire a fost 5,5 luni de import la 31 mai 2008, faţă de 6 luni de import la 31 decembrie 2007.
(Marian PÂRVULESCU - AMOS News)

Niciun comentariu: