sâmbătă, iulie 05, 2008

Institutul Ovidiu Şincai a primit statutul de fundaţie de utilitate publică


Îmi cer scuze pentru lungimea excesivă a acestei postări, însă FRANK ZAPA[KING] ar spune că vorbesc prostii dacă nu aş justifica răspunsul. Aşa că trebuie să argumentez cu riscul de prelungi postarea.

Recunosc că nu am dat prea mare atenţie acestui tip de ştire:
Guvernul a acordat Fundaţiei „Institutul Social-Democrat Ovidiu Şincai”, condusă de Adrian Năstase şi Adrian Severin, statutul de fundaţie de utilitate publică.
Acelaşi statut a fost acordat la începutul acestui an şi Fundaţiei "Renaşterea pentru Educaţie, Sănătate şi Cultură", condusă de Mihaela Geoană, soţia liderului PSD, Mircea Geoană. Executivul a luat această decizie după ce presa a dezvăluit că fundaţia îşi desfăşura activitatea în două apartamente de protocol, aflate în administrarea RAAPPS.


Am să încep cu concluziile:
* Acordarea statutului de fundaţie de utilitate publică s-a făcut cu respectarea legii.
* Acordarea statutului de fundaţie de utilitate publică nu este o obligaţie la cerere ci este la latitudinea Guvernului de a acorda acest statut sau nu.
* Institutul în sine este conform legii
* În cazul Institutul Social-Democrat Ovidiu Şincai nu cred că este vorba de bani, poate alte avantaje
* Am un semn de întrebare asupra modalităţii Guvernului de a decide acordarea statutului de fundaţie de utilitate publică.

Şi acum pe larg.
Am început prin a înţelege ce e cu fundaţia, aşa că am intrat pe site-ul ei.
Fundatia Institutul "Ovidiu Sincai" este o organizatie non-profit, care a dobandit personalitate juridica la data de 4 iunie 2002, fiind inregistrata cu numarul 343/PJ/2002 in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor al Ministerului Justitiei. Fundatia a fost infiintata din dorinta de a sprijini procesul de modernizare doctrinara, de a intari si dezvolta democratia in Romania si in lume, dar si cu scopul de a organiza cat mai eficient activitatea de invatamant si de perfectionare a resurselor umane, de a contribui la profesionalizarea clasei politice.
Până acum nimic deosebit.
LEGE nr.179 din 9 iunie 2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea institutelor de teorie politică şi educaţie democratică spune că:
Art.1.- (1) Partidele şi formaţiunile politice cu reprezentare
parlamentară pot înfiinţa în afara structurilor lor statutare, în condiţiile
prezentei legi, institute de studii şi cercetări, numite în continuare institute
de teorie politică.
(2) Partidele şi formaţiunile politice menţionate la alin. (1) pot
înfiinţa, în condiţiile prezentei legi, câte un singur institut de teorie politică fiecare. În cazul în care partidul în cauză îşi pierde calitatea de partid parlamentar după înfiinţarea institutului respectiv, acesta îşi va putea continua activitatea beneficiind de toate prevederile prezentei legi, cu excepţia celor vizând subvenţiile de la bugetul de stat.


Aceiaşi lege 179 din 9 iunie 2005 reglementează şi finanţarea:
Art.13.- Finanţarea institutelor de teorie politică înfiinţate potrivit
prezentei legi se asigură prin:
a) transferuri din bugetele partidelor sau formaţiunilor politice care
le-au înfiinţat;
b) sponsorizări şi donaţii obţinute de la agenţi economici sau orice
alte persoane care, în condiţiile legii, pot face acest lucru;
c) fonduri aferente gestionării unor programe, interne sau
internaţionale, destinate promovării valorilor culturii şi civilizaţiei
europene, ale democraţiei pluraliste, statului de drept şi drepturilor omului;
d) fonduri asigurate prin programele de asistenţă nerambursabilă
provenite din ţară sau străinătate;
e) venituri proprii realizate prin preluarea şi executarea unor proiecte
sau servicii de profil, pe bază de contracte încheiate cu beneficiari din ţară
şi din străinătate; aceste venituri sunt scutite de orice taxe sau impozite;
f) alte surse, conform legislaţiei în vigoare.
Art.14 - Statul sprijină institutele de teorie politică în condiţiile legii
privind asociaţiile şi fundaţiile. Metodologia privind acordarea acestui
sprijin va fi stabilită prin Hotărâre a Guvernului în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Reglementarea calificării de asociaţie sau fundaţie de utilitate publică se regăseşte în disp. art. 39-41 din Ordonanta nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii (publicata in Monitorul Oficial nr. 39 din 31 ianuarie 2000). În cazul nostru interesant este următorul articol:
Art. 38.
(1) O asociatie sau o fundatie poate fi recunoscuta de Guvernul Romaniei ca fiind de utilitate publica daca sunt intrunite cumulativ urmatoarele conditii:
a) activitatea acesteia se desfasoara in interes general sau comunitar, dupa caz;
b) functioneaza de cel putin 3 ani si a realizat o parte din obiectivele stabilite;
c) prezinta un raport din care sa rezulte desfasurarea unei activitati anterioare semnificative, prin derularea unor programe ori proiecte specifice scopului sau, insotit de bilanturile si bugetele de venituri si cheltuieli pe ultimii 3 ani;
d) valoarea activului patrimonial pe fiecare an in parte este cel putin egala cu valoarea patrimoniului initial.
Institutul Ovidiu Şincai îndeplineşte aceste criterii.

Din ce ai spus, m-am gândit că “mătuşa Tamara” despre care vorbeşti serveşte obţinerii fondurilor pentru campanie electorală. M-am dus deci la un site juridic unde am obţinut următoarea informaţie:
art. 16 din Legea 43/2003 privind finanţarea activităţii partidelor politice: se interzice finanţarea în orice mod a campaniei electorale a unui partid, a unei alianţe a acestora, sau a unui candidat independent de către o autoritate publică, regie autonomă (…) ori o asociaţie sau fundaţie”, prin urmare greşit se interpretează de către reprezentanţii ONG că se doreşte o înlesnire a finanţării campaniilor electorale din bugetul de stat.

ORDONANŢĂ nr.26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii actualizată de LEGE nr.246 din 18 iulie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii spune că :
rt. 41. - Recunoaşterea utilităţii publice conferă asociaţiei sau fundaţiei următoarele drepturi şi obligaţii:
a) dreptul de a i se concesiona servicii publice fără caracter comercial, în condiţiile legii;
b) dreptul preferenţial la resurse provenite din bugetul de stat şi din bugetele locale; ABROGAT
c) dreptul de a menţiona în toate documentele pe care le întocmeşte că asociaţia sau fundaţia este recunoscută ca fiind de utilitate publică;
d) obligaţia de a menţine cel puţin nivelul activităţii şi performanţele care au determinat recunoaşterea;
e) obligaţia de a comunica autorităţii administrative competente orice modificări ale actului constitutiv şi ale statutului, precum şi rapoartele de activitate şi bilanţurile anuale; autoritatea administrativă are obligaţia să asigure consultarea acestor documente de către orice persoană interesată;
f) obligaţia de a publica, în extras, rapoartele de activitate şi bilanţurile anuale în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum şi în Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial.

Nu văd la ce ajută acest statut în “ascunderea banilor”.
Totuşi, ultimul raport de finanţare, în anul 2004, dezvăluie o sumă importantă.
Pentru anul 2004, venitul anual al Fundatiei Institutul „Ovidiu Şincai” a
fost de 10.769.848.000 lei (adica 271.533,90 Euro, la cursul BNR din 31
decembrie 2004). Principalii contributori au fost: (a) Firme contractante pentru monitorizari de presa, consultanta şi publicatii – 43,2%, (b) Sponsori privati – 25,6%, (c) Cursantii Şcolii de Studii Academice Postuniversitare – 17%, (d) Consiliul Europei – 14,2%.

Marele meu semn de întrebare este însă că această utilitate publică vine foarte aproape de “Institutul Ovidiu Şincai recomandă Partidului Social Democrat (PSD) şi Partidului Naţional Liberal (PNL) încheierea unui pact de neagresiune electorală”, care poate fi o soluţie de studiu dar şi o justificare. Din punct de vedere doctrinar pe mine m-a interesat foarte mult această ştire. Iată că acum vine o nouă “colaborare”.

Niciun comentariu: