duminică, decembrie 16, 2007

Sfântul şi Măritul Prooroc Agheu.


Sf. Prooroc AgheuSfântul şi Măritul Prooroc Agheu era din seminţia lui Levi şi s-a născut în Babilon, pe vremea robiei. Pe când era încă tânăr, a venit din Babilon în Ierusalim şi a profeţit cu Zaharia 36 de ani. A trăit cu 470 de ani înainte de întruparea lui Hristos. A proorocit lămurit despre întoarcerea poporului şi a văzut în parte zidirea templului. Când a murit, a fost îngropat alături de preoţi, cu mărire ca şi ei, că şi el era de neam preoţesc. Sfântul Prooroc Agheu era un bătrân cu barba rotunda, înalt de statura, vestit în virtute, iubit şi cinstit de toţi, ca un mare şi slăvit prooroc. Numele lui se tălmăceşte: "sărbătoare", sau "cel ce sărbătoreşte", ori "cel ce este sărbătorit".

CAPITOLUL 1
Mustrarea iudeilor pentru trândăvie. Îndemn la rezidirea templului.

1. În anul al doilea al regelui Darius, în luna a şasea, în ziua întâi a lunii, a fost cuvântul Domnului prin gura lui Agheu, proorocul, către Zorobabel, fiul lui Salatiel, cârmuitorul lui Iuda, către marele preot Iosua, fiul lui Iosedec, zicând:
2. "Aşa zice Domnul Savaot: Poporul acesta grăieşte: "N-a venit încă vremea ca să zidim templu Domnului".
3. Atunci a fost cuvântul Domnului către proorocul Agheu, zicând:
4. "Este oare, timpul, ca voi să locuiţi în casele voastre cu pereţii lucraţi în tăblii, când templul acesta este în ruină?"
5. Şi acum, iată ce zice Domnul Savaot: "Fiţi cu băgare de seamă la căile voastre!
6. Voi aţi semănat mult, dar aţi cules puţin; aţi mâncat, dar nu v-aţi săturat; aţi, băut, dar nu v-aţi îmbătat; v-aţi îmbrăcat cu veşminte, dar nu v-au ţinut de cald şi aţi strâns simbria voastră ca să o puneţi într-o pungă spartă".
7. Aşa grăieşte Domnul: "Fiţi cu băgare de seamă la căile voastre!
8. Suiţi-vă în munte şi aduceţi lemne ca să clădiţi iarăşi templul în care voi binevoi şi Mă voi preaslăvi", zice Domnul.
9. "V-aţi aşteptat la mult, dar iată că aveţi puţin. Aţi strâns mult, dar Eu am risipit truda voastră! Pentru ce?, zice Domnul Savaot. Din pricina templului Meu care stă dărâmat, iar voi zoriţi cu lucrul, fiecare pentru casa lui!
10. Pentru aceasta cerul se va încuia, nu vă va da rouă şi pământul roadele sale.
11. Şi am chemat seceta pe pământ şi pe munţi, peste grâu, peste vin şi peste orice rodeşte pământul; peste oameni şi peste dobitoace şi peste toată strădania palmelor voastre".
12. Şi a auzit Zorobabel, fiul lui Salatiel, şi marele preot Iosua, fiul lui Iosedec, şi tot restul poporului, glasul Domnului şi cuvintele proorocului Agheu, aşa precum Dumnezeu îi rânduise trimiterea lui, şi poporul a fost cuprins de spaimă în faţa Domnului.
13. Atunci Agheu, trimisul Domnului, după rânduiala trimiterii lui de Domnul, a grăit poporului în acest chip: "Eu sînt cu voi!" zice Domnul.
14. Şi a deşteptat Domnul duhul lui Zorobabel, fiul lui Salatiel, cârmuitorul lui Iuda, şi duhul lui Iosua, marele preot, fiul lui Iosedec, şi duhul poporului care mai rămăsese, şi au venit şi au început lucrul templului Domnului Savaot, Dumnezeul lor,
15. În ziua a douăzeci şi patra a lunii a şasea, în anul al doilea al regelui Darius.

CAPITOLUL 2
Proorocie despre rezidirea templului al doilea şi strălucirea lui.

1. În ziua a douăzeci şi una a lunii a şaptea, fost-a cuvântul Domnului prin gura lui Agheu proorocul, zicând:
2. "Spune-i lui Zorobabel, fiul lui Salatiel, cârmuitorul lui Iuda, şi lui Iosua, marele preot, fiul lui Iosedec, şi restului poporului astfel:
3. Cine a mai rămas dintre voi în viaţă şi a văzut templul acesta în strălucirea sa cea dintâi, şi cum este acum? Oare nu este fără nici un preţ în ochii voştri?
4. Şi acum, Zorobabel, întăreşte-te, zice Domnul; întăreşte-te Iosua, mare preot, fiul lui Iosedec; întreg popor ţării, fii plin de curaj, zice Domnul, căci Eu sînt cu voi, zice Domnul Savaot.
5. "Acesta este legământul pe care l-am încheiat cu voi, când v-am scos din ţara Egiptului, şi Duhul Meu rămâne în mijlocul vostru! Nu vă temeţi!"
6. Căci aşa zice Domnul Savaot: "Peste puţină vreme, Eu voi cutremura cerul şi pământul, marea şi uscatul;
7. Voi zgudui toate popoarele şi toate neamurile vor veni cu lucruri de preţ şi voi umple de slavă templul acesta, zice Domnul Savaot.
8. Al Meu este argintul, al Meu este aurul", zice Domnul Savaot.
9. "Şi slava acestui templu de pe urmă va fi mai mare decât a celui dintâi", zice Domnul Savaot, "şi în locul acesta voi sălăşlui pacea", zice Domnul Savaot.
10. În ziua a douăzeci şi patra a lunii a noua, în anul al doilea al lui Darius, a fost cuvântul Domnului prin gura lui Agheu proorocul, zicând:
11. "Aşa zice Domnul Savaot: Cere, deci, preoţilor o hotărâre la aceasta:
12. Dacă cineva ia carne sfinţită în poala hainei lui şi se atinge cu poala de pâine sau de bucate fierte, de vin, de untdelemn şi de orice mâncare, oare se vor sfinţi acelea?" Şi au răspuns preoţii şi au zis: "Nu!"
13. Şi a zis Agheu: "Dacă cineva spurcat, prin atingerea de un mort, se atinge de vreunul din lucrurile acestea, oare ele se spurcă?" Şi au răspuns preoţii şi au zis: "Se spurcă!"
14. Şi a răspuns Agheu şi a zis: "Aşa este poporul acesta şi aşa este neamul acesta înaintea Mea, zice Domnul şi tot aşa este şi cu lucrul mâinilor lor: tot ceea ce ei aduc jertfă este spurcat.
15. Şi acum luaţi aminte la cele din ziua de azi şi la cele mai dinainte, când încă nu se pusese piatră pe piatră în templul acesta al Domnului!
16. Aduceţi-vă aminte când voi veneaţi la o grămadă de douăzeci de măsuri, şi nu erau decât zece, şi la teasc ca să scoateţi cincizeci de măsuri şi nu găseaţi decât douăzeci.
17. Căci am bătut cu rugină şi cu mălură şi cu grindină toată munca mâinilor voastre, dar voi nu v-aţi întors către Mine", zice Domnul.
18. Cercetaţi cu mintea cele ce s-au întâmplat de azi şi mai în urmă, din ziua a douăzeci şi patra a lunii a noua, ziua în care s-a pus temelia templului Domnului! Şi fiţi cu băgare de seamă!
19. Sămânţa nu se află oare în hambare? Via, smochinul, rodiile şi măslinul n-au mai rodit. Dar începând din ziua aceasta voi da binecuvântarea Mea!"
20. Şi a fost cuvântul Domnului a doua oară către Agheu, în ziua a douăzeci şi patra a lunii, zicând:
21. "Spune lui Zorobabel, cârmuitorul lui Iuda: Eu voi cutremura cerul şi pământul;
22. Voi răsturna tronurile regatelor şi voi nimici puterea regilor neamurilor şi voi trânti la pământ carele şi pe războinicii din ele, iar caii şi călăreţii se vor prăbuşi unul pe altul în ascuţişul sabiei".
23. "În ziua aceea", zice Domnul Savaot, "te voi lua pe tine, Zorobabel, fiul lui Salatiel, slugă a Mea şi te voi avea ca un inel cu pecete, căci pe tine te-am ales", zice Domnul Savaot.

PSAMUL 145
Un psalm al lui Agheu si al lui Zaharia. Aliluia.

1. Lauda, suflete al meu, pe Domnul.

2. Lauda-voi pe Domnul in viata mea, canta-voi Dumnezeului meu cat voi trai.
3. Nu va incredeti in cei puternici, in fiii oamenilor, in care nu este izbavire.
4. Iesi-va duhul lor si se vor intoarce in pamant. In ziua aceea vor pieri toate gandurile lor.
5. Fericit cel ce are ajutor pe Dumnezeul lui Iacob, nadejdea lui, in Domnul Dumnezeul lui,
6. Cel ce a facut cerul si pamantul, marea si toate cele din ele; Cel ce pazeste adevarul in veac;
7. Cel ce face judecata celor napastuiti; Cel ce da hrana celor flamanzi. Domnul dezleaga pe cei ferecati in obezi;
8. Domnul indreapta pe cei garboviti; Domnul intelepteste orbii; Domnul iubeste pe cei drepti;
9. Domnul pazeste pe cei straini; pe orfani si pe vaduva va sprijini si calea pacatosilor o va pierde.
10. Imparati-va Domnul in veac, Dumnezeul Tau, Sioane, in neam si in neam.


PSAMUL 146
Un psalm al lui Agheu si al lui Zaharia. Aliluia.

1. Laudati pe Domnul, ca bine este a canta; Dumnezeului nostru placuta ii este cantarea.
2. Cand va zidi Ierusalimul, Domnul va aduna pe cei risipiti ai lui Israel;
3. Cel ce vindeca pe cei zdrobiti cu inima si leaga ranile lor,
4. Cel ce numara multimea stelelor si da tuturor numele lor.
5, Mare este Domnul nostru si mare este taria Lui si priceperea Lui nu are hotar.
6. Domnul inalta pe cei banzi si smereste pe cei pacatosi pana la pamant.
7. Cantati Domnului cu cantare de lauda; cantati Dumnezeului nostru in alauta;
8. Celui ce imbraca cerul cu nori, Celui ce gateste pamamtului ploaie, Celui ce rasare in munti iarba si verdeata spre slujba oamenilor,
9. Celui ce da animalelor hrana lor si puilor de corb, care Il cheama pe El.
10. Nu in puterea calului este voia Lui, nici in cel iute la picior bunavointa Lui.
11. Bunavointa Domnului este in cel ce se tem de El si in cei ce nadajduiesc in mila Lui.


PSAMUL 147
Un psalm al lui Agheu si al lui Zaharia. Aliluia.

1. Lauda, Ierusalime, pe Domnul, lauda pe Dumnezeul Tau, Sioane;
2. Ca a intarit stalpii portilor tale, a binecuvantat pe fiii tai, in tine.
3. Cel ce pune la hotarele tale pace si cu fruntea graului te-a saturat;
4. Cel ce trimite cuvantul Sau pamantului; repede alearga cuvantul Lui;
5. Cel ce da zapada ca lana; Cel ce presara negura ca cenusa;
6. Cel ce arunca gheata Lui, ca bucatelele de paine; gerul Lui cine-l va suferi ?
7. Va trimite cuvantul Lui si le va topi ; va sufla Duhul Lui si vor curge apele.
8. Cel ce vesteste cuvantul Sau lui Iacob, indreptarile si judecatile Sale lui Israel.
9. N-a facut asa oricarui neam si judecatile Sale nu le-a aratat lor.


PSALMUL 148
Un psalm al lui Agheu si al lui Zaharia. Aliluia.

1. Laudati-L pe Domnul din ceruri, laudati-L pe El in cele inalte.
2. Laudati-L pe El toti ingerii Lui, laudati-L pe El toate puterile Lui.
3. Laudati-L pe El soarele si luna, laudati-L pe El toate stelele si lumina.
4. Laudati-L pe El cerurile cerurilor si apa cea mai presus de ceruri,
5. Sa laude numele Domnului, ca El a zis si s-au facut, El a poruncit si s-au zidit.
6. Pusu-le-a pe ele in veac si in veacul veacului. Porunca a pus si nu o vor trece.
7. Laudati pe El toti cei de pe pamant; balaurii si toate adancurile;
8. Focul, grindina, zapada, gheata, viforul, toate indepliniti cuvantul Lui;
9. Muntii si toate dealurile, pomii cei roditori si toti cedrii;
10. Fiarele si toate animalele cele ce se tarasc si pasarile cele zburatoare.
11. Imparatii pamantului si toate popoarele, capeteniile si toti judecatorii pamantului.
12. Tinerii si fecioarele, batranii cu tinerii
13. Sa laude numele Domnului, ca numai numele Lui s-a inaltat. Lauda Lui pe pamant si in cer.
14. Si va inalta puterea poporului Lui. Cantare tuturor cuviosilor Lui, fiilor lui Israel, poporului ce se apropie de El.

Niciun comentariu: