miercuri, decembrie 05, 2007

S.I.E( Serviciului de Informaţii Externe)
Cum era de aşteptat, Camerele reunite ale parlamentului au validat numirea lui Răzvan Ungureanu la conducerea Serviciului de Informaţii Externe. Rezultatul votării a fost: 295 de voturi pentru din cei 318 parlamentari prezenţi. Pentru validare erau necesare 225 de voturi favorabile.

Conform Legii nr. 1/1998, Serviciul de Informaţii Externe (SIE) este "organul de stat specializat în domeniul informaţiilor externe privind siguranţa naţională şi apărarea României şi a intereselor sale".
Activitatea SIE se desfăşoară pe baza: Constituţiei României; legilor ţării; Hotărârilor Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT); Regulamentelor militare.
Activitatea Serviciului are caracter de secret de stat. Sursele de informare, metodele şi mijloacele de muncă nu pot fi dezvăluite faţă de nimeni şi în nici o împrejurare. Divulgarea, în orice mod, a datelor sau a informaţiilor ce fac obiectul activităţii Serviciului de Informaţii Externe este interzisă şi se pedepseşte conform legii.
Serviciul de Informaţii Externe este autorizat ca, în condiţiile legii, să utilizeze metode specifice, să creeze şi să deţină mijloace adecvate pentru obţinerea, verificarea, evaluarea, valorificarea, stocarea şi protecţia datelor şi informaţiilor referitoare la siguranţa naţională. De asemenea, are dreptul, în condiţiile prevăzute de lege, să solicite şi să obţină de la autorităţile publice române, agenţi economici, alte persoane juridice, precum şi de la persoane fizice informaţii, date sau documente necesare îndeplinirii atribuţiilor sale.
Prin Decretul nr. 111/8 februarie 1990, emis de Consiliul Frontului Salvării Naţionale, Centrul de Informaţii Externe a fost confirmat ca instituţie a statului român abilitată să îşi desfăşoare activitatea în domeniul informaţiilor externe. Legea nr. 39/13 decembrie 1990 a dat apoi identitate Serviciului de Informaţii Externe, în acest act normativ apărând pentru prima dată denumirea de SIE, în calitate de membru al CSAT.
Cadrul legislativ de reglementare a activităţii SIE este stabilit prin Legea nr. 51/1991 privind siguranţa naţională, Legea nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea CSAT, Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate şi Legea nr. 1/6 ianuarie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe, completată prin Ordonanţa de Urgenţă (O.U.G.) nr. 154 din 21 noiembrie 2001.
SIE construieşte, începând cu anul 1991, o colaborare cu instituţii similare din mai multe ţări, cu efecte benefice directe pe asigurarea securităţii României.
În conformitate cu reglementările naţionale în materie, serviciile române de informaţii derulează în mod curent acţiuni specifice comune orientate în direcţia prevenirii şi combaterii evenimentelor care pot afecta securitatea naţională a României.
Cooperarea SIE cu celelalte structuri cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale se materializează printr-un schimb operativ de informaţii pe problematicile de interes comun, precum şi în alte aspecte sau forme de lucru care concură la asigurarea siguranţei naţionale. Acest proces se desfăşoară în baza unor protocoale de cooperare negociate între părţi, care stabilesc obligativitatea informării reciproce şi imediate asupra aspectelor care privesc siguranţa naţională.
Activitatea Serviciului de Informaţii Externe este organizată şi coordonată de către Consiliul Suprem de Apărare a Ţării. CSAT aprobă structura organizatorică, efectivele în timp de pace şi la mobilizare, regulamentul de funcţionare şi atribuţiile SIE. Directorul SIE prezintă CSAT, anual sau ori de câte ori se impune, rapoarte referitoare la modul de îndeplinire de către Serviciu a atribuţiilor care îi revin.
Controlul asupra activităţii SIE este exercitat de Parlamentul României, prin Comisia parlamentară specială, cu respectarea secretului asupra mijloacelor şi surselor de informare. Comisia specială este formată din trei deputaţi şi doi senatori aleşi din cadrul comisiilor pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale celor două Camere. Controlul parlamentar are ca obiectiv verificarea concordanţei activităţii Serviciului de Informaţii Externe cu Constituţia României şi cu politica statului român. În exercitarea atribuţiilor care îi revin, comisia solicită SIE, prin intermediul directorului acestuia, documente, date şi informaţii şi poate audia persoane în legătură cu problemele analizate. Serviciul de Informaţii Externe este obligat să răspundă în timp util solicitărilor comisiei şi să permită audierea persoanelor indicate de aceasta, cu acordul prealabil al directorului SIE.
Pe linie financiară, activitatea Serviciului de Informaţii Externe este controlată de Ministerul Finanţelor Publice, care exercită controlul financiar preventiv delegat, şi de Curtea de Conturi, prin controlul ulterior al execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli. De asemenea, Ministerul Public avizează şi autorizează legalitatea unor activităţi, în scopul culegerii de informaţii.

SIE este legiferată de:
Legea nr. 1/1998 de organizare şi funcţionare a S.I.E. actualizată şi modificată prin OUG nr. 154/2001 şi 98/2004)
Hotarârea Parlamentului României nr. 44 din 28.10.1998, privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Comisiei parlamentare speciale pentru controlul activităţii Serviciului de Informaţii Externe
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate
Hotărârea de Guvern nr. 585 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România.

Unele voci pretind că domnul Ungureanu este alegerea cea mai bună. Alte voci dimpotrivă, că domnul Ungureanu va reprezenta sfârşitul SIE. Vom vedea ce se va întâmpla.

Un comentariu:

Anonim spunea...

Pentru ca suntem la SIE,
ce-i cu postarea lui Radovenu de la Elena Udrea blog? Ai priceput ceva?
De ce nu a pus-o la AN?
Uite ce l-am intrebat eu :

@Stefan Radoveanu,

Poate-mi explici:
1. ce-i cu textul postat aici dar adresat lui Nastase ca doar te-am vazut si pe acolo?
2. textul este asta (la inceput):

Stefan RADOVEANU Says:
December 2nd, 2007 at 5:30 pm
Domnule Adrian NASTASE,
Constat ca sunteti afectat de situatia in care va gasiti, am incercat sa ma renconciliez vis-à-vis de situatia Dvs. dar ascultând aceste emisiunii :
Recent la RSR (Radio Suisse Romande) - emisiunea “Istoire Vivante”
http://www.rsr.ch/la-1ere/histoire-vivante#lundi
Le crime organisé
Roberto Saviano. [keystone]
Histoire vivante propose un voyage dans l’empire de la mafia et de la camorra.
Le crime organisé est évoqué au travers de divers entretiens avec des spécialistes, notamment l’auteur Roberto Saviano.

etc,etc

3. Ce e cu Nastase in acest context?


Ion Adrian