joi, iulie 17, 2008

Guvernul a adoptat o hotărâre privind dezvoltarea regională prin stimularea investiţiilor


Guvernul a adoptat în şedinţa de ieri o hotărâre privind dezvoltarea regională prin stimularea investiţiilor, care are scopul de a contribui la reducerea decalajului dintre valoarea PIB/locuitor din România şi media din Uniunea Europeană, informează un comunicat de presă al Executivului, remis AMOS News.

Potrivit documentului de presă, prin acest act normativ se instituie o schemă de ajutor de stat având ca obiectiv dezvoltarea regională, beneficiarii fiind agenţii economici care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: realizează investiţii cu o valoare care depăşeşte echivalentul în lei a 100 milioane Euro; creează cel puţin 500 de locuri noi de muncă, ca urmare a realizării investiţiei iniţiale

Ajutorul de stat instituit prin această hotărâre se acordă doar întreprinderilor care realizează proiecte mari de investiţii care pot fi considerate investiţii iniţiale, în sensul Noilor linii directoare stabilite de Comisia Europeană privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2007-2013 (publicate în Jurnalul Oficial al CE nr. C54/04.03.2006 care au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2007).

Astfel, poate fi considerată investiţie iniţială o investiţie în active fixe, corporale şi necorporale, referitoare la crearea unei unităţi noi, extinderea unei unităţi existente, diversificarea producţiei unei unităţi prin realizarea unei unităţi existente, diversificarea producţiei unei unităţi prin realizarea de produse noi, sau schimbarea fundamentală a procesului de producţie al unei unităţi existente.

Valoarea ajutorului de stat se calculează în funcţie valoarea investiţiei şi de plafonul regional valabil pentru regiunea în care se face investiţia iniţială, plafon care este 40% pentru regiunea de dezvoltare 8 Bucureşti-Ilfov şi de 50% pentru celelalte şapte regiuni de dezvoltare ale României. Ajutorul de stat se poate cumula cu ajutorul acordat din fonduri comunitare.

Durata schemei de ajutor de stat este de 5 ani, respectiv perioada 2008-2012, cu posibilitatea prelungirii până în 2013. Bugetul total maxim al schemei este echivalentul în lei a 575 milioane Euro, iar bugetul mediu anual este de 115 milioane Euro, în limita plafoanelor bugetare anuale stabilite în perioada celor cinci ani.

Conform prevederilor noului Ghid privind ajutoarele de stat finalitate regională 2007-2013, adoptat de Comisia Europeană în decembrie 2005, întreg teritoriul României este eligibil pentru ajutor de stat regional, beneficiind de procentul maxim de intensitate a ajutorului(de 50%, în condiţiile unui PIB/locuitor mai mic de 45% din media UE 25), excepţie fiind regiunea Bucureşti-Ilfov care beneficiază de intensitate de 40% (PIB/locuitor situat între 45% şi 60% din media UE). (AMOS News)

Niciun comentariu: