joi, iulie 17, 2008

CSM şi IER colaborează pentru alinierea României la standardele structurilor UE


Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), reprezentat de judecător Lidia Bărbulescu, în calitate de Preşedinte al CSM, şi Institutul European din România (IER), reprezentat de Gabriela Drăgan, în calitate de director general al IER, au semnat Protocolul de colaborare pentru derularea unor proiecte în cadrul procesului de integrare a României în structurile Uniunii Europene, cu implicaţii asupra carierei şi activităţii judecătorilor, procurorilor şi auditorilor de justiţie, informează un comunicat de presă al CSM, remis AMOS News.

Părţile semnatare ale protocolului urmăresc sprijinirea activităţii de formare iniţială a viitorilor magistraţi şi pregătirii continue a magistraţilor în funcţie, precum şi facilitarea accesului la jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene, tradusă şi revizuită în limba română.

Conform protocolului, CSM şi IER vor colabora pentru derularea unor activităţi comune de cercetare a modului de aplicare a prevederilor acquis-ului comunitar şi ale Convenţiei Europene a Drepturilor Omului.

Activităţile comune derulate de CSM şi IER vor consta în elaborarea, publicarea şi distribuirea către judecători, procurori, auditori de justiţie şi către alte categorii de persoane, a unor culegeri, sinteze şi alte materiale având conţinut de informare asupra jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene (Jurisprudenţa istorică a instanţelor comunitare – culegere de hotărâri integrale) şi în traducerea jurisprudenţei CEDO, se mai arată în comunicatul de presă.

Consiliul Superior al Magistraturii, în calitate de „garant al independenţei justiţiei”, are atribuţii privind: cariera profesională a magistraţilor atât în ceea ce priveşte reputaţia profesională a acestora, cât şi formarea iniţială şi continuă în materia legislaţiei şi a jurisprudenţei europene şi comunitare, organizarea concursurilor de promovare a magistraţilor, aprobarea tematicii activităţilor de formare a auditorilor de justiţie şi pregătirea continuă a judecătorilor şi procurorilor.

Institutul European din România este implicat în elaborarea de studii de impact pe teme legate de integrare, organizarea de activităţi de formare a funcţionarilor publici în domeniul afacerilor europene, coordonarea procesului de traducere a acquis-ului comunitar în limba română şi a legislaţiei române relevante în limbi de lucru ale UE, precum şi organizarea de activităţi de comunicare pe teme europene. (AMOS News)

Niciun comentariu: