vineri, februarie 06, 2009

Cei care doresc să studieze perioada României Socialiste vor avea un nou instrument


C O M U N I C A T D E P R E S Ă
Arhivele Naţionale şi Facultatea de Ştiinţe Politice a Universităţii
Bucureşti vor realiza prima bază de date online cu documente
despre controlul ideologic din perioada comunistă
Dorin Dobrincu, directorul general al Arhivelor Naţionale ale României (ANR) şi
Cristian Preda, decanul Facultăţii de Ştiinţe Politice a Universităţii Bucureşti
(FSP), au încheiat astăzi, 4 februarie 2008, un protocol de colaborare în vederea
realizării proiectului „Arta şi politica. Mecanisme şi actori ai controlului ideologic
între 1945-1989. O selecţie de documente”, prima bază de date gratuită, accesibiliă
la sediul central al ANR şi, parţial, online.

Obiectul protocolului îl constituie colaborarea dintre ANR şi FSP în vederea realizării
proiectului „Arta şi politica. Mecanisme şi actori ai controlului ideologic între 1945-
1989. O selecţie de documente”. Proiectul îşi propune identificarea, prelucrarea,
sistematizarea şi punerea la dispoziţie de către ANR a documentelor, create în/despre
perioada regimului comunist în România, în scopul folosirii lor, cu sprijinul FSP,
pentru realizarea bazei de date electronice Arta şi politica.
Arhivele Naţionale vor furniza documentele din propriile fonduri arhivistice, indiferent
de formatul acestora, care privesc controlul ideologic din perioada 1945-1989. Potrivit
protocolului, Facultatea de Ştiinţe Politice a Universităţii Bucureşti va prelucra (prin
scanare) documentele relevante pentru perioada comunistă şi va finanţa realizarea
motorului de căutare, special realizat în acest sens, şi a bazei de date. Arhivele
Naţionale şi Facultatea de Ştiinţe Politice vor asigura accesibilitatea integrală a bazei de
date Arta şi politica, inclusiv a motorului de căutare special realizat în acest sens, la
sediul central al ANR şi parţial online, gratuit, pentru toţi utilizatorii de internet pe
propriile website-uri (www.arhivelenationale.ro şi www.fspub.ro). Constituirea bazei de
date Arta şi politica este finanţată printr-un proiect CNCSIS.
În depozitele Arhivelor Naţionale se găsesc astăzi mii de documente provenite din
fondul Comitetului Central al Partidului Comunist Român (secţiile Propagandă şi
Agitaţie, Cancelarie, Relaţii Externe) sau din alte fonduri ale instituţiilor/organizaţiilor
statului comunist privind controlul ideologic, dintre care amintim: Ministerul Artelor si
Informaţiilor, Comitetul pentru Presa si Tipărituri, Preşedinţia Consiliului de Miniştri –
Stenograme, Institutul Român pentru Relaţiile Culturale cu Străinătatea, Societatea
pentru răspândirea ştiinţei si culturii, ARLUS, Institutul de Arte, Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică, Studioul „Al. Sahia”, Studioul Cinematografic Bucureşti,
Institutul de Arte Plastice „N. Grigorescu“, diverse uniuni de creaţie etc. Documentele
prezintă diferite evenimente, mecanisme şi actori din timpul regimului comunist,
precum: stenograme, planuri de activitate, rapoarte, informări, caracterizări, referate,
adrese, procese-verbale, corespondenţa, publicaţii etc.
Proiectul Arta şi politica a fost demarat ca urmare a unui interes tot mai mare din partea
publicului privind regimul comunist din România şi din cauza inaccesibilităţii pe
internet a surselor documentare pentru perioada respectivă. Precizăm că în decembrie
2008 a fost lansată Fototeca online a comunismului românesc, cea mai mare bază de
date accesibilă pe internet, cu titlu gratuit, cu fotografii din timpul comunismului.
***
(sursa: http://www.arhivelenationale.ro)

Niciun comentariu: