luni, februarie 02, 2009

Simplificarea normelor europene referitoare la TVA


TVA-ul este sub atenţia Comisie Europene. Se urmăreşte simplificarea birocratică care înseamnă, în cele din urmă, economia de bani.

TVA: mai puţină birocraţie
Femeie împingând un vraf de documente pentru a face loc unui dosar cu logoul UE ©CE
Până în 2012, Comisia doreşte să uşureze cu 25% povara administrativă care apasă pe umerii întreprinderilor europene.

Simplificarea normelor europene referitoare la TVA va uşura viaţa întreprinderilor.

UE îşi revizuieşte normele în materie de facturare a TVA-ului, afirmând că întreprinderile vor putea economisi astfel până la 18 miliarde de euro pe an. Propunerile vizează reducerea procedurilor birocratice şi a fraudelor şi încurajarea utilizării facturilor electronice.

Statele membre au dreptul de a adapta normele europene referitoare la taxa pe valoare adăugată la propriile legi. Însă întreprinderile se plâng că procedurile naţionale sunt prea complicate şi prea diferite, ceea ce îngreunează desfăşurarea unei activităţi economice în mai multe ţări. Noile reglementări oferă guvernelor mai puţine opţiuni, urmărindu-se standardizarea procedurilor.

De asemenea, lasă întreprinderilor care desfăşoară activităţi în alte ţări ale Uniunii mai puţin timp pentru a-şi declara tranzacţiile, ceea ce ar putea ajuta guvernele naţionale să combată frauda. Au fost eliminate, în acelaşi timp, restricţiile privind utilizarea facturilor electronice, acestea putând fi utilizate întocmai ca cele tipărite.

Pentru a ajuta întreprinderile mici, propunerea promovează utilizarea, pe scară mai largă, a unei forme simplificate de facturare. Sunt vizate, în mod special, sumele care nu depăşesc 200 de euro, astfel oferindu-se ţărilor din UE o mai mare flexibilitate în colectarea taxelor facturate.

„Iniţiativa importantă de astăzi propune norme mult mai simple, mai moderne şi mai complete privind facturarea”, a declarat László Kovács, comisarul pentru impozitare şi uniune vamală.

În cazul TVA-ului, consumatorul este cel taxat, nu întreprinderea. Cotele diferă foarte mult de la un stat membru la altul. Întreprinderile percep TVA pe produse şi sunt obligate să îl verse la bugetul statului. Ele trebuie să utilizeze facturi în care să fie evidenţiat TVA-ul perceput clienţilor.

Propunerile de modificare se înscriu în eforturile continue de reducere a birocraţiei, reprezentând un element esenţial. În urmă cu patru ani, Comisia lansa o campanie de reducere a poverii administrative suportate de întreprinderile europene, prin simplificarea şi codificarea legislaţei. De atunci, s-a propus ca din textele legislative europene să fie suprimate 7800 de pagini.

În 2007, Comisia a decis că este nevoie de mai mult, inclusiv de măsuri tehnice menite să simplifice implementarea normelor, în special în domeniul impozitării şi al dreptului societăţilor comerciale. Comisia estimează că eforturile pe care le-a depus în acest sens au scutit întreprinderile de la plata a aproximativ 30 de miliarde de euro.

Urmând exemplul UE, 21 de state membre au creat programe similare de simplificare a reglementărilor naţionale.

Mai multe despre reducerea birocraţiei.

Se reduce povara administrativă - primele semne
Vraf de dosare pe un birou

Potrivit raportului intermediar, primele rezultate vizibile ale eforturilor depuse de UE pentru a reduce povara administrativă se fac simţite atât în rândul cetăţenilor europeni, cât şi al întreprinderilor.

UE începe să culeagă roadele eforturilor sale de a simplifica legislaţia: cu 5 000 de pagini de legislaţie comunitară mai puţin (aproximativ 300 de acte juridice), din octombrie 2007 şi până în prezent. Întreprinderile estimează că valoarea economiilor realizate a fost de 500 de milioane de euro în 2007 şi se aşteaptă ca alte 800 de milioane să fie economisite în viitorul apropiat.

În faţa unei situaţii în care 40 de acte legislative comunitare reprezintă peste 80% din povara administrativă a Uniunii Europene, Comisia Europeană doreşte o schimbare. În ianuarie 2007, Comisia şi-a propus obiectivul de a reduce povara administrativă din mediul antreprenorial cu 25% până în 2012.

Unele măsuri sunt revizuite pentru a facilita aplicarea normelor UE, fără a pune în pericol scopul legislaţiei sau fără a reduce gradul de protecţie pe care aceasta îl oferă. De exemplu:

  • serviciile de plată sunt simplificate astfel încât cetăţenii europeni să poată efectua plăţi oriunde în UE, la fel de uşor şi beneficiind de aceeaşi siguranţă ca în ţara lor de origine - pentru economia UE, aceasta ar însemna o reducere cu 28 de miliarde de euro pe an a costurilor suportate;
  • un cod vamal modernizat ar însemna mai puţine formalităţi administrative şi mai multă convergenţă între sistemele informatice ale celor 27 de administraţii vamale ale UE, încurajând în acelaşi timp comerţul internaţional;
  • o revizuire fără precedent a legislaţiei din domeniul asigurărilor va avea drept efect înlocuirea unui număr de 14 acte legislative cu unul singur, asigurând o protecţie uniformă titularilor de poliţe de asigurare din toată Uniunea Europeană;
  • o „lege pentru Europa privind întreprinderile mici”, care urmează să fie lansată în această vară, va simplifica regulile în acest domeniu.

În eforturile sale de reducere a poverii administrative, Comisia Europeană este asistată de un grup de monitorizare independent. De asemenea, a fost creat un site internet special pentru a primi sugestii în acest sens de la întreprinderile şi cetăţenii Europei.

(sursa: http://ec.europa.eu)

Niciun comentariu: