sâmbătă, ianuarie 31, 2009

Ce a mai făcut astăzi guvernul


Masurile economice si sociale, din programul anticriza al Guvernului

2009-01-30 12:05
Avocatnet.ro

Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, un set de masuri pentru sustinerea cresterii economice si de limitare a efectelor crizei, in contextul aprobarii bugetului.

"In acest set de masuri avem o componenta economica si una sociala. Este primul set de masuri cu privire la sustinerea cresterii economice si limitarea efectelor crizei, urmand ca pe parcurs sa fie completat”, a precizat primul-ministru, Emil Boc.

Masurile aprobate, in cadrul componentei economice, asa cum au fost prezentate de Emil Boc:

• Alocarea a 20% din bugetul pe anul 2009 pentru investitia publica masiva in infrastructura (infrastructura in domeniile transporturi, mediu, sanatate, invatamant), precum si pentru reabilitarea termica a blocurilor de locuit. “Este un program extrem de important, generator de locuri de munca si de economii, atat in buzunarul populatiei, cat si in bugetele locale si nationale”, a explicat primul-ministru.

• Achitarea datoriilor guvernamentale, a facturilor si a subventiilor restante. “Este o mostenire pe care o avem de platit. Suntem convinsi ca fara achitarea datoriilor restante economia se blocheaza si, in loc ca Guvernul sa fie un factor care sa genereze crestere economica, ar fi un factor care ar crea blocaje in economie”, a aratat primul-ministru.

• Cresterea gradului de absorbtie a fondurilor comunitare.

• Neimpozitarea profitului reinvestit, masura care va fi luata printr-o ordonanta de urgenta pentru modificare Codului Fiscal.

• Posibilitatea compensarii TVA-ului de recuperat cu TVA-ul de platit sau cu alte impozite datorate bugetului de stat si in lunile ulterioare lunii in care s-au depus cererile de restituire, precum si dupa expirarea termenului legal de 45 de zile. In acest sens urmeaza sa fie promovata o ardonanta de urgenta pentru modificarea Codului Fiscal.

• Capitalizarea CEC si a EximBank, masuri foarte importante din perspectiva sustinerii IMM-urilor, masura coroborata cu o alta decizie privind infiintarea fondului de contra-garantare a creditelor pentru IMM-uri.

• Alocarea, prin bugetul de stat, a aceluiasi volum de fonduri alocat pentru promovarea exporturilor, ca in anul 2008, precum si majorarea contributiei statului pentru finantarea acestei activitati.

• Continuarea si extinderea programului "Rabla" incepand cu acest an. “Noul program aduce ca noutate majorarea sumei acordate de la 3.000 de lei la 3.800 de lei, precum si finantarea a nu mai putin de 60.000 de vehicule fata de 40.000 in anul 2008”, a precizat primul-ministru.

• Includerea in bugetul general consolidat a veniturilor proprii ale institutiilor si agentiilor guvernamentale.

In ceea ce priveste deciziile aprobate in cadrul componentei sociale a setului de masuri pentru sustinerea cresterii economice si limitarea efectelor crizei, premierul Emil Boc a mentionat:
• Instituirea, in doua transe, a unei pensii sociale minime de 350 de lei. “Persoanele care au venituri pana in 300 de lei la 1 mai, cu achitarea in luna iunie, vor primi diferenta de la ceea ce au acum sub 300 de lei, iar de la 1 octombrie, cu plata de la 1 noiembrie, toti vor avea o pensie sociala minima de 350 de lei”, a explicat primul-ministru.

• Compensarea cu 90% din pretul de referinta pentru medicamentele compensate in cazul persoanelor cu o pensie mai mica de 600 de lei.

• Scutirea de la plata contributiilor si impozitelor la bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale de stat, pentru o perioada de maximum 3 luni, pentru veniturile din somaj tehnic, acestea urmand sa fie suportate de catre stat.

• Sustinerea cu 50% a formarii profesionale continue pentru angajati si someri.


Majorarea pensiilor si salariilor cu 5% si o pensie sociala de 350 lei, aprobate de Executiv


2009-01-30 12:10
Avocatnet.ro

Guvernul a decis, in cadrul sedintei de joi, instituirea unei pensii sociale minime de 350 lei, acordata in doua transe. Astfel, de la 1 mai, pensionarii care au venituri sub 300 lei vor primi diferenta pana la acesta suma. De la 1 noiembrie, nivelul pensiei sociale va creste cu 50 lei, ajungand la 350 lei.

”Din perspectiva componentei sociale, prima masura anticriza pe care o vizam se refera la cei cu pensii mici si foarte mici. Din acest punct de vedere vom institui, in doua transe, o pensie sociala minima de 350 de lei”, a declarat primul-ministru Emil Boc.

” Este vorba de un efort bugetar de 190 de milioane de euro. Si, ca sa fiu bine inteles, in fapt, nu este vorba de o modificare a legii pensiilor, care merge pe baza principiului contributivitatii, ci este vorba, in esenta, de un ajutor social care se acorda persoanelor care au cele mai mici venituri din perspectiva pensiilor din Romania”, a adaugat premierul Emil Boc.

Totodata, Guvernul a stabilit ca in decursul acestui an pensiile si salariile bugetare sa creasca, in functie de rata inflatiei. Ceea ce inseamna o majorare de 5% in doua etape: cu 3% din aprilie si cu 2% din octombrie.

"Pentru pensii, indexarea cu 5% va face ca punctul de pensie sa ajunga la valoarea de 43,2% din salariul mediu brut. Iata, deci, o masura sociala si un pachet de masuri care, impreuna cu ceea ce inseamna pensia sociala minima garantata, va permite ca un numar de 1 milion de persoane sa aiba o baza minima care sa le permita supravietuirea”, a declarat, la finalul sedintei de Guvern, vicepremierul Dan Nica.


Noi reglementari privind investitiile fondurilor de pensii private


2009-01-30 13:15
Avocatnet.ro

Consiliul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) a adoptat normele privind investitiile fondurilor de pensii private, atat pentru Pilonul II, cat si pentru Pilonul III.

Norma privind investitiile fondurilor de pensii administrate privat si organizarea activitatii de investire elaborata in baza Legii nr. 411/2004 privind pensiile administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si Norma privind investitiile fondurilor de pensii facultative si organizarea activitatii de investire elaborata in baza Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificarile si completarile ulterioare, vor fi transmise spre publicare in Monitorul Oficial si sunt disponibile si pe site-ul www.csspp.ro.

Aceste acte normative au drept scop asigurarea cadrului necesar desfasurarii activitatii de investire a activelor fondurilor de pensii private, astfel incat fructificarea disponibilitatilor banesti acumulate din contributiile participantilor in sistemul de pensii private sa se realizeze prin investirea prudentiala a activelor, in conditii de maxima siguranta si cu o corelatie clara intre randamentul propus si riscul asumat.

Ambele norme contin prevederi referitoare la:
- Principiile de baza ale activitatii de investire;
-Clasificarea detaliata a tipurilor de plasamente permise precum si limitele in care pot fi efectuate aceste investitii de catre administratorii de pensii private;
-Criteriile de incadrare in grade de risc a fondurilor de pensii private;
-Atributiile si obligatiile administratorului de pensii private cu privire la activitatea de investire;
-Decizia de investire, atributiile persoanei reponsabile cu activitatea de investire a activelor fondurilor de pensii private si autorizarea acesteia;
-Interdictii privind anumite tipuri de investitii.

Restrictii suplimentare pentru limitele de investitii

Normele vin in completarea reglementarilor stipulate in legile de baza ale sistemului de pensii private, cu reguli suplimentare referitoare la limitele in care pot fi efectuate investitii de catre administratorii de pensii private.

Spre exemplu, atat in sistemul Pilonului II cat si in sistemul Pilonului III, administratorii de pensii private nu pot investi mai mult de 70% din activele fondului de pensii in titluri de stat din Romania, state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, cu respectarea urmatoarelor sublimite:
-titluri de stat, cu scadenta mai mica de 1 an – 50 %;
-titluri de stat, cu scadenta mai mare de 1 an – 70%;

De asemenea, 50% din activele fondului de pensii vor putea fi investite in valori mobiliare tranzactionate pe piete reglementate din Romania, state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, cu respectarea urmatoarelor sublimite:
-actiuni tranzactionate pe piete reglementate din Romania – 35%;
-actiuni tranzactionate pe piete reglementate din state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, altele decat Romania – 35%;
-obligatiuni corporatiste ale emitentilor din Romania - 30%;
-obligatiuni corporatiste ale emitentilor din state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, altele decat Romania - 30%;

Normele adoptate prevad limite si sublimite si pentru alte tipuri de plasamente precum: instrumente ale pietei monetare, organisme de plasament colectiv in valori mobiliare, obligatiuni si alte valori mobiliare emise de autoritati ale administratiei publice locale din Romania, state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, titluri de stat emise de state terte, obligatiuni si alte valori mobiliare emise de autoritati ale administratiei publice locale din state terte, obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale.

In aceste acte normative se specifica faptul ca maxim 15% din activelel unui fond de pensii private vor putea fi investite in obligatiuni emise de catre Banca Mondiala, Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, Banca Europeana de Investitii.


Intrumente noi pentru investirea activelor

In vederea diminuarii riscului investitiilor, prin dispersia acestuia si diversificarea larga a portofoliului de investitii, CSSPP a permis, prin normele adoptate, introducerea de noi tipuri de plasamente in care pot fi investite activele fondurilor de pensii. Astfel, in sistemul Pilonului II, maxim 2% din activele fondului de pensii vor putea fi investite in instrumente private equity la companii din Romania, state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, in timp ce in sistemul Pilonului III, limita maxima stipulata este de 5%. De asemenea, in sistemul Pilonului II, maxim 3% din activele fondului de pensii vor putea fi investite in marfuri si derivate pe marfuri precum: titei si derivati ai acestuia, bumbac, cafea, grau, cupru, aluminiu, zinc, metale pretioase, tranzactionate pe burse reglementate si specializate din Uniunea Europeana si S.U.A. Limita maxima pentru acelasi tip de plasamente in sistemul Pilonului III este de 5%.

Potrivit prevederilor normelor adoptate, administratorii pot proteja portofoliul de investitii al fondului de pensii private privat impotriva riscului valutar si al riscului de dobanda, prin instrumente financiare specifice. Conform reglementarilor in vigoare, in sistemul de pensii private, investitiile de acest tip sunt permise doar in masura in care contribuie la scaderea riscurilor investitiei sau faciliteaza gestionarea eficienta a portofoliului.


Corelatie risc - randament

Prin introducerea acestor norme, CSSPP urmareste implementarea unei clasificari clare a fondurilor de pensii private, in functie de gradele de risc.

Potrivit reglementarilor in vigoare, administratorii fondurilor de pensii private trebuie sa precizeze clar politica de investitii stipulata in prospectul fondului de pensii si sa investeasca contributiile participantilor conform obiectivelor de investitii asumate.

In acelasi timp trebuie sa precizeze clar si riscurile asociate politicii de investitii. in acest context, prin normele adoptate se definesc gradele de risc ale fondurilor de pensii private, in functie de gradul de detinere a instrumentelor cu risc scazut (titluri de stat, obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentalea sau alte instrumente financiare avand garantia explicita si integrala a statului).

Astfel, unui fond de pensii private i se poate asocia unul dintre urmatoarele grade de risc: scazut (peste 85% instrumente cu risc scazut), mediu (intre 65% si 85% instrumente cu risc scazut) sau ridicat (intre 50% si 65% instrumente cu risc scazut).

Administratorii trebuie sa investeasca activele fondurilor de pensii private intr-un mod care sa asigure securitatea, calitatea, lichiditatea si profitabilitatea activelor fondului de pensii administrat privat. De asemenea, acestia trebuie sa asigure diversificarea portofoliului fondului de pensii administrat privat in vederea dispersiei riscului si a mentinerii unui grad adecvat de lichiditate. Potrivit normelor adoptate, activele se vor diversifica in mod corespunzator, astfel incat sa se evite dependenta excesiva de un anumit activ, emitent sau grup de societati comerciale, precum si concentrari de riscuri pe ansamblul activelor.


Acte normative abrogate in saptamana 26 ianuarie - 1 februarie 2009


2009-01-30 18:34
Avocatnet.ro

Selectia Avocatnet.ro a actelor normative abrogate in saptamana 26 ianuarie - 1 februarie 2009:

-Ordinul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 128/2008 pentru aprobarea Codului tehnic al retelelor electrice de distributie, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 43 din 26.01.2009 abroga Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 101/2000 pentru aprobarea Codului tehnic al retelelor electrice de distributie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 276 din 19 iunie 2000.

-Ordinul comun al Ministerului Finantelor Publice si al Bancii Nationale a Romaniei nr. 102/1/2008 privind abrogarea unor acte normative, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 45 din 27.01.2009 abroga urmatoarele acte normative:
a) Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.418/344/1997 privind aprobarea Planului de conturi pentru societatile bancare si a normelor metodologice de utilizare a acestuia, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 189 din 8 august 1997 si 212 bis din 27 august 1997, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 15.515/27/1998 pentru aprobarea Precizarilor privind reflectarea in contabilitate a unor operatiuni, precum si unele masuri referitoare la inchiderea exercitiului financiar-contabil pe anul 1997 la societatile bancare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 102 bis din 4 martie 1998, cu modificarile ulterioare;
c) Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.524/362/1998 privind aprobarea modelelor situatiilor financiar-contabile pentru banci si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 343 din 10 septembrie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) Ordinul ministrului finantelor publice si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.982/5/2001 pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva Comunitatilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 694 din 1 noiembrie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Hotararea Guvernului Romaniei nr. 33/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 47 din 27.01.2009 abroga Hotararea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 285 din 27 aprilie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

-Hotararea Guvernului Romaniei nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 52 din 28.01.2009 abroga Hotararea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 304 din 8 mai 2007, cu modificarile si completarile ulterioare

-Ordinul Inaltei Curte de Casatie si Justitie nr. 373/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiei publice de manager economic si a celorlalte posturi vacante de functionari publici si personal contractual din cadrul Ministerului Public, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 55 din 29.01.2009 abroga Ordinul procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie nr. 171/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiei publice de manager economic si a celorlalte posturi vacante de personal din cadrul departamentelor economico-financiare si administrative ale Ministerului Public, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.252 din 24 decembrie 2004.
(sursa: http://www.avocatnet.ro)

Niciun comentariu: