luni, ianuarie 26, 2009

Un proiect agresiv


Cred că mai întâi sunt necesare câteva cuvinte. Am să citez un articol mai vechi pentru a înţelege mai bine situaţia actuală:

Contribuabilii inactivi

Controlul privind stabilirea conditiilor de declarare a contribuabililor inactivi
expert contabil Stefan CONSTANTIN - www.tribunaeconomica.ro

Temeiul legal
● Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
● Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 575/21.07.2006.

Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca contribuabilii pentru a fi declarati inactivi

Potrivit art. 1, alin. (1) din Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 575/21.07. 2006, contribuabilii vor fi declarati inactivi daca indeplinesc una dintre urmatoarele conditii:
a) se sustrag de la efectuarea in-spectiei fiscale, prin declararea unor date de identificare a sediului social care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;
b) organele fiscale au constatat ca nu functioneaza la sediul social sau la domiciliul fiscal declarat.
Contribuabilii sunt declarati inactivi prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care se publica in Monitorul Oficial, Partea I.
Din prevederile art. 2, alin. (1) retinem ca pe perioada in care este declarat inactiv contribuabilul ii sunt aplicabile procedurile de administrare fiscala referitoare la gestionarea, controlul si colectarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat.
La alin. (2) se mentioneaza ca prin exceptie de la prevederile alin. (1), contribuabilii inscrisi in Lista contribuabililor declarati inactivi nu vor fi supusi procedurilor curente de notificare pentru nedepunerea declaratiilor.

Suspendarea unor drepturi pe perioada in care contribuabilii sunt declarati inactivi

Asa cum se desprinde din prevederile art. 3, alin. (1) – (2) din Ordinul presedintelui ANAF nr. 575/21.07.2006, de la data declararii ca inactiv, contribuabilul nu mai are dreptul de a utiliza facturi, facturi fiscale si alte documente sau formulare tipizate cu regim special.
Documentele fiscale emise de un contribuabil declarat inactiv cu incalcarea interdictiei prevazute la alin. (1) nu produc efecte juridice din punct de vedere fiscal.
Dupa cum rezulta din prevederile art. 4, alin. (1), pe perioada starii de inactivitate toate procedurile de avizare, autorizare, certificare, licentiere sau alte proceduri similare, cat si orice operatiune si procedura vamala cu privire la contribuabilul inactiv si la activitatile acestuia, precum si oricare dintre avizele, autorizatiile, licentele, acordurile si orice alte acte in baza carora contribuabilii inactivi sunt autorizati sa functioneze sau sa desfasoare diverse activitati economice, se suspenda de drept.
In temeiul alin. (2) subliniem ca suspendarea nu determina prelungirea termenelor pentru care avizele, autorizatiile, licentele, acordurile sau alte astfel de acte sunt acordate si nici amanarea in vreun fel ori exonerarea de obligatiile de plata datorate pentru eliberarea, modificarea sau prelungirea acestora.

Competenta pentru constatarea indeplinirii conditiilor de declarare a starii de inactivitate

Conform prevederilor art. 5, alin. (1), competenta pentru constatarea indeplinirii conditiilor de declarare a starii de inactivitate revine organelor de inspectie fiscala din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si al unitatilor subordonate.
Tot pe aceasta filiera, alineatul (2) subliniaza ca in cazul in care organele de inspectie fiscala constata ca un contribuabil indeplineste conditiile de declarare ca inactiv, vor completa un dosar cuprinzand documentele prevazute la pct. 13, din Anexa nr. 1.
Dosarele, se mentioneaza la alin. (3), impreuna cu referatele privind propunerea echipei de control de includere pe Lista contribuabililor inactivi, avizate de conducatorul ierarhic superior, vor sta la baza intocmirii listei contribuabililor propusi a fi declarati inactivi, conform Anexei nr. 2 la ordinul mentionat.
In conformitate cu prevederile alin. (4) al art. 5, dosarele intocmite pentru declararea contribuabililor inactivi vor fi pastrate, ca parte componenta a dosarului fiscal, la fiecare directie generala a finantelor publice judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, sau la Directia generala de administrare a marilor contribuabili, dupa caz.

(sursa: http://www.cabinetexpert.ro)

Iată articolul de astăzi din site-ul Avocatnet.ro, care comentează un proiect al ANAF:

Proiect de Ordin
ANAF modifica procedura privind declararea contribuabililor inactivi
Astazi, ora 02:08
Anca Dumitrescu

Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a elaborat un proiect de ordin pentru modificarea procedurii privind declararea contribuabililor inactivi. Procedura stabileste ca persoanele juridice care nu depun anumite declaratii fiscale la doua termene consecutive si carora nu li s-a aprobat un regim derogatoriu vor fi declarate inactive.

In expunerea de motive proiectului de ordin al ANAF se arata ca, “avand in vedere ca procedura de selectare a contribuabililor care sunt inscrisi in lista contribuabililor declarati inactivi se realizeaza automat, cu ajutorul mijloacelor informatice, precum si posibilitatea aparitiei unor erori de prelucrare a documentelor depuse de contribuabili, a fost elaborata prezenta procedura prin care se indreapta eventualele erori materiale aparute in procesul de selectare a contribuabililor care indeplinesc conditiile pentru a fi inclusi in aceasta lista."

Conform proiectului ANAF, care modifica ordinul ANAF nr. 819/2008, contribuabilii declarati inactivi ca urmare unei erori materiale vor fi scosi din evidenta contribuabililor inactivi, din oficiu, de catre organul fiscal competent sau la solicitarea scrisa a reprezentantului legal al contribuabilului declarat inactiv.

Contribuabilii declarati inactivi urmare a unei erori materiale vor fi eliminati din lista si isi vor pastra calitatea de contribuabili activi pe toata perioada de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala prin care au fost declarati inactivi si pana la eliminarea din lista contribuabililor inactivi.

De asemenea, in cazul contribuabililor declarati inactivi urmare unei erori materiale si eliminati din lista, se va anula si scoaterea din evidenta persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA. In acest caz, se va mentine data inregistrarii in scopuri de TVA initiala, contribuabilul pastrandu-si aceasta calitate inclusiv pe perioada cuprinsa intre data inscrierii in lista contribuabililor inactivi si data eliminarii din aceasta lista.


Procedura privind declararea contribuabililor inactivi

Procedura privind declararea contribuabililor inactivi a fost stabilita prin Ordinul nr. ANAF nr. 819/2008. Ordinul a fost publicat in Monitorul Oficial Partea I nr. 404 din 29 mai 2008.

Conform Procedurii aprobate de OANAF nr. 819/2008, persoanele juridice sau orice alte entitati fara personalitate juridica vor fi declarate inactive daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
- nu au depus nicio declaratie la doua termene de declarare consecutive;
- nu li s-a aprobat, la cerere, de catre organul fiscal competent o masura privind indeplinirea obligatiilor fiscale declarative (regim derogatoriu).

Declaratiile vizate de acest ordin sunt:
- formularul 100 "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat";
- formularul 102 "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale";
- formularul 103 "Declaratie privind accizele";
- formularul 300 "Decont de taxa pe valoarea adaugata";
- formularul 301 "Decont special de taxa pe valoarea adaugata";
- formularul 390 VIES "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri";
- formularul 394 "Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national".

Prevederea conform careia ANAF poate declara inactivi contribuabilii care nu-si indeplinesc obligatiile declarative la doua termene consecutive a fost introdusa prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19/2008 pentru modificarea Codului de procedura fiscala. OUG nr. 19/2008 a fost publicata in Monitorul Oficial Partea I nr. 163 din 3 martie 2008.

Declararea contribuabililor inactivi se face cu data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a ordinului presedintelui ANAF pentru aprobarea Listei contribuabililor declarati inactivi. De la aceeasi data, inregistrarea in scopuri de TVA a persoanelor impozabile cuprinse in lista se va anula.

In plus, ordinul ANAF mai prevede ca sediile secundare inregistrate fiscal ale contribuabililor declarati inactivi sunt considerate inactive pe perioada in care contribuabilii care le-au infiintat raman inactivi.

Reactivarea contribuabililor va fi posbila daca acestia si-au indeplinit obligatiile declarative sau daca li s-a aprobat, le cerere, trecerea in regimul derogatoriu de declarare.

Declararea unui contribuabil ca inactiv este foarte importanta, intrucat art. 11 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal permite autoritatilor fiscale sa nu ia in considerare o tranzactie efectuata fie cu un contribuabil inactiv, fie de catre un contribuabil inactiv.

________

Nota Avocatnet.ro:

- Proiectul de Ordin al ANAF vi-l prezentam integral, ca fisier atasat.

Fisiere atasate
Proiect de Ordin ANAF
Anexa nr. 1
Anexa nr. 2
Anexa nr. 3
(sursa: http://www.infoportal.ro)

Niciun comentariu: