sâmbătă, ianuarie 31, 2009

CJCE a solutionat, joi, cauza C-311/06


Cauza C-311/06
Cauza privind recunoasterea diplomelor intre statele UE, solutionata de CJCE
2009-01-30
Avocatnet.ro
Curtea de Justitie a Comunitatilor Europene (CJCE) a solutionat, joi, cauza C-311/06 Consiglio degli Ingegneri/Ministero della Giustizia, Marco Cavallera, care a vizat interpretarea Directivei privind sistemul de recunoastere a diplomelor.
Prin Hotararea de joi, CJCE a stabilit ca simpla omologare de catre un stat membru a unui titlu eliberat de un alt stat membru nu constituie o diploma care sa confere accesul la o profesie reglementata in acest din urma stat membru. Totodata, statele membre raman competente sa stabileasca nivelul de calificare necesar pentru a garanta calitatea prestatiilor profesionale efectuate pe teritoriul lor.

Directiva 89/48/CEE privind sistemul general de recunoastere a diplomelor de invatamant superior acordate pentru formarea profesionala cu durata minima de trei ani confera oricarui solicitant care este titular al unei „diplome” ce ii permite sa exercite o profesie reglementata intr-un stat membru dreptul de a exercita aceeasi profesie in oricare alt stat membru.


Cauza C-311/06 Consiglio degli Ingegneri/
Ministero della Giustizia, Marco Cavallera


Exercitarea profesiei de inginer este conditionata, atat in Italia, cat si in Spania, de detinerea unei diplome universitare si de inscrierea in tabloul ordinului profesional. Pe de alta parte, sistemul italian prevede, spre deosebire de sistemul spaniol, un examen de stat, a carui promovare este indispensabila pentru a obtine dreptul de a exercita profesia.

Marco Cavallera, resortisant italian, este detinatorul unui titlu de studii de inginer mecanic eliberat in anul 1999 de Universitatea din Torino (Italia) la terminarea unei formari cu durata de trei ani.

In anul 2001, acesta a solicitat si a obtinut in Spania omologarea titlului sau italian. Pe baza certificatului de omologare, Marco Cavallera a obtinut inscrierea in tabloul tinut de unul dintre „colegios de ingenieros técnicos industriales” din Catalonia pentru a avea dreptul sa exercite, in Spania, profesia reglementata de inginer tehnic industrial, specializarea mecanica.

Marco Cavallera nu si-a exercitat activitatea profesionala in afara teritoriului italian si nici nu a urmat vreo formare, nici nu a promovat vreun examen in cadrul sistemului de invatamant spaniol. De asemenea, acesta nu a promovat examenul de stat prevazut de reglementarea italiana pentru a obtine dreptul de a exercita profesia de inginer.

In anul 2002, la cererea Cavallera, Ministero della Giustizia italian a recunoscut validitatea titlului spaniol in vederea inscrierii sale in tabloul inginerilor in Italia.

Consiglio Nazionale degli Ingegneri a atacat aceasta decizie sustinand ca, in temeiul directivei si al reglementarii nationale relevante, autoritatile italiene nu puteau sa recunoasca titlul spaniol al lui Marco Cavallera, aceasta recunoastere echivaland cu scutirea sa de indeplinirea cerintei de a promova examenul de stat prevazut de reglementarea italiana.

Consiglio di Stato, care trebuie sa se pronunte in ultima instanta cu privire la aceasta cauza, a solicitat Curtii de Justitie sa stabileasca daca Directiva 89/48 poate fi invocata de Marco Cavallera pentru a obtine accesul la profesia de inginer in Italia.


Solutia CJCE

Curtea a declarat ca, potrivit chiar definitiei cuprinse in directiva, o „diploma” nu include un titlu eliberat de un stat membru care nu atesta nicio formare din cadrul sistemului de invatamant al acestui stat membru si nu are la baza nici un examen, nici o experienta profesionala dobandita in acest stat membru.

"Intr-adevar, aplicarea directivei intr-o astfel de situatie ar avea ca efect sa se permita cuiva care nu a obtinut in statul membru in care si-a efectuat studiile decat un titlu care, in sine, nu confera accesul la profesia reglementata sa acceada la aceasta, fara ca titlul de omologare obtinut in alt stat sa dovedeasca in vreun fel dobandirea unei calificari suplimentare sau a unei experiente profesionale.

Aceasta situatie ar fi contrara principiului consacrat prin directiva, potrivit caruia statele membre isi rezerva dreptul de a stabili nivelul minim de calificare necesara cu scopul de a garanta calitatea muncii depuse pe teritoriul lor", a decis CJCE.

_______


Hotararea CJCE poate fi vizualizata integral, aici.

Niciun comentariu: