miercuri, ianuarie 21, 2009

Precizare de presă SRI


21-01-2009

În urma declaraţiilor publice ale domnului Claudiu Săftoiu din data de 20 ianuarie 2009, Biroul de presă al Serviciului Român de Informaţii este împuternicit să facă următoarele precizări:

  • În conformitate cu cadrul normativ în vigoare, SRI este autoritatea naţională în materia interceptării comunicaţiilor telefonice şi al relaţiei cu operatorii de telecomunicaţii. În acest sens, Serviciul Român de Informaţii administrează platforma tehnică unică destinată punerii în aplicare a autorizaţiilor de interceptare a comunicaţiilor obţinute de toate structurile abilitate.
  • Activitatea de interceptare a comunicaţiilor se desfăşoară numai în condiţiile legii, în baza unor autorizaţii eliberate de magistraţi, exclusiv pentru apărarea securităţii naţionale, a ordinii publice ori realizarea instrucţiei penale.
  • Aceasta este o activitate permanent auditată în baza unor proceduri interne foarte riguroase, ce exclud orice posibilitate de utilizare ilegală a sistemului. Subliniem faptul că această activitate este supusă în mod permanent controlului parlamentar prin comisia de specialitate.
  • Interceptările realizate de Serviciul Român de Informaţii vizează exclusiv aspecte legate de securitatea naţională şi nu activităţi cu caracter politic. Informaţiile rezultate în urma interceptărilor nu pot fi utilizate în alte scopuri, decât cele pentru care au fost acestea autorizate.
  • Referitor la alegaţiile domnului Claudiu Săftoiu, privind presupuse interceptări ilegale, precizăm că, în nici o situaţie, SRI nu a fost solicitat şi nici nu a pus la dispoziţia beneficiarilor legali, inclusiv a preşedintelui României, date şi informaţii privind discuţii cu caracter politic între cei doi lideri politici menţionaţi de domnia sa, sau între orice alte persoane.

Reiterăm faptul că întreaga activitate a instituţiei se supune principiilor legalităţii, echidistanţei, neutralităţii şi independenţei politice. (sursa: http://www.sri.ro)

Niciun comentariu: