duminică, ianuarie 25, 2009

Doamna euro-parlamentar Gabriela Creţu este nemulţumită


Am spus, de multe ori, că parlamentarii europeni ai României sunt clădiţi dintr-un altfel de aluat decât cei neaoşi, bucureşteni. Poate nu chiar toţi, dar majoritatea dintre ei sunt mai serioşi, mai apropiaţi de ceea ce înseamnă exprimarea politică occidentală, au pretenţii mai mari de la instituţiile europene şi construiesc o realitate mai normală în ceea ce priveşte raportul instituţional.

Europarlamentarul PSD Gabriela Creţu şi-a exprimat nemulţumirea, joi, în calitate de raportor al Grupului Socialist din Parlamentul European, faţă de prevederile “Agendei Sociale Reînnoite” propuse de Comisia Europeană. Doamna Creţu a declarat, în cadrul Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale a PE (EMPL), agenda socială propusă de executivul comunitar este inadecvată şi incompletă.

„Agenda socială pe care ne-o propune Comisia conţine instrumente legislative foarte slabe şi nu ia în considerare specificul unora dintre ţările recent intrate în Uniune -cum este şi România-, in care nu este nici pe departe vorba de a apăra cuceririle în materie de drepturi sociale, ci mai degrabă de a pune bazele modelului social european şi de a domestici capitalismul sălbatic“, a declarat Gabriela Creţu. Gabriela Creţu şi-a prezentat totodată, în EMPL, poziţia în calitate de raportoare socialistă în dosarul Multivingvismul: un atu pentru Europa si un angajament comun.

Pe lângă argumentele pragmatice legate de piaţa muncii (reducerea riscului de şomaj, sporirea şanselor de angajare, creşterea calităţii serviciilor prestate, îmbunătăţirea atmosferei la locul de muncă, facilitarea mobilităţii etc) multilingvismul contribuie la promovarea unor valori şi atitudini esenţiale pentru modelul social european: înţelegere reciprocă, solidaritate, încredere. Trebuie să punem în practică, cât mai rapid, măsurile de promovare a multilingvismului pentru a uşura viaţa muncitorilor români şi a elimina discriminările la care pot fi supuşi prin necunoaşterea limbii oficiale a ţării în care lucrează“, a afirmat deputata europeană.

(sursa: http://www.gabrielacretu.ro, http://www.infoportal.ro)

Niciun comentariu: