duminică, ianuarie 25, 2009

HG nr. 23/2009 şi Ordin nr. 18/2009 sau cum să-ţi introduci clientela politică


S-a dorit că funcţionarii publici şi înalt funcţionarii publici să fie protejaţi de jocul politic al schimbărilor la Guvernare. Desigur, actualilor guvernanţi nu avea cum să le convină. Şi de ce să îndure dacă este atât de uşor să dai un HG-eu. Iată că prin această hotărâre s-a politizat la loc totul. Dacă nu credeţi, cercetaţi...


HG nr. 23/2009 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea in categoria inaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea inaltilor functionari publici


[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 40 din 22/01/2009

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. I
Hotararea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea in categoria inaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea inaltilor functionari publici, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 5, alineatul (2) se abroga.
2. La articolul 25 alineatul (1), dupa litera h) se introduce o noua litera, litera i), cu urmatorul cuprins:
"i) prin revocare."
3. La articolul 57, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) In cazurile prevazute la art. 25 alin. (1) lit. b)-i), primul-ministru desemneaza o persoana, cu respectarea prevederilor art. 51 alin. (1), pentru durata ramasa a mandatului persoanei care isi pierde calitatea de membru al comisiei de evaluare."
4. La articolul 68, alineatele (2)-(4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Numarul posturilor corespunzatoare functiei publice de inspector guvernamental se stabileste, in conditiile alin. (1), avand in vedere criteriile prevazute la art. 5 alin. (3), in mod treptat si in raport cu fondurile bugetare disponibile.
(3) In vederea aplicarii prevederilor alin. (1) si (2), bugetul Secretariatului General al Guvernului se suplimenteaza in cursul anului 2009 cu sumele necesare, pe baza numarului functiilor publice aprobate de Guvern.
(4) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca modificarile necesare in structura bugetului aprobat pentru anul 2009."
5. Articolul 69 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 69. - In cursul anilor 2007, 2008 si 2009, ocuparea functiilor publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici se face in conditiile Legii nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza mecanismelor instituite prin prezenta hotarare, cu aplicarea, in ordine, a urmatoarelor modalitati:
a) prin mobilitate, in conditiile prezentei hotarari;
b) prin exceptie de la prevederile art. 7, prin concurs organizat pentru ocuparea functiilor publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici vacante, in situatia in care nu a fost posibila ocuparea functiei in conditiile prevazute la lit. a)."

Art. II
Hotararea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea in categoria inaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea inaltilor functionari publici, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, se va republica, dandu-se textelor o noua numerotare

-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.


Ordin nr. 18/2009 privind criteriile pentru avansarea functionarilor publici cu statut special intr-o functie imediat superioara la aceeasi pozitie din statul de organizare si functionare

[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 39 din 21/01/2009

Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti

In temeiul art. 24 alin. (3) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Nationala a Penitenciarelor, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul art. 6 alin. (4) din Hotarârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul justitiei si libertatilor cetatenesti emite urmatorul ordin:

Art. 1
(1) Functionarii publici cu statut special din Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti si din sistemul administratiei penitenciare se avanseaza intr-o functie imediat superioara la aceeasi pozitie din statul de organizare si functionare al unitatii din care fac parte, in conditiile prezentului ordin.
(2) Avansarea functionarilor publici cu statut special intr-o functie imediat superioara la aceeasi pozitie din statul de organizare si functionare se face fara examen.

Art. 2
Avansarea functionarilor publici cu statut special intr-o functie imediat superioara la aceeasi pozitie din statul de organizare si functionare se face o singura data pe an, cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
a) sa aiba o vechime de cel putin 2 ani ca functionar public cu statut special definitiv in sistemul administratiei penitenciare;
b) sa fi obtinut la evaluarea performantelor profesionale individuale din ultimul an cel putin calificativul "foarte bun";
c) sa nu se afle sub efectul vreunei sanctiuni disciplinare, conform prevederilor legale;
d) sa nu fie pusi la dispozitie sau suspendati din functie, potrivit prevederilor legale;
e) studiile absolvite sa corespunda conditiilor de ocupare a functiei.

Art. 3
(1) Avansarea functionarilor publici cu statut special intr-o functie imediat superioara la aceeasi pozitie din statul de organizare si functionare se realizeaza prin ordin sau decizie, potrivit competentelor legale.
(2) Evidenta functionarilor publici cu statut special care indeplinesc conditiile de a avansa intr-o functie imediat superioara la aceeasi pozitie din statul de organizare si functionare este tinuta, dupa caz, de Compartimentul resurse umane din Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti sau din unitatea unde acestia sunt incadrati.

Art. 4
Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, Administratia Nationala a Penitenciarelor si unitatile subordonate acesteia vor duce la indeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. 5
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin orice dispozitie contrara se abroga.

Art. 6
Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al României, Partea I.


-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------Guvernul va adopta săptămâna viitoare proiectul de buget şi a luat câteva decizii legate de mobilitatea înalţilor funcţionari publici

Guvernul a stabilit ca joi, 29 ianuarie a.c., să adopte forma finală a proiectului de lege privind bugetul de stat, a proiectului de lege privind bugetul asigurările sociale de stat şi a pachetului de politici şi măsuri anticriză.

Guvernul a stabilit ca ambele proiecte de buget pe anul 2009 precum şi pachetul de măsuri şi politici anticriză, inclusiv propunerea de reducere a numărului personalului bugetar de la nivelul aparatului central al ministerelor, să fie, în prealabil, discutate cu patronatele şi partenerii sociali.

Guvernul a decis, în şedinţa de astăzi, în baza principiului mobilităţii înalţilor funcţionari publici, numirea în funcţia publică de inspector guvernamental a următoarelor persoane:

· Domnul Simion Lucian Eduard

· Domnul Sorescu Gheorghe,

· Domnul Mircea Dragoş Valentin

De asemenea, Guvernul a decis numirea cu caracter temporar, în funcţia publică de prefect, până la organizarea concursului pentru ocuparea definitivă a postului, a următoarelor persoane:

· Domnul Gudu Vasile va exercita cu caracter temporar funcţia publică de prefect al judeţului Tulcea.

· Doamna Dan Raluca Tatiana va exercita cu caracter temporar funcţia publică de prefect al judeţului Vrancea.

· Domnul Lupu Viorel va exercita cu caracter temporar funcţia publică de prefect al judeţului Iaşi.
Conform unei alte hotărâri de Guvern, Executivul a decis numirea în funcţia publică de prefect al judeţului Botoşani a domnului Roman Cristian-Constantin.
Potrivit unui alt act normativ, încetează exercitarea temporară a funcţiei publice de prefect al judeţului Iaşi de către domnul Marius Bodea.

Emitent: Guvernul Romaniei – Biroul de presa

Data: 22.01.2009

Niciun comentariu: