miercuri, februarie 27, 2008

36,6 milioane de euro pentru proiectele de protejare a mediului


Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor a lansat în data de 27 februarie 2008 licitaţia deschisă pentru „Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu”, implementată în cadrul Programului Phare 2006 - Coeziune Economică şi Socială.

“Schema de investiţii care se lansează astăzi, implementată în cadrul Phare CES 2006, este ultima schemă de investiţii care vizează sectoarele de mediu din cadrul programelor Phare. De acum înainte, proiectele care vizează sectoarele de mediu vor fi finanţate din fonduri structurale în cadrul POS Mediu. Cu toate acestea, aş vrea să atrag atenţia asupra importanţei pe care o are un asfel de grant, mai ales pentru mediul rural. Nu trebuie să tratăm cu superficialitate astfel de programe, cu o valoare mai mică, doar pentru că s-au lansat programele operaţionale, care sunt mult mai atractive din punctul de vedere al sumelor puse în joc”, a declarat ministrul Laszlo BORBELY.

La rândul său, ministrul Mediului şi Dezvoltării Durabile, Attila KORODI, a declarat: “Pot sa va spun ca, pentru a putea sa ne comparam cu statele europene, Romania trebuie sa investeasca pana in anul 2018, numai pentru conformarea la directiva UE privind apele uzate urbane, nici mai mult, nici mai putin decat 9,5 miliarde de euro: 5,7 miliarde pentru reabilitarea sau constructia de statii de epurare iar 3,8 miliarde in sisteme de canalizare. Totodata, Romania trebuie sa gestioneze anual, in medie, 36,7 milioane de tone de deseuri, adica aproximativ 100.000 de tone de deseuri pe zi. Cred ca aceste cifre sunt suficient de relevante pentru a sublinia importanta acestor scheme de investitii in domeniile de ape/ape uzate si deseuri, in care fiecare proiect poate aduce un plus in rezolvarea problemelor de mediu”.

Această schemă oferă sprijin financiar nerambursabil autorităţilor publice locale române din localităţile cu până la 50 000 de locuitori, din toate regiunile de dezvoltare ale României, în vederea dezvoltării investiţiilor în sectoarele prioritare de mediu:

• „Gestionarea deşeurilor” şi
• „Gospodărirea apelor şi a apelor uzate”.
Solicitanţii eligibili pot primi finanţare pentru următoarele tipuri de investiţii:
- Sectorul „Gestionarea deşeurilor”: construcţia de staţii de pre-tratare bio-mecanică a deşeurilor menajere; construcţia platformelor de compostare; reabilitarea sistemelor municipale existente de colectare şi transport deşeuri; dezvoltarea colectării selective; reabilitarea sau dezvoltarea sistemelor de salubrizare şi a spaţiilor pentru depozitare temporară;
- Sectorul „Gospodărirea apelor şi a apelor uzate”: reabilitarea, modernizarea reţelelor de apă potabilă şi a sistemelor de tratare a acestora; reabilitarea, modernizarea reţelelor de canalizare şi a sistemelor de epurare a apelor uzate; reducerea pagubelor produse de fenomene meteorologice de risc, prin luarea de măsuri de protecţie împotriva inundaţiilor şi a altor potenţiale calamităţi în zonă şi/sau a efectelor lor; asigurarea de apă potabilă de calitate bună şi protecţia împotriva nutrienţilor generaţi de activităţile agricole.

Bugetul disponibil pentru acestă licitaţie este 36,60 milioane €, din care 27,45 milioane € reprezintă fonduri Phare şi 9,15 milioane € co-finanţare de la bugetul de stat. Suma disponibilă pentru fiecare regiune de dezvoltare este de 4.575 milioane €.
Valoarea finanţării nerambursabile pentru aceste proiecte va fi cuprinsă între 100.000 € şi 1.000.000 €, pentru fiecare proiect. Fiecare beneficiar al finanţării nerambursabile trebuie să contribuie cu un aport propriu de cel puţin 10 %, în numerar, din bugetul proiectului. Un solicitant poate depune o singură cerere de finanţare pentru fiecare sector de mediu prioritar.
Ghidul Solicitantului şi formularele de cerere de finanţare sunt disponibile pe pagina de internet a Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor - www.mdlpl.ro, şi la sediul fiecărei Agenţii pentru Dezvoltare Regională (ADR).

Termenul limită de depunere a cererilor de finanţare este 25 aprilie 2008 ora locală 16:00 şi se vor depune la sediul ADR din regiunea unde acestea urmează sa fie implementate.

Niciun comentariu: