vineri, februarie 29, 2008

O altă lege reîntoarsă de preşedinte


Preşedintele României, Traian Băsescu, a cerut astăzi, 29 februarie a.c., Parlamentului României, în temeiul articolului 77 alineatul 2 din Constituţia României, reexaminarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/2007 privind reglementarea unor aspecte legate de lucrările de modernizare a sectoarelor de cale ferată aflate pe coridorul IV paneuropean.
Cererea de reexaminare se referă la alin. (2) al Articolului unic al Legii care introduce, ca noutate faţă de legislaţia existentă, necesitatea ca modalităţile de reutilizare sau valorificare, după caz, a bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al statului şi trecute în administrarea C.F.R. – S.A. să fie aprobate prin ordin al ministrului transporturilor, la propunerea directorului general al Companiei Naţionale de Căi Ferate.
Preşedintele României semnalează că, potrivit art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. prin reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, “C.F.R. – S.A. este societate comercială pe acţiuni şi funcţionează în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu Statutul Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A.”.
Preşedintele Traian Băsescu precizează că, potrivit acestui Statut (vezi art. 19 lit. q, respectiv art. 6), consiliul de administraţie este responsabil de aprobarea scoaterii din funcţiune, casarea şi valorificarea bunurilor materiale ale societăţii, în condiţiile legii şi potrivit obiectului de activitate al C.F.R.
Mai mult, şeful statului atrage atenţia că, în temeiul alin. (10) al art. 18 din Statutul Companiei Naţionale de Căi Ferate, „toţi membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz, faţă de Companie pentru prejudiciile cauzate acesteia”.
Prin urmare, preşedintele Traian Băsescu apreciază ca “inoportună” introducerea, prin legea de aprobare, a condiţionării valorificării sau reutilizării componentelor prevăzute la art. 4 din Ordonanţa nr. 32/2007, de aprobarea ministrului transporturilor.

Niciun comentariu: