miercuri, februarie 27, 2008

NU marginalizării şi excluderii sociale


Mâine, 28 februarie 2008, are loc seminarul de prezentare a Axei Prioritare 6 (AP 6) “Promovarea incluziunii sociale” din cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. Evenimentul este organizat de Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Nord-Vest şi se va desfăşura, începând cu ora 11.00, în sala mare de şedinţe a Prefecturii Cluj.

Seminarul reuneşte organizaţiile pentru romi din Regiunea Nord-Vest (Cluj, Sălaj, Maramureş, Bihor, Bistriţa Năsăud, Satu Mare), autorităţile publice-furnizori acreditaţi de servicii sociale şi experţii pentru romi din instituţiile şi autorităţile publice locale. În cadrul seminarului vor fi prezentate cele două Domenii Majore de Intervenţie (DMI) ale AP 6, gestionate de OIR POS DRU Nord-Vest, anume: DMI 6.2. “Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii” şi DMI 6.3. “Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”.

“Scopul acestui seminar este de a informa potenţialii beneficiari despre oportunităţile de finanţare a proiectelor care vizează dezvoltarea şi promovarea principiilor egalităţii de şanse în societatea românească şi facilitarea accesului la ocupare pentru persoanele care aparţin grupurilor vulnerabile.”, a declarat Cristian Dogar, director executiv al OIR POS DRU Nord-Vest.

Cele două DMI-uri urmăresc evitarea excluziunii sociale, marginalizării, discriminării şi riscului de sărăcie, precum şi egalitatea de şanse. Printre grupurile ţintă ale acestor domenii se află romii, persoanele cu dizabilităţi şi cele fără adăpost, femeile, victime ale violenţei în familie, imigranţi, victime ale traficului de persoane, alte grupuri vulnerabile.

Niciun comentariu: