miercuri, februarie 27, 2008

Premiile naţionale pentru arte


Guvernul a aprobat, în şedinţa de astăzi, o hotărâre privind instituirea acestor premii, pentru realizări deosebite şi pentru recompensarea unei activităţi de notorietate în domeniul artelor.
Este vorba despre 7 categorii – pentru arhitectură, arte vizuale, cinematografie şi televiziune, literatură, lucrări de cercetare în domeniul artelor, muzică şi spectacol.
Pentru acordarea premiilor vor fi luate în considerare numai lucrările sau operele de excelenţă aduse la cunoştinţa publicului din România în anul precedent acordării acestora. Valoarea premiului este de 25.000 de euro pentru fiecare categorie.
Premiul este nedivizibil şi nu se poate acorda aceleiaşi persoane decât după o perioadă de cinci ani.
Premiile se vor acorda cetăţenilor români, în urma evaluărilor şi selecţiilor realizate de comisiile naţionale, constituite prin ordin al ministrului pentru fiecare categorie în parte. Comisiile sunt constituite din câte cinci membri, personalităţi recunoscute din domeniul respectiv.
De asemenea, criteriile de acordare a premiilor şi regulamentul de funcţionare a Comisiilor naţionale pentru acordarea premiilor se stabilesc prin ordin al ministrului Culturii şi Cultelor.
Sumele necesare pentru acordarea premiilor, inclusiv cheltuielile ocazionate de organizarea festivităţii de premiere, se prevăd şi se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor.

Niciun comentariu: